rsz p1230055

Dzisiaj, 17 grudnia br., został oddany do użytku niemal 400 m odcinek drogi w Nienaszowie. Droga została wyremontowana w ramach zadania usuwania klęsk powodziowych „Remont drogi powiatowej Nr 1898R Chorkówka – Faliszówka – Nienaszów”. Przedmiotowe zadanie zostało wykonane w km 9+280  – 9+673 (393 mb.)

Naprawa drogi obejmowała rozbiórkę podbudowy, likwidację przełomów i przebudowę zjazdów. Zostały również odmulone rowy i uzupełnieniowo nawierzchnię żwirową na zjazdach. Na remontowanym odcinku położono nową nawierzchnię bitumiczną.

rsz p1230062

Całkowity koszt remontu wyniósł ogółem 277.655,62,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane dzięki środkom przyznanym przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, w kwocie 207 994,00 zł, natomiast środki własne Powiatu wyniosły 69 661,62 zł.

Prace trwały od 16 listopada do 10 grudnia. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Jaśle.

Wszyscy się cieszymy, że Wojewoda i Minister finansów przyznali środki, które pozwoliły nam wykonać remont tej drogi. To Pan Grzegorz Pers bardzo mocno zabiegał o tą drogę, ciągle o niej przypominał i mieliśmy to na uwadze i to się udało. – Starosta Jasielski Adam Pawluś.

rsz p1230057

Dziękuję bardzo obecnemu tutaj etatowemu członkowi Zarządu Jankowi Muzyce i członkowi Zarządu Ryszardowi Lisowskiemu, jak również Panu Wicestaroście Stanisławowi Pankiewiczowi. Dziękuję całej Radzie, Panu Wójtowi, Pani Sołtys, Panom Radnym z Nienaszowa, Pani dyrektor Katarzynie Kaszowicz za bardzo dobrą współpracę, nie tylko przy tej inwestycji, bo współpracujemy już  kolejną kadencję i wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego zadania. – Grzegorz Pers.

rsz p1230077

Wójt Gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara złożył podziękowania Staroście Jasielskiemu i Zarządowi za wsparcie Gminy Nowy Żmigród. Wójt szczególnie podkreślał osobiste zaangażowanie Starosty w uzyskanie pozytywnej akceptacji wniosków o środki z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych. Zauważył, że ta piękna inwestycja, otwiera szlag dróg rowerowych i turystykę.

W oddaniu drogi uczestniczyli: Starosta Jasielski Adam Pawluś, członkowie Zarządu Powiatu Jasielskiego Grzegorz Pers, Jan Muzyka i Ryszard Lisowski, Sołtys Nienaszowa, Wójt Gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara, Przewodniczący Rady Gminy Nowy Żmigród Henryk Strzelec, dyrektor PZD Katarzyna Kaszowicz, inspektor nadzoru w PZD – Zbigniew Abratowski, Radni Gminy Grzegorz Munia i Piotr Suski, Mateusza Buczynski Sekretarz Gminy Nowy Żmigród oraz inspektor ds. dróg Grzegorz Ziomek.