Drukuj

W dniu 21 listopada br. odbyła się pierwsza sesja Rady Powiatu Jasielskiego. Wybrano przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady, starostę oraz członków zarządu. Nie dokonano natomiast wyboru wicestarosty.

Obrady pierwszej sesji rady powiatu prowadził początkowo najstarszy radny - Stanisław Pankiewicz. Nowi radni złożyli ślubowanie. Nową radę powiatu tworzą: Baciak Irena, Buba Krzysztof, Czajka Jan, Lechwar Mateusz,  Lisowski Ryszard, Macek-Lubaś Bożena, Madejczyk Sławomir, Miśkowicz Franciszek, Muzyka Jan, Nigborowicz Anna, Pankiewicz Stanisław,  Papciak Ryszard, Pawluś Adam, Pers Grzegorz, Przetacznik Janusz, Rosół Józef, Snoch Robert, Stasiowska Magdalena, Urban Jan, Wawro Ewa, Woźniak Dorota, Zwierzyński Antoni. Radny Święch Stanisław na pierwszej sesji powiatu był nieobecny, nie został więc zaprzysiężony.

Po wyborze komisji skrutacyjnej radni w tajnym głosowaniu zadecydowali o wyborze przewodniczącego rady. Został nim po raz kolejny Robert Snoch, który poprowadził dalsze obrady.

W kolejnych głosowaniach tajnych radni zadecydowali o wyborze starosty oraz członków zarządu i wiceprzewodniczących rady.

Starostą jasielskim, na kolejną kadencję, został wybrany Adam Pawluś, dotychczasowy starosta, pełniący tę funkcję od 2016 roku. Na wniosek starosty na wicestarostę jasielskiego został zgłoszony radny Mateusz Lechwar, nie otrzymał jednak wystarczającej liczby głosów poparcia. Starosta zgłosił na członków zarządu Jana Muzykę oraz Grzegorza Persa, a na etatowego członka zarządu Stanisława Pankiewicza. W tajnym głosowaniu otrzymali oni wystarczającą do objęcia tych funkcji liczbę głosów poparcia i tym samym zostali wybrani. Ostatnim punktem obrad był wybór wiceprzewodniczących rady powiatu. W głosowaniu radni zadecydowali, że funkcję tę pełnić będą: Anna Nigborowicz oraz Józef Rosół.

Na pierwszą sesję przybyli liczni goście: przedstawiciele samorządów gminnych, reprezentanci powiatowych instytucji i służb, dyrektorzy placówek oświatowych oraz media.

P100000
P100000
P100001
P100001
P1080540
P1080540
P1080551
P1080551
P1080554
P1080554
P1080555
P1080555
P1080560
P1080560
P1080561
P1080561
P1080564
P1080564
P1080567
P1080567
P1080574
P1080574
P1080575
P1080575
P1080579
P1080579
P1080583
P1080583
P1080587
P1080587
P1080591
P1080591
P1080594
P1080594
P1080598
P1080598
P1080608
P1080608
P1080610
P1080610
P1080614
P1080614
P1080617
P1080617
P1080621
P1080621
P1080624
P1080624
P1080627
P1080627
P1080630
P1080630
P1080633
P1080633
P1080635
P1080635
P1080638
P1080638
P1080644
P1080644
P1080647
P1080647
P1080650
P1080650
P1080654
P1080654
P1080657
P1080657
P1080660
P1080660
P1080662
P1080662
P1080671
P1080671
P1080674
P1080674
P1080678
P1080678
P1080682
P1080682
P1080687
P1080687
P1080691
P1080691
P1080695
P1080695
P1080700
P1080700
P1080707
P1080707
P1080709
P1080709
P1080718
P1080718
P1080727
P1080727
P1080731
P1080731
P1080734
P1080734
P1080736
P1080736
P1080738
P1080738
P1080740
P1080740
P1080743
P1080743
P1080745
P1080745
P1080748
P1080748
P1080749
P1080749
P1080751
P1080751
P1080754
P1080754
P1080756
P1080756
P1080758
P1080758
P1080760
P1080760
P1080765
P1080765
P1080767
P1080767
P1080770
P1080770
P1080773
P1080773
P1080778
P1080778
P1080786
P1080786
P1080792
P1080792
P1080797
P1080797