W dniu 23 lipca br. Powiat Jasielski odwiedziła Małgorzata Dankowska, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Wizyta miała na celu przedstawienie ważnych zmian w programie Rodzina 500+.

Pierwsze spotkanie odbyło się w Gminnym Przedszkolu w Nowym Żmigrodzie. Mieszkańcy podczas spotkania mogli uzyskać informacje na temat nowej formuły programu, pobrać wniosek, uzyskać pomoc w jego wypełnieniu, a także dowiedzieć się o przysługujących im świadczeniach w przypadku, gdy członek rodziny osoby uprawnionej lub ubiegającej się o przyznanie prawa do świadczeń zamieszkuje lub jest zatrudniony poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.  

Drugie spotkanie miało miejsce na Rynku w Jaśle. W spotkaniu udział wzięli: Alicja Zając – Senator RP, Adam Pawluś – Starosta Jasielski wraz z członkami Zarządu Powiatu Jasielskiego Janem Muzyką i Grzegorzem Persem, Wojciech Piękoś – Wójt Gminy Jasło, Elwira Musiałowicz- Czech – Zastępca Burmistrza Miasta Jasła,  Paweł Podstawski – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle.

Starosta złożył podziękowania za sprawne wprowadzenie Programu 500+ w Powiecie Jasielskim.

Wszyscy podkreślali, jak Program 500+ na każde dziecko, jest potrzebny i wpłynie pozytywnie na rozwój polskich rodzin.  Przyznanie, od 1 lipca br., świadczeń na każde dziecko, bez względu na dochód rodziny, to kolejny krok do podnoszenia standardów życia oraz poczucia bezpieczeństwa. Jego wymiernym efektem jest wzrost wskaźnika dzietności oraz spadek ubóstwa wśród dzieci.

P1150009
P1150009
P1150018
P1150018
P1150028
P1150028
P1150031
P1150031
P1150038
P1150038
P1150040
P1150040
P1150047
P1150047
P1150058
P1150058
P1150065
P1150065
P1150068
P1150068
P1150071
P1150071
P1150073
P1150073
P1150083
P1150083