Powiat Jasielski otrzyma 1 016 tys. zł dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Środki te zostaną wydatkowane na stabilizację osuwiska w Świątkowej Wielkiej.

Wczoraj Starosta Jasielski Adam Pawluś odebrał promesę z rąk Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego. Środki z rezerwy celowej budżetu państwa zostaną przeznaczone na realizację zadania pn. „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 1905R Kąty – Desznica – Świątkowa Wielka – Świątkowa Mała w km 10+060 – 10+105 w m. Świątkowa Wielka”.

Wysokość dotacji stanowić będzie 1 016 000 zł, nie więcej niż 80% wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego.

- Ta długo wyczekiwana inwestycja w końcu zostanie zrealizowana. Droga powiatowa Kąty – Desznica – Świątkowa Wielka – Świątkowa Mała to jedyna droga, którą mieszkańcy mogą dojechać do wsi Świątkowa Wielka, dlatego bardzo się cieszę, że po długich i ciężkich staraniach, w końcu uda się zlikwidować znajdujące się w jej ciągu osuwisko i odbudować nawierzchnię. Poprawi to nie tylko komfort jazdy, ale przede wszystkim pozwoli mieszkańcom bezpiecznie dojeżdżać do swoich domów i gospodarstw. – mówił Starosta Jasielski Adam Pawluś.

- Jeden z mieszkańców tej miejscowości, Pan Białoń, wielokrotnie interweniował w sprawie realizacji tej inwestycji i w końcu uda się ją zrealizować. – dodał Starosta.

Inwestycja ta zostanie zrealizowana jeszcze w tym roku.

W sumie do podkarpackich samorządów trafi 77 mln zł, z czego 56 mln zł na odbudowę dróg, przepustów, mostów i ponad 20 mln zł na stabilizacji osuwisk.  Środki te trafią do 58 jednostek samorządu terytorialnego, w tym 46 gmin oraz 12 powiatów. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na realizację 183 zadań.

W wydarzeniu, oprócz reprezentantów podkarpackich gmin i powiatów, uczestniczył również Poseł na Sejm RP Bogdan Rzońca.

promesa

 

1
1
2
2
3
3
4
4