W dniu 29 listopada br. odbyła się II Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Jaśle. Zgodnie z przewidzianym porządkiem obrad wręczono zaświadczenie i przyjęto ślubowanie złożone przez nieobecnego podczas poprzedniej sesji radnego Stanisława Święcha. Na sesji nie udało się wybrać wicestarosty jasielskiego. Natomiast Radni zgonie zadecydowali o powołaniu Komisji Rewizyjnej, Komisji Statutowej oraz pozostałych stałych komisjach Rady Powiatu w Jaśle.

Podczas II Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle Adam Pawluś - Starosta Jasielski, po raz kolejny zgłosił na Wicestarostę Jasielskiego radnego Mateusza Lechwara. Jednak ponownie nie otrzymał on wystarczającej ilości głosów poparcia i nie został wybrany.

Radni w głosowaniu wyłonili składy następujących komisji:

Komisja Rewizyjna:

Ryszard Lisowski – Przewodniczący Komisji

Krzysztof Buba

Jan Czajka

Sławomir Madejczyk

Franciszek Miśkowicz

Janusz Przetacznik

Stanisław Święch

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki :

Irena Baciak

Bożena Macek-Lubaś

Jan Muzyka

Anna Nigborowicz

Stanisław Pankiewicz

Józef Rosół

Jan Urban

Antoni Zwierzyński

Ewa Wawro 

Komisja Finansowo-Budżetowa:

Jan Czajka 

Adam Pawluś 

Grzegorz Pers 

Mateusz Lechwar 

Stanisław Pankiewicz 

Ryszard Papciak 

Antoni Zwierzyński 

Dorota Woźniak 

Magdalena Stasiowska

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu:

Sławomir Madejczyk 

Anna Nigborowicz 

Mateusz Lechwar 

Jan Muzyka 

Ryszard Lisowski 

Krzysztof Buba

Ryszard Papciak 

Magdalena Stasiowska 

Janusz Przetacznik

Komisja Społeczna:

Stanisław Święch 

Robert Snoch 

Grzegorz Pers 

Józef Rosół 

Adam Pawluś 

Dorota Woźniak 

Bożena Macek-Lubaś 

Jan Urban 

Ewa Wawro

Do komisji statutowej weszli: Irena Baciak, Robert Snoch, Sławomir Madejczyk.

Adam Pawluś, Starosta Jasielski przedstawił krótką prezentację obrazującą plany do realizacji w czasie obecnej kadencji Rady Powiatu.

Prezentacja

P1
P1
P1080837
P1080837
P1080842
P1080842
P1080849
P1080849
P1080857
P1080857
P1080862
P1080862
P1080872
P1080872
P1080897
P1080897
P1080962
P1080962
P1080966
P1080966
P1080969
P1080969