Drukuj

Województwo Podkarpackie wstępnie uzgodniło z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ujęcie projektu pn. "Budowa Linii Kolejowej nr 25 Łódź Kaliska - Dębica odcinek Dębica - Jasło" w wykazie propozycji inwestycji kolejowych do realizacji w perspektywie 2021 - 2027.

skan pisma