Drukuj

P1230180

Dzisiaj, 22 grudnia br., w miejscowości Niepla oddano do użytku przebudowaną część drogi powiatowej Nr 1844R Niepla – Przybówka w km 1+000 – 1+855.

Odcinek został przebudowany na długości niemal jednego kilometra. Jezdnia zyskała nową nawierzchnię, a zjazdy zostały dostosowane wysokościowo do nowej niwelety drogi. Udrożniony został również system odwodnienia rowami otwartymi.

Wykonana przebudowa była ostatnim etapem przebudowy całej drogi, w wyniku czego znacznie poprawiło się bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego. Wcześniejsze działania były podejmowane w ubiegłym roku.

P1230183

Pierwsze zadanie objęło remont ok. 1 kilometra drogi powiatowej Nr 1844R Chrząstówka – Niepla – Przybówka za kwotę około 480 tys. zł. Drugie zadanie dotyczyło przebudowy drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie – Chrząstówka do skrzyżowania z drogą do Niepli. W ramach tego zadania przebudowano 1,030 km drogi oraz wybudowano 800 metrów chodnika. Łączny koszt to około 1 mln 400 tys. zł. Natomiast trzecie zadanie polegało na przebudowie kolejnego odcinka drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie – Chrząstówka od skrzyżowania do potoku w Chrząstówce. W ramach tego zadania przebudowano 0,51 km drogi za kwotę 335 tys. zł.

Obecnie cała droga pozwala na komfortowe jej użytkowanie. Tym bardziej, że z drogi tej korzystają mieszkańcy nie tylko okolicznych miejscowości, ale również komunikuje ona powiat jasielski z powiatem krośnieńskim – droga o tym samym numerze przechodzi na teren powiatu krośnieńskiego i łączy się bezpośrednio z drogą wojewódzką nr 990.

P1230198

Obecne zadanie zostało zrealizowane ze środków Powiatu Jasielskiego (274.999,41 zł) oraz Gminy Jasło (275.000,00 zł).

Prace trwały od 17 listopada do 10 grudnia 2020 r.  Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Jaśle.

W oddaniu drogi uczestniczyli: Starosta Jasielski Adam Pawluś, Wicestarosta Jasielski Stanisław Pankiewicz, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Wojciech Zając, Radna Gminy Jasło Renata Brągiel, Sołtys Niepli Andrzej Grzebień, Dyrektor PZD w Jaśle Katarzyna Kaszowicz oraz Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych Andrzej Konopka.

Uroczystego poświęcenia dokonał Ksiądz Prałat Wacław Rybka.