sesja 30

W środę, 30 grudnia 2020 r., w Starostwie Powiatowym w Jaśle odbyła się XXXVII Sesja Rady Powiatu, podczas której Radni w głosowaniu tajnym zaufali Robertowi Snochowi i zdecydowali o pozostawieniu go na stanowisku Przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle.

W głosowaniu wzięło udział 15 z 23 Radnych uczestniczących w sesji. Wszyscy byli przeciwni odwołaniu Radnego Roberta Snocha z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle. W głosowaniu nie wzięli udziału Radni: J. Przetacznik, K. Buba, J. Urban, F. Miśkowicz, E. Wawro, D. Woźniak, B. Macek-Lubas, A. Zwierzyński. Zdziwienie budzi fakt, że wnioskodawcy wyłączyli się od głosowania za złożonym wnioskiem. 

W dniu 11.12.2020 r. na XXXV Sesji Rady Powiatu w Jaśle opozycyjni Radni Rady Powiatu złożyli wniosek (bez uzasadnienia) o odwołanie Radnego Roberta Snocha z funkcji przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle. Wniosek poparło 6 radnych: Bożena Macek-Lubaś, Dorota Woźniak, Ewa Wawro, Antoni Zwierzyński, Jan Urban i Janusz Przetacznik.

Robert Snoch jest znanym i cenionym lekarzem – dyrektorem SP Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaśle. Funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle pełni od 2016 roku, kiedy to uzyskał poparcie 14 głosami. Przypominamy, że była to druga nieudana próba odwołania Roberta Snocha z funkcji przewodniczącego Rady Powiatu. Poprzednia miała miejsce w 2018 roku.

Ponadto, podczas sesji Radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 r.

Na zakończenie sesji Starosta Jasielski – Adam Pawluś przekazał Radnym informacje na temat wykonanych na terenie Powiatu Jasielskiego w listopadzie i grudniu remontów dróg i chodników oraz podziękował za całoroczną współpracę. Szczególne podziękowania złożył dyrektorowi Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za podejmowane przez niego działania na rzecz szpitala i pacjentów w trudnym czasie pandemii. Starosta złożył także wszystkim życzenia noworoczne.

P1230180

Dzisiaj, 22 grudnia br., w miejscowości Niepla oddano do użytku przebudowaną część drogi powiatowej Nr 1844R Niepla – Przybówka w km 1+000 – 1+855.

Odcinek został przebudowany na długości niemal jednego kilometra. Jezdnia zyskała nową nawierzchnię, a zjazdy zostały dostosowane wysokościowo do nowej niwelety drogi. Udrożniony został również system odwodnienia rowami otwartymi.

Wykonana przebudowa była ostatnim etapem przebudowy całej drogi, w wyniku czego znacznie poprawiło się bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego. Wcześniejsze działania były podejmowane w ubiegłym roku.

P1230183

Pierwsze zadanie objęło remont ok. 1 kilometra drogi powiatowej Nr 1844R Chrząstówka – Niepla – Przybówka za kwotę około 480 tys. zł. Drugie zadanie dotyczyło przebudowy drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie – Chrząstówka do skrzyżowania z drogą do Niepli. W ramach tego zadania przebudowano 1,030 km drogi oraz wybudowano 800 metrów chodnika. Łączny koszt to około 1 mln 400 tys. zł. Natomiast trzecie zadanie polegało na przebudowie kolejnego odcinka drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie – Chrząstówka od skrzyżowania do potoku w Chrząstówce. W ramach tego zadania przebudowano 0,51 km drogi za kwotę 335 tys. zł.

Obecnie cała droga pozwala na komfortowe jej użytkowanie. Tym bardziej, że z drogi tej korzystają mieszkańcy nie tylko okolicznych miejscowości, ale również komunikuje ona powiat jasielski z powiatem krośnieńskim – droga o tym samym numerze przechodzi na teren powiatu krośnieńskiego i łączy się bezpośrednio z drogą wojewódzką nr 990.

P1230198

Obecne zadanie zostało zrealizowane ze środków Powiatu Jasielskiego (274.999,41 zł) oraz Gminy Jasło (275.000,00 zł).

Prace trwały od 17 listopada do 10 grudnia 2020 r.  Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Jaśle.

W oddaniu drogi uczestniczyli: Starosta Jasielski Adam Pawluś, Wicestarosta Jasielski Stanisław Pankiewicz, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Wojciech Zając, Radna Gminy Jasło Renata Brągiel, Sołtys Niepli Andrzej Grzebień, Dyrektor PZD w Jaśle Katarzyna Kaszowicz oraz Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych Andrzej Konopka.

Uroczystego poświęcenia dokonał Ksiądz Prałat Wacław Rybka.

 P1230146

Betlejemskie Światło Pokoju to wyjątkowy płomień, który niesiony przez harcerzy w wielkiej sztafecie obiega cały świat! Dzisiaj harcerze z jasielskiego hufca przekazali lampion na ręce Starosty jasielskiego.

Płomień symbolizuje uniwersalne wartości rozświetlając nasze serca poczuciem braterstwa i pokoju. Akcja trwa nieprzerwanie od 29 lat i cieszymy się, że jesteśmy jednym z wielu miejsc, w których Betlejemskie Światło Pokoju nigdy nie gaśnie.

kondolecnje1Wyrazy współczucia Rodzinie i Najbliższym z powodu śmierci

śp. Tadeusza Górczyka

byłego Wicestarosty Jasielskiego i Radnego Rady Powiatu w Jaśle

składają:

Starosta Jasielski wraz z Zarządem Powiatu w Jaśle oraz Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle