Drukuj
 

 

Na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2018 r. radni Rady Powiatu w Jaśle przyjęli stanowisko w sprawie przekształcenia linii kolejowych nr 107 i 108 na linie kolejowe o znaczeniu państwowym.

Bardzo proszę o przyjęcie tego stanowiska. Wpisanie linii kolejowych nr 107 i 108 do sieci linii kolejowych o znaczeniu państwowym nie tylko przyczyni się do podniesienia ich rangi, ale przede wszystkim spowoduje lepsze ich utrzymanie i wykorzystanie, co z pewnością znacznie ożywi transport kolejowy w południowej części województwa podkarpackiego – apelował do radnych Starosta Jasielski Adam Pawluś.

Radni jednogłośnie uchwalili „Stanowisko Rady Powiatu w Jaśle w sprawie przekształcenia linii kolejowych nr: 107, 108 na linie kolejowe o znaczeniu państwowym”.

(treść stanowiska 1)

Przypomnijmy, że nie są to jedyne działania władz Powiatu Jasielskiego w sprawie kolei. 1 lutego Zarząd Powiatu przyjął stanowisko w sprawie realizacji przewozów kolejowych w południowej części Województwa Podkarpackiego na liniach nr 106, 107 i 108. Treść poniżej.

(treść stanowiska 2)

 

18.02.22 - SRP (31)
18.02.22 - SRP (31)
18.02.22 - SRP (28)
18.02.22 - SRP (28)
2017_03_22_mapa_polski_ogolna_EN_RW_WWW
2017_03_22_mapa_polski_ogolna_EN_RW_WWW
mapa
mapa