Stowarzyszenie „CRAS” zaprasza do udziału w projekcie pn.  „Dobry krok w przyszłość”, w którym oferowane są bezpłatne szkolenia zawodowe oraz płatne 6-miesięczne staże zawodowe.

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w  chwili obecnej, skierowana jest  do osób bezrobotnych zarejestrowanych lub niezarejestrowanych w PUP-ach, powyżej 29.r.ż. (ukończone 30 lat), o niskich kwalifikacjach (maksymalnie średnie wykształcenie) z terenu woj. podkarpackiego.

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

  • Indywidualne plany działania;
  • Warsztaty grupowe poradnictwo zawodowe;
  • Szkolenia zawodowe wg potrzeb;
  • 6 - miesięczne staże zawodowe płatne 1017,40 zł /miesiąc;
  • Pośrednictwo pracy.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania na stronie Stowarzyszenia w Zakładce Projekty.

Więcej informacji na temat organizacji i projektów:
Biuro Projektów:

35-032 Rzeszów
Plac Śreniawitów 9/1
tel./faks: 17 740 22 25/ 691182539
www.cras.org.pl   

plakat