rsz p1230055

Dzisiaj, 17 grudnia br., został oddany do użytku niemal 400 m odcinek drogi w Nienaszowie. Droga została wyremontowana w ramach zadania usuwania klęsk powodziowych „Remont drogi powiatowej Nr 1898R Chorkówka – Faliszówka – Nienaszów”. Przedmiotowe zadanie zostało wykonane w km 9+280  – 9+673 (393 mb.)

Naprawa drogi obejmowała rozbiórkę podbudowy, likwidację przełomów i przebudowę zjazdów. Zostały również odmulone rowy i uzupełnieniowo nawierzchnię żwirową na zjazdach. Na remontowanym odcinku położono nową nawierzchnię bitumiczną.

rsz p1230062

Całkowity koszt remontu wyniósł ogółem 277.655,62,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane dzięki środkom przyznanym przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, w kwocie 207 994,00 zł, natomiast środki własne Powiatu wyniosły 69 661,62 zł.

Prace trwały od 16 listopada do 10 grudnia. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Jaśle.

Wszyscy się cieszymy, że Wojewoda i Minister finansów przyznali środki, które pozwoliły nam wykonać remont tej drogi. To Pan Grzegorz Pers bardzo mocno zabiegał o tą drogę, ciągle o niej przypominał i mieliśmy to na uwadze i to się udało. – Starosta Jasielski Adam Pawluś.

rsz p1230057

Dziękuję bardzo obecnemu tutaj etatowemu członkowi Zarządu Jankowi Muzyce i członkowi Zarządu Ryszardowi Lisowskiemu, jak również Panu Wicestaroście Stanisławowi Pankiewiczowi. Dziękuję całej Radzie, Panu Wójtowi, Pani Sołtys, Panom Radnym z Nienaszowa, Pani dyrektor Katarzynie Kaszowicz za bardzo dobrą współpracę, nie tylko przy tej inwestycji, bo współpracujemy już  kolejną kadencję i wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego zadania. – Grzegorz Pers.

rsz p1230077

Wójt Gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara złożył podziękowania Staroście Jasielskiemu i Zarządowi za wsparcie Gminy Nowy Żmigród. Wójt szczególnie podkreślał osobiste zaangażowanie Starosty w uzyskanie pozytywnej akceptacji wniosków o środki z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych. Zauważył, że ta piękna inwestycja, otwiera szlag dróg rowerowych i turystykę.

W oddaniu drogi uczestniczyli: Starosta Jasielski Adam Pawluś, członkowie Zarządu Powiatu Jasielskiego Grzegorz Pers, Jan Muzyka i Ryszard Lisowski, Sołtys Nienaszowa, Wójt Gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara, Przewodniczący Rady Gminy Nowy Żmigród Henryk Strzelec, dyrektor PZD Katarzyna Kaszowicz, inspektor nadzoru w PZD – Zbigniew Abratowski, Radni Gminy Grzegorz Munia i Piotr Suski, Mateusza Buczynski Sekretarz Gminy Nowy Żmigród oraz inspektor ds. dróg Grzegorz Ziomek.

JPolak9 grudnia 2020 r. Jerzy Polak, Jaślanin z pochodzenia, od lat mieszkający w Stanach Zjednoczonych AP, został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie wręczył mu Adrian Kubicki – Konsul Polski w Nowym Jorku (USA) przy udziale wicekonsula Mateusza Gmury. Wnioskodawcą odznaczenia było Stowarzyszenie „Solidarni w Jaśle”.

Jerzy Polak po studiach technicznych rozpoczął pracę w Hucie Szkła w Jaśle, gdzie pracował do sierpnia 1980 r. Prezentował tam niezależną postawę i wraz z Janem Hapem, Stanisławem Koczwarą oraz Kazimierzem Rozenbeigerem byli wzorem postępowania dla załogi. Wskutek działań kierownictwa zakładu został przeniesiony do pracy (od 1 września 1980 r.) w Ośrodku Badawczo – Rozwojowym „Gamrat – Erg” w Jaśle. Tu był współzałożycielem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. 14.12.1981 był współorganizatorem strajku w swoim zakładzie, za co został dyscyplinarnie zwolniony z pracy. Był działaczem struktur podziemnych w Jaśle.         Współorganizował druk oraz kolportaż niezależnych wydawnictw. Będąc z zamiłowania fotografem, przygotowywał materiały wykorzystywane do drukowania wydawanych w Jaśle biuletynów związkowych i innych druków (ulotki, kalendarze, druki okolicznościowe). 19.03.1983 r. został aresztowany i skazany za działalność podziemną. Na mocy amnestii opuścił więzienie w czerwcu 1983 r. Uczestniczył w przygotowaniu do emisji audycji radiowej nadanej 7.09.1984 r. w Jaśle (Jego pomysłem i montażem był podkład muzyczny audycji oparty na melodii pieśni „Warszawianka”). W tym okresie, jako zwolniony dyscyplinarnie, nie mógł znaleźć stałego zatrudnienia w zakładach pracy Jasła.

Nie widząc możliwości ułożenia sobie życia w Polsce rozpoczął starania o wyjazd do USA. Wielokrotnie odmawiano mu paszportu. Pisał kilkakrotnie bardzo ostre w treści listy w tej sprawie do ówczesnego ministra spraw wewnętrznych Czesława Kiszczaka. Dopiero w 1988 r. władze zgodziły się na Jego wyjazd do NRF, skąd udał się z rodziną (żoną Jolantą i półroczną córką Klaudią) do Stanów Zjednoczonych.    Tam nieprzerwanie interesuje się sprawami polskimi, uczestniczy aktywnie w życiu Polonii. Posiada dużą kolekcję zdjęć obrazujących życie Jasła w latach 70. i 80. ub. wieku, w tym wiele związanych z działaniami NSZZ „Solidarność” w naszym mieście. Wykorzystał je do przygotowania wystawy „Jerzy and Olenka Polak Collection” na Uniwersytecie Harvarda w Bostonie oraz w Elms College (Chicope, Massachusetts).

Stowarzyszenie „Solidarni w Jaśle”, przy dużej pomocy organizacyjnej Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia, przygotowało wystawę zdjęć Jerzego Polaka, tematycznie związanych z „Solidarnością” i ks. Stanisławem Kołtakiem (w 20. rocznicę śmierci księdza), jednym z Jej jasielskich kapelanów,  nieodpłatnie nam udostępnionych. Jej otwarcie nastąpiło 31 sierpnia 2018 r. – w rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych. Wystawa czynna była przez 2 tygodnie w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle, a potem była prezentowana w kilku jasielskich szkołach ponadgimnazjalnych, gdzie cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli. Na uroczystość otwarcia wystawy autor zdjęć przysłał do uczestników wzruszający list, w którym opisuje motywy, które kierowały Jego działaniem w Polsce, a także obecnie, gdy mieszka w USA. Pomagał – i czyni to obecnie, wraz z żoną – wielu Jaślanom, którzy zdecydowali się wyjechać „za Ocean” na okresowy pobyt czy też na stałe. Jego zdjęcia zostały także wykorzystane w dwóch kolejnych wystawach w Jaśle: w Starostwie Powiatowym (poświęconej ks. St. Kołtakowi) oraz przy I Liceum Ogólnokształcącym, zorganizowanej w sierpniu 2020 r. w 40. rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”.

We wrześniu 2019 r. przybył do Jasła na odsłonięcie pomnika Żołnierzy Wyklętych, a w lutym b. r. uczestniczył w konwencji Prawa i Sprawiedliwości inaugurującej kampanię wyborczą Prezydenta Andrzeja Dudy oraz w Zjeździe Klubów „Gazety Polskiej” w Warszawie.

Postawa  Jerzego  Polaka jeszcze przed powstaniem  „Solidarności”, w miesiącach jawnego działania Związku, w stanie wojennym, a także po wyjeździe do USA, zasługuje na najwyższą pochwałę i docenienie. Nie zważając na spodziewane represje w stanie wojennym aktywnie uczestniczył w działalności podziemnych struktur związkowych w Jaśle, a od czasu osiedlenia się w nowej Ojczyźnie, zabiega tam o sprawy polskie. Jest szefem Klubu „Gazety Polskiej” w Stamford. Interesuje się także na bieżąco tym, co dzieje się w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń mających miejsce w Jego rodzinnym Jaśle.

KOLEGO  JURKU !  GRATULUJEMY !

Kazimierz Poniatowski

Źródło: Stowarzyszenie Solidarni w Jaśle - http://solidarni.xcl.pl

P1230049 min 1

Dzisiaj, 15 grudnia br., oddano do użytku blisko 1,3 km drogi powiatowej Lipnica Górna – Lisów – Skołyszyn, w miejscowości Bączal Górny. Koszt naprawy wyniósł ogółem 632.407,61,00 zł.

Zadanie inwestycyjne „Remont drogi powiatowej Nr 1830R Lipnica Górna – Lisów – Skołyszyn” zostało wykonane w km 0+350  – 1+645 (1.295 mb.) Remont przedmiotowej drogi obejmował: likwidację przełomów z wykonaniem warstwy żwirowej, warstwy tłuczniowej i profilowaniem masą bitumiczną, przebudowa przepustów na zjazdach, uzupełnienie nawierzchni tłuczniowej na zjazdach, odmulenie rowów oraz położenie nowej nawierzchni bitumicznej.

P1230032 min

Zadanie to zostało zrealizowane dzięki środkom przyznanym przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki
w Rzeszowie, w  kwocie 482 204,00 zł oraz środkom własnym powiatu, które wyniosły 130 203,61 zł.  Na realizacje tego zadania środki przekazała również Gmina Skołyszyn w kwocie 20 000,00 zł.

W oddaniu drogi do użytku uczestniczyli: Starosta Jasielski Adam Pawluś, członek Zarządu Powiatu Jasielskiego Jan Muzyka, Radni Powiatowi -  Anna Nigborowicz i Stanisław Święch, Wójt Gminy Skołyszyn - Bogusław Kręcisz, Przewodniczący Rady Gminy Skołyszyn - Dariusz Łyszczarz, Radny Gminy Skołyszyn - Stanisław Wojdyła, Radny Województwa Podkarpackiego - Wojciech Zając, Dyrektor PZD – Katarzyna Kaszowicz, Inspektor Nadzoru w PZD – Zbigniew Abratowski oraz Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych – Andrzej Konopka.

Cała droga 1830R od Lipnicy Górnej do Skołyszyna jest w bardzo dobrym stanie technicznym.

 

P1230011
P1230011
P1230013
P1230013
P1230052
P1230052
P1230053
P1230053
P1230054
P1230054
P1230008
P1230008

 

Akademia PPP
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krośnie zaprasza na bezpłatne webinarium "Wprowadzenie do partnerstwa publiczno-prywatnego”.
Webinarium odbędzie się 28 października 2020 r. od 10:00 do 10.50 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mailowy oraz tytuł spotkania) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.
 
Zgłoszenia przyjmowane są do 27 października 2020 r. do 15.30. Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia (28 października 2020 r.).  
 
W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.
 
Webinarium skierowane jest do osób zainteresowanych tematyką Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, w szczególności do pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców zainteresowanych zamówieniami publicznymi.
 
Program webinarium:
1. Podstawowe informacje o modelu PPP
2. Modele PPP: klasyczny i koncesja
3. Podział ryzyka
4. Mechanizm wynagrodzenia
5. Etapy realizacji modelu PPP
 
Organizator webinarium:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krośnie
ul. Staszica 20, 38-400 Krosno
tel.: 798 771 192, 798 771 620
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.