„W poniedziałek zapadną ważne dla rozwoju powiatu decyzje związane z inwestycjami drogowymi i mostowymi oraz budową strzelnicy w Cieklinie” – mówi starosta jasielski Adam Pawluś.

Na Sesji Rady Powiatu w Jaśle w dniu 14 października br. zapadnie wiele ważnych dla rozwoju Powiatu Jasielskiego decyzji.

Radni procedować będą nad przystąpieniem do realizacji zadań: „Budowa mostu na rzece Jasiołce łączącego osiedla Sobniów i Hankówka w Jaśle” i „Budowa mostu na rzece Ropie w miejscowośći Przysieki” oraz zaciągnięciem zobowiązań finansowych na ich realizację.

Celem tych zadań jest poprawa dostępności komunikacyjnej powiatu wraz z tworzeniem alternatywnych dróg do głównych ciągów komunikacyjnych. W ramach tego zadania planuje się utworzenie nowego odcinka drogi pomiędzy dzielnicami Sobniów i Hankówka (połączenie ulicy Żniwnej z Towarową) poprzez budowę mostu na rzece Jasiołce oraz połączenie drogi powiatowej Nr1861R z drogą Nr1864R w Przysiekach poprzez budowę mostu na rzece Ropie, co umożliwi alternatywny przejazd do DK28 od Biecza, Grudnej Kępskiej, Kunowej, Harklowej, Pustej Woli i Przysiek.

Zabezpieczenie w budżecie kwoty 200 000 zł umożliwi zlecenie wykonania dokumentacji techniczno – projektowych w bieżącym roku z terminem realizacji w roku 2020.

Na poniedziałkowej sesji radni zdecydują również o zmianach Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027 poprzez wprowadzenie zadania „Budowa strzelnicy w powiecie jasielskim” i zabezpieczenie w budżecie na 2020 rok kwoty 300 000 zł (zwiększenie jej do 340 000 zł). Planuje się również zmiany w zadaniach: „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I – Oddział Psychiatryczny z Poradniami” (zmniejszenie dotacji w 2020 roku o 1 000 000 zł i zwiększenie o tę kwotę dotacji w 2022 roku) oraz „Przebudowa Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” (zwiększenie dotacji w 2020 roku o 1 000 000 zł).

Realizacja tych inwestycji pozwoli na poprawę infrastruktury drogowej, sportowej oraz opieki zdrowotnej w powiecie.