Około 24 mln zł będzie kosztowała budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Granica Państwa, na odcinku pomiędzy drogami krajowymi nr 28 i 73. Inwestycja zakończy się jeszcze w tym roku.

Dzisiaj, tj. 26 lutego 2019 r., w Starostwie Powiatowym w Jaśle zorganizowano briefting prasowy, podczas którego poinformowano lokalne media o przekazaniu placu budowy pod inwestycję pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73".

Inwestycja ta jest realizowana w systemie zaprojektuj i wybuduj, co oznacza, że wykonawca musiał opracować projekt, uzyskać wszelkie wymagane dokumenty oraz prowadzić roboty budowlane. 

– Jesteśmy w momencie czysto technicznym. Dzisiaj inwestor, czyli Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, przekaże wykonawcy robót, czyli firmie Budimex, teren budowy. To oznacza, że od tego dnia wykonawcy mają prawo wchodzić na teren budowy i rozpoczynać prace ziemne. Przede wszystkim zaczną od wycinki drzew. Ze względu na pewne uwarunkowania środowiskowe musimy to wykonać w pierwszej kolejności. Później rozpoczną się wszystkie inne roboty związane już z typowym wykonawstwem drogowym. – powiedział Piotr Miąso, dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

W ramach tego zadania powstanie nowy fragment drogi wojewódzkiej nr 992, biegnący w kierunku południowo – wschodnim, wzdłuż rzeki Jasiołka.

Niespełna półtorakilometrowy odcinek zacznie się w Jaśle na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 73 (ul. 17-go Stycznia i Lwowska) z drogą gminną nr 113074R (ul. Kazimierza Wielkiego). Jego koniec to włączenie w postaci ronda, do drogi krajowej nr 28 (ul. Piłsudskiego). 

W ramach budowy nowego odcinka drogi zaplanowano m.in: budowę skrzyżowań z innymi drogami publicznymi, budowę ścieżki rowerowej, budowę i przebudowę chodników, przepustów, odwodnień, oświetlenia ulicznego, przebudowę i budowę zjazdów oraz obiektu mostowego nad potokiem Warzyckim.

Inwestycja ta obejmuje również przebudowę ul. Marii Konopnickiej, przecinanej przez budowany odcinek drogi wojewódzkiej. Miasto Jasło będzie partycypowało w kosztach, przekazując na ten cel 4,14 mln zł.

Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

W brieftingu prasowym wzięli udział: Bogdan Rzońca – Poseł na Sejm RP, Ewa Draus – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Wojciech Zając – Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Piotr Miąso - Dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Adam Pawluś – Starosta Jasielski, Ryszard Lisowski – Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Jaśle, Wojciech Rudziński – przedstawiciel wykonawcy firmy „Budimex” S.A.

Wszyscy zgodnie podkreślali, że inwestycja ta jest bardzo potrzebna, bo pozwoli rozbić ruch w Jaśle i zmniejszyć korki.

Starosta przypomniał, że planowany jest również do realizacji inny nowy odcinek drogi wojewódzkiej 992 „od ronda do ronda”. Obydwa te odcinki, będąc niejako obwodnicą Jasła, pozwolą rozładować ruch w mieście Jaśle i powiecie jasielskim.

P1100338
P1100338
P1100348
P1100348
P1100373
P1100373
P1100379
P1100379
P1100395
P1100395