Drukuj

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. istnieje od  10 maja 2017r. Jest spółką samorządową i ma za zadanie oferować instrumenty finansowe służące rozwojowi MŚP na Podkarpaciu.

Wsparcie oferowane przez Fundusz przeznaczone jest w szczególności dla firm, które mają utrudniony dostęp do finansowania.

Jego zadaniem jest również wzmocnienie aktywności inwestycyjnej podmiotów gospodarczych z Podkarpacia, poprzez wzmocnienie ich pozycji, zwiększenie konkurencyjności i rozwijanie działalności gospodarczej. Zdywersyfikowany system Instrumentów Finansowych  pomaga firmom w uzyskaniu dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania ich działalności gospodarczej oraz, co istotne,  dostępny jest dla całego obszaru województwa podkarpackiego.

Spółka w głównej mierze jako fundusz pożyczkowy udziela pożyczek/ kredytów dla firm, ale również  dysponuje innymi instrumentami takimi jak faktoring czy poręczenia.

Warunkiem udzielenia wsparcia finansowego przez Fundusz jest prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności na terenie Województwa Podkarpackiego z  zarejstrowaną siedzibą firmy lub jej oddziałem.

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wdraża  instrumenty finansowe dla MŚP, ze środków zwrotnych wycofanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

www.pfr-podkarpackie.pl

 

PFR_ulotka_A5 10.01.2018
PFR_ulotka_A5 10.01.2018