Drukuj

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle wydłuża rekrutację uczestników do udziału w "Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2018". Zgłoszenia do programu przyjmowane będą do dnia 31 sierpnia 2018 r.

Informacja dotycząca planowanej realizacji "Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2018"