Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 1905R Kąty – Desznica – Świątkowa Wielka – Świątkowa Mała w km 10+060 – 10+105 w miejscowości Świątkowa Wielka

Trwają prace związane ze stabilizacją osuwiska w Świątkowej Wielkiej. W trakcie prac na drodze powiatowej Nr 1905R wykonywane są umocnienia potoku oraz stabilizacja drogi poprzez wykonanie polisady. Starosta Jasielski Adam Pawluś stwierdził, że było zagrożenie utraty dojazdu do miejscowości Świątkowa Wielka, ponieważ na dzień dzisiejszy jest do jedyna droga dojazdowa. Mieszkańcy będą mieli zapewniony bezpieczny dojazd do domów i pól uprawnych.

Odcinek drogi od końca zabudowy w miejscowości Świątkowa Wielka do Desznicy jest w bardzo złym stanie, w związku z tym Starosta Jasielski Adam Pawluś zabiega o uzyskanie środków finansowych na modernizację. W sierpniu br. został zgłoszony wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę mostu z około 0,5 km odcinkiem drogi w miejscowości Desznica.

RIMG1307