Drukuj

csm wrmr 2017 efadb63a62

Informujęmy, że wnioski w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle, Rynek 18, 38-200 Jasło w terminie do dnia 8 lutego 2021 roku.

>>>FORMULARZ WNIOSKU DLA PROJEKTODAWCÓW<<<

Wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczących obszarów A i E:

A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

i

E –  dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

wnioski składa się w trybie ciągłym bezpośrednio w Oddziale PFRON.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej Funduszu www.pfron.org.pl , gdzie znajdują się obowiązujące uchwały tj:

- Uchwała Rady Nadzorczej nr 8/2019 z dnia 6 września 2019 r. zmieniająca „Program wyrównywania różnic między regionami III”,

- Uchwała Zarządu PFRON nr 80/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 r. oraz wyznaczenie terminu naboru wniosków;

-  Uchwała Zarządu PFRON nr 77/2019 z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniona Uchwałą Zarządu PFRON nr 79/2020 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia procedur realizacji oraz wyznaczenia terminu naboru wniosków w 2020 r. w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.