P1230106

Dzisiaj, 19 grudnia, w miejscowości Umieszcz oddano do użytku nowy przepust drogowy, dzięki któremu powierzchnia jezdni mogła zostać poszerzona do 6,5 m. Dzięki temu zwiększy się komfort i bezpieczeństwo uczestników ruchu.   

Prace zostały wykonane w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1888R Umieszcz – Tarnowiec w miejscowości Umieszcz w km 0+735 na cieku Czarny Potok”. Całkowita wartość zadania wyniosła 597.166,08 zł, z czego 200.181.00 zł pozyskano z dofinansowania z subwencji ogólnej budżetu państwa. Wkład własny Powiatu Jasielskiego wyniósł 396.985,08 zł.

P1230090

Zakres wykonanych robót obejmował rozbiórkę istniejącego oraz budowę, w tym samym miejscu, nowego przepustu ramowego o wymiarach 1,6 x 4,5 m. Nowa konstrukcja pozwoliła na uzyskanie normatywnej nawierzchni jezdni o szerokości 6,5 m z jednostronną opaską chodnikową. Dno i skarpy Potoku Czarnego umocniono płytami ażurowymi.

Realizacja tego zadania nie byłaby możliwa bez osobistego zaangażowania Etatowego Członka Zarządu Powiatu Jasielskiego, a zarazem Sołtysa Umieszcza – Jana Muzyki. Dzięki jego nieustannym staraniom na rzecz Gminy Tarnowiec, którą reprezentuje w Radzie Powiatu nieprzerwanie od 2002 r., po raz kolejny udało się wyjść naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez mieszkańców.  

P1230091

Ja ze swej strony chciałem podziękować serdecznie przede wszystkim Panu Staroście, który ma niespożyte siły i zabiegał o te środki zewnętrzne, bo bez nich niewiele moglibyśmy zrobić.

Wsiada w samochód i jedzie do Warszawy z europosłem, czy do Rzeszowa z naszym dobrym znajomym Wojciechem Zającem i u marszałka załatwiają, przywożą. Są skuteczni.

W związku z tym możemy na naszym terenie coś robić. Tego efektem jest również ten most na którym dzisiaj stoimy. – Jan Muzyka

P1230102

Życzę wszystkim mieszkańcom, żeby mieli takich ludzi na których można się oprzeć i na których można polegać. Bo to nie jest od dzisiaj, to nie jest od wczoraj, ani od kilku miesięcy.

To jest od wielu lat. Jan Muzyka jest najdłużej funkcjonującym w powiecie radnym z wszystkich radnych, którzy do tej pory byli wybierani. – Senator RP Alicja Zając

P1230101

Prace trwały od 27 sierpnia do 10 grudnia 2020 r. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Jaśle.

P1230111

W oddaniu przepustu uczestniczyli: Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Rzońca, Senator RP Alicja Zając, Wicewojewoda Podkarpacki Jolanta Sawicka, Starosta Jasielski Adam Pawluś, Członek Zarządu Powiatu Jasielskiego i Sołtys Umieszcza Jan Muzyka, Członek Zarządu Powiatu Ryszard Lisowski, Członek Zarządu Powiatu Jasielskiego Grzegorz Pers, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Jaśle Józef Rosół, po. Wójta Gminy Tarnowiec Miłosz Leszkiewicz, Przewodniczący Rady Gminy Tarnowiec Jarosław Pękała, Radni Gminy Tarnowiec, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Michał Burbelka, Dyrektor PZD w Jaśle Katarzyna Kaszowicz oraz Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych SP w Jaśle Andrzej Konopka.

P1230112

Uroczystego poświęcenia dokonał Ksiądz Proboszcz Sanktuarium w Tarnowcu Paweł Knurek.