P1230049 min 1

Dzisiaj, 15 grudnia br., oddano do użytku blisko 1,3 km drogi powiatowej Lipnica Górna – Lisów – Skołyszyn, w miejscowości Bączal Górny. Koszt naprawy wyniósł ogółem 632.407,61,00 zł.

Zadanie inwestycyjne „Remont drogi powiatowej Nr 1830R Lipnica Górna – Lisów – Skołyszyn” zostało wykonane w km 0+350  – 1+645 (1.295 mb.) Remont przedmiotowej drogi obejmował: likwidację przełomów z wykonaniem warstwy żwirowej, warstwy tłuczniowej i profilowaniem masą bitumiczną, przebudowa przepustów na zjazdach, uzupełnienie nawierzchni tłuczniowej na zjazdach, odmulenie rowów oraz położenie nowej nawierzchni bitumicznej.

P1230032 min

Zadanie to zostało zrealizowane dzięki środkom przyznanym przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki
w Rzeszowie, w  kwocie 482 204,00 zł oraz środkom własnym powiatu, które wyniosły 130 203,61 zł.  Na realizacje tego zadania środki przekazała również Gmina Skołyszyn w kwocie 20 000,00 zł.

W oddaniu drogi do użytku uczestniczyli: Starosta Jasielski Adam Pawluś, członek Zarządu Powiatu Jasielskiego Jan Muzyka, Radni Powiatowi -  Anna Nigborowicz i Stanisław Święch, Wójt Gminy Skołyszyn - Bogusław Kręcisz, Przewodniczący Rady Gminy Skołyszyn - Dariusz Łyszczarz, Radny Gminy Skołyszyn - Stanisław Wojdyła, Radny Województwa Podkarpackiego - Wojciech Zając, Dyrektor PZD – Katarzyna Kaszowicz, Inspektor Nadzoru w PZD – Zbigniew Abratowski oraz Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych – Andrzej Konopka.

Cała droga 1830R od Lipnicy Górnej do Skołyszyna jest w bardzo dobrym stanie technicznym.

 

P1230011
P1230011
P1230013
P1230013
P1230052
P1230052
P1230053
P1230053
P1230054
P1230054
P1230008
P1230008