Drukuj

P1220989 op

Wczoraj, 10 grudnia br., oddano do użytku 900 m chodnika, który ułożono w ciągu drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec - Jedlicze - Potok, w miejscowości Dobrucowa i Tarnowiec.

Chodnik powstał z inicjatywy Jana Muzyki – członka Zarządu Powiatu Jasielskiego, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników przy drogach powiatowych”. W 2020 roku zostało zrealizowane zadanie inwestycyjne „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec  -Jedlicze - Potok, w miejscowości Dobrucowa i Tarnowiec”. Przedmiotowe zadanie zostało wykonane w km 2+290 – 3+190 (900 mb.)

P1220988 op

Zarurowanie odcinka zostało wykonane przez Gminę Tarnowiec w latach: 2010 – 2019 r. Natomiast w tym roku dokończono budowę polegającą na wykonaniu poszerzenia jezdni, wykonaniu studzienek ściekowych, podbudowy na istniejącym zarurowaniu oraz ułożeniu chodnika wraz z krawężnikiem, kostką i obrzeżami.

P1220995

Całkowity koszt prac poniesionych w 2020 roku wyniósł 298.507,14 zł. Prace te zostały w całości wykonane własnymi siłami przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle, natomiast dotacja z Gminy Tarnowiec na zakup materiałów wyniosła 185.000,00 zł.

P1220992

W spotkaniu wzięli udział: Starosta Jasielski Adam Pawluś, p.o. Wójta Gminy Tarnowiec – Miłosz Leszkiewicz, Radny Powiatowy – Józef Rosół, Przewodniczący Rady Gminy – Jarosław Pękala, Radny Gminy Tarnowiec – Andrzej Gunia, Sołtys Dobrucowej – Jarosław Lula, Dyrektor PZD – Katarzyna Kaszowicz, Inspektor Nadzoru w PZD – Zbigniew Abratowski oraz Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych - Andrzej Konopka. Uroczystego poświęcenia dokonał ksiądz wikary – Łukasz Brągiel.