Drukuj

 

Starosta Jasielski Adam Pawluś zwrócił się do parlamentarzystów oraz samorządowców o poparcie starań w sprawie budowy zbiornika wodnego na rzece Wisłoka w miejscowości Kąty – Myscowa.

Starosta argumentował, że budowa zbiornika wodnego Kąty – Myscowa jest jednym z najważniejszych zamierzeń inwestycyjnych planowanych na terenie powiatu jasielskiego. Za jego budową przemawia wiele aspektów. Istnienie zbiornika pozwoliłoby na zmniejszenie kulminacyjnej fali powodziowej na obszarze 7,5 tys. hektarów. Ponadto projektowany zbiornik stanowiłby rezerwuar wysokiej jakości wody pitnej dla zaopatrzenia aglomeracji miejskich: Jasła, Dębicy i Mielca. Dla mieszkańców byłby szansą na stworzenie lepszych warunków życia. Rozwój turystyki i rekreacji stanowiłoby dla wielu stałe źródło dochodu, a stworzenie nowych miejsc pracy, związanych z budową i eksploatacją obiektu, miałby niebagatelne znaczenie dla regionu zagrożonego bezrobociem.

W odpowiedzi na apel Starosty poparcie dla tej inwestycji wyraziła Ewa Leniart, Wojewoda Podkarpacki. Swoje stanowisko przedstawiła w piśmie skierowanym do Jerzego Materny, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Treść pisma Wojewody Podkarpackiego