Drukuj

W czwartek, 7 listopada br., w Świątkowej Wielkiej odbyło się oficjalne otwarcie i poświęcenie wyremontowanego osuwiska, które od kilku lat stwarzało zagrożenie dla mieszkańców.

Oficjalnego otwarcia i przecięcia wstęgi dokonał Starosta Jasielski Adam Pawluś wraz z  Senator RP Alicją Zając, Radnymi Gminy Krempna, a także najmłodszą uczestniczką uroczystości. Ksiądz Józef Obłój, proboszcz parafii Desznica poświęcił wyremontowane i zabezpieczone osuwisko.

Osuwisko w Świątkowej Wielkiej, zlokalizowane w sąsiedztwie mostu na potoku Świerzówka, w ciągu drogi powiatowej Nr 1905R Kąty – Desznica – Świątkowa Wielka – Świątkowa Mała, zostało zgłoszone do Wojewody Podkarpackiego w 2017 roku jako szkoda w infrastrukturze powiatowej. Już w latach wcześniejszych mieszkańcy Świątkowej Wielkiej starali się o zabezpieczenie usuwiska, jednak dopiero teraz udało się doprowadzić do realizacji tego zadania. W roku 2017 przystąpiono do prac projektowych, które obejmowały opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. W 2018 roku wykonano projekt techniczny, a następnie wydano decyzję pozwolenia na budowę. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, 12 lutego 2019 roku przyznał Powiatowi Jasielskiemu promesę w kwocie 1,016 mln zł na realizację zadania w Świątkowej Wielkiej.

Roboty budowlane przede wszystkim objęły budowę i zabezpieczenie drogi powiatowej, poprzez budowę polisady z 18 sztuk pali o długości 7 metrów. Została również przywrócona pierwotna trasa potoku Świerzówka, poprzez remont koszy siatkowo-kamiennych oraz narzut kamienny na dno potoku.

Inwestycja została podzielona na dwa zadania.

Zadanie pierwsze obejmowało wykonanie stabilizacji osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej  Nr 1905R Kąty – Desznica – Świątkowa Wielka – Świątkowa Mała w km 10+060 – 10+105 oraz przebudową drogi w km 10+105 – 10+138,1. Natomiast zadanie drugie polegało na odtworzeniu nawierzchni na moście wraz z jej wysokościowym dostosowaniem do nowej niwelety jezdni odbudowanej w km 10+060 – 10+105.

Na kompleksowe wykonanie robót budowlanych wyłoniono wykonawcę – firmę REMOST Sp. z o. o. z Dębicy. Umowę podpisano w dniu 23 lipca 2019 r. na łączną kwotę 1.087.268,64 zł,  z czego zadanie pierwsze to kwota 1.004.228,14 zł i zadanie drugie: 83.040,50 zł. Zadanie pierwsze objęte było dofinansowaniem z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi w kwocie 808.182,00 zł. Zatem łączny wkład własny powiatu wyniósł 279.086,64 zł.

W uroczystości wzięli udział: Senator Alicja Zając, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Wojciech Zając, Wicestarosta Jasielski Stanisław Pankiewicz, Katarzyna Kaszowicz - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle, Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Jaśle Andrzej Konopka, Naczelnik Wydziału Inwestycji w Starostwie Powiatowym w Jaśle Ewa Dubiel, inspektor  w Starostwie Powiatowym w Jaśle Joanna Wanat, Radny Rady Powiatu w Jaśle Franciszek Miśkowicz, Radna Rady Powiatu w Jaśle Irena Baciak, Wójt Gminy Krempna Kazimierz Miskowicz, przedstawiciel wykonawcy Ryszard Witek, Grzegorz Białoń- Sołtys wsi Świątkowa Wielka i Radny Rady Gminy Krempna, Julian Sabat- Sołtys wsi Grab, Kazimierz Szymczyk- Sołtys wsi Krempna.

 

IMG_7991
IMG_7991
IMG_7992
IMG_7992
IMG_7996
IMG_7996
IMG_8002
IMG_8002
IMG_8004
IMG_8004
IMG_8016
IMG_8016
IMG_8021
IMG_8021
IMG_8023
IMG_8023
IMG_8031
IMG_8031
IMG_8065
IMG_8065
IMG_8069
IMG_8069
IMG_8073
IMG_8073
IMG_8088
IMG_8088
IMG_8092
IMG_8092
IMG_8096
IMG_8096
IMG_8098
IMG_8098
IMG_8100
IMG_8100