Stowarzyszenie CRAS prowadzi nabór do projektu pn. „Dobry krok w przyszłość!” w, którym oferuje wsparcie dla osób bezrobotnych, które ukończyły 30 lat i mają wykształcenie co najwyżej średnie.

W RAMACH PROJEKTU ZAPEWNIAMY:

  • • 6 - miesięczne staże zawodowe - płatne 1033,70 netto/m-c,
  • • Szkolenia zawodowe dopasowane do potrzeb uczestnika,
  • • Identyfikację potrzeb uczestnika projektu,
  • • Grupowe poradnictwo zawodowe,
  • • Pośrednictwo pracy.

Zapewniamy:

- zwrot kosztów dojazdu na Identyfikację potrzeb uczestnika projektu, grupowe poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, staże zawodowe;

- stypendium szkoleniowe dla osób uczestniczących w szkoleniach zawodowych.

Udział w projekcie jest bezpłatny

Stowarzyszenie „CRAS” - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej z Rzeszowa to organizacja pozarządowa, niedziałająca dla zysku, wspierająca rozwój społeczny i ekonomiczny województwa podkarpackiego. Działalność Stowarzyszenia opiera się w głównej mierze na wdrażaniu projektów w tym współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny.

Więcej informacji na temat organizacji i projektów:

Biuro Projektów:

35-045 Rzeszów

Plac Śreniawitów 9/1

www.cras.org.pl

plakat