block

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie donosi o przypadkach pojawiania się niedźwiedzi i wilków w osiedlach ludzkich, głównie w południowej części województwa podkarpackiego, w poszukiwaniu pożywienia. Wiąże się to z realnym zagrożeniem bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt domowych.

W związku z tym apelujemy o przestrzeganie obowiązku zabezpieczenia wysypisk i koszy na odpadki oraz miejsc przetrzymywania zwierząt gospodarskich i domowych.