W piątek, 10 maja, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle odbyło się spotkanie dotyczące perspektyw rozwoju współpracy w ramach Euroregionu Karpackiego na terenie powiatu jasielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem polsko – słowackiego pogranicza.

Podczas spotkania omówione zostały nowe formy współpracy w ramach Euroregionu Karpackiego, tj. transgraniczny obszar funkcjonalny. Zaprezentowano również najważniejsze planowane inicjatywy terytorialne i międzynarodowe oraz Strategię Nowego Otwarcia Euroregionu wraz z potencjalnymi źródłami finansowania.

Omówiono także proces wdrażania Marki Karpackiej CARPATHIA i temat utworzenia submarki terytorialnej na obszarze powiatów jasielskiego i gorlickiego - Ruthenia. Dyskutowano również o optymalizacji współpracy samorządów członkowskich w ramach struktur Euroregionu.

W spotkaniu, oprócz Dawida Laska – Wiceprezesa Zarządu Euroregionu, uczestniczyli m.in.: Alicja Zając – Senator RP, Wojciech Zając – Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego,  Adam Pawluś – Starosta Jasielski, Jan Muzyka – Etatowy Członek Zarządu Powiatu, Wojciech Piękoś – Wójt Gminy Jasło, Andrzej Stachurski – Wójt Gminy Osiek Jasielski, Jan Czubik – Wójt Gminy Tarnowiec, Elwira Musiałowicz – Czech – Zastępca Burmistrza Miasta Jasła oraz Fu Zhigang, koordynator Marki CARPATHIA na rynek chiński.

- To była bardzo dobra dyskusja, omówiliśmy możliwości rozwoju turystyki w powiecie jasielskim. Żałuję, że część wójtów nie mogła uczestniczyć w tym spotkaniu, ale mam nadzieję, że przed nami jeszcze wiele takich spotkań, podczas których określimy kierunki rozwoju turystyki – podsumował spotkanie starosta Adam Pawluś.

P1120819
P1120819
P1120826
P1120826
P1120832
P1120832
P1120839
P1120839
P1120844
P1120844
P1120845
P1120845
P1120869
P1120869
P1120872
P1120872
P1120874
P1120874
P1120881
P1120881
P1120883
P1120883
P1120885
P1120885
P1120888
P1120888
P1120890
P1120890
P1120903
P1120903
P1120914
P1120914