P1230115

Dzisiaj, 19 grudnia, zaraz po oddaniu przepustu w miejscowości Umieszcz, miało miejsce kolejne spotkanie, w związku z oddaniem do użytku drogi powiatowej w Dębowcu.

Prace zostały wykonane w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1883R Dębowiec – Zarzecze w km 0+086 – 0+410 w miejscowości Dębowiec”.  W wyniku przebudowy droga zyskała nową nawierzchnię, a zjazdy zostały dostosowane wysokościowo do nowej niwelety drogi. Udrożniony został również system odwodnienia rowami otwartymi.

Ten 400 metrowy odcinek to ostatni odcinek, który wymagał remontu. Koszt jego przebudowy wyniósł 259.422,68 zł i został w całości zrealizowany ze środków Powiatu Jasielskiego. W latach 2018 i 2019 wykonano nawierzchnię na odcinkach tej drogi od drogi wojewódzkiej 992 i obecnie cała droga stanowi dobry przejazd od Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej do drogi wojewódzkiej. Całkowity koszt to ok. 1 mln zł.

P1230116

Prace trwały od 17 listopada do 12 grudnia 2020 r. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Jaśle.

P1230114

Chciałem podziękować Zarządowi Powiatu na czele z Panem Starostą Adamem Pawlusiem. Pan Starosta się nie zatrzymuje jeśli chodzi o Gminę Dębowiec. W ciągu dwóch lat zainwestowaliśmy 7 mln złotych - to jest olbrzymia kwota na różne obiekty inwestycyjne i trzeba to docenić.

Chciałbym również wspomnieć o Panu Wicestaroście Stanisławie Pankiewiczu, który popiera te wszystkie inicjatywy, o Grzegorzu Persie i Janku Muzyce, który mnie wspiera we wszystkich tych zadaniach, a teraz kandyduje na Wójta Gminy Tarnowiec, dlatego proszę o poparcie dla tego dobrego samorządowca.

Ta droga była wykonywana w trzech etapach. W sumie jej koszt to jest 900 tys. złotych. Głównym beneficjentem będą mieszkańcy naszej gminy, ale również pielgrzymi do Sanktuarium Matki Bożej Seletynskiej. – Ryszard Lisowski

P1230129

W oddaniu drogi uczestniczyli: Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Rzońca, Wicewojewoda Podkarpacki Jolanta Sawicka, Starosta Jasielski Adam Pawluś, Członek Zarządu Powiatu Jasielskiego Ryszard Lisowski, Wójt Gminy Dębowiec Marcin Bolek, Radni Gminy Dębowiec Witold Wątroba, Janusz Wiatr i Aleksandra Stachurska, Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pachana, Sołtys Dębowca, Dyrektor PZD w Jaśle Katarzyna Kaszowicz oraz Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych SP w Jaśle Andrzej Konopka.