Od 8 czerwca 2018 r. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jaśle będzie prowadził Warsztat Terapii Zajęciowej. Na ostatniej Sesji Rady Powiatu radni zdecydowali o przekazaniu SOSW dotacji, w wysokości 605 414 zł, na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ) wcześniej prowadzony był przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jaśle.

- Ze względu na kłopoty finansowo - organizacyjne stowarzyszenie przejął Zarząd Komisaryczny. Podjęliśmy decyzję o prowadzeniu WTZ przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jaśle. Pozwoli to na kontynuowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w dotychczasowej formie – tłumaczy starosta Adam Pawluś.

Warsztat to wyodrębniona organizacyjnie i finansowo placówka stwarzająca osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Celem warsztatu jest aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz stwarzanie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Koszty działalności warsztatu są finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środków samorządu powiatowego.

Na sesji Rady Powiatu w Jaśle w dn. 5 czerwca 2018 r. radni przegłosowali zmiany do Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok, zmniejszając o 74 675 zł dotację dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jaśle, które dotychczas prowadziło WTZ. Radni zdecydowali również o zwiększeniu o 605 414 zł wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jaśle (pokryte środkami PFRON i zmniejszoną dotacją) na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Jaśle to placówka pobytu dziennego, w której zajęcia prowadzone są przez 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo, z których aktualnie korzysta 55 osób niepełnoprawnych.

Uczestnikami warsztatu mogą być osoby posiadające prawnie potwierdzony status niepełnosprawności, ze wskazaniem do uczestniczenia w tej formie terapii, niezdolne do podjęcia pracy.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Jaśle funkcjonuje przy ul. Floriańskiej 170.

 

img0020
img0020