W Warszawie zapewnił oprawę muzyczną widowiska "Młodzi Niezłomnym". Wydarzenie to  zorganizowane zostało przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Polskim Radiem. Nagrania koncertu dokonano  w Studio Koncertowym Polskiego Radia dnia 22.02.2021r. W trakcie koncertu Zespół wykonał cztery autorskie kompozycje dyr. Moniki Brewczak "Niezwyciężeni", "Las milcząco trwał nad Wami", "Dla Niepodległej Szli", "Uwierz Polsko". Informację o koncercie przekazano dyrektorom szkół w całej Polsce za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej ze wskazaniem aby  w dniu 01.03.2021r. został wykorzystany jako muzyczna lekcja historii.

Koncert miał oficjalną premierę 26 lutego o godz. 20.00 na profilu MEiN na Facebooku oraz w serwisie You Tube.

Zapraszamy do obejrzenia:

https://www.facebook.com/ministerstwo.edukacji.nauki/videos/178718037106404/

Zdjęcia z koncertu:

https://www.facebook.com/ministerstwo.edukacji.nauki/photos/pcb.3281298101970999/3281288835305259/?type=3&theater

Kolejna emisja koncertu odbędzie się w poniedziałek 1 marca o godz. 20:05 w Programie I Polskiego Radia.

W Tarnowie w dniu 18.02.2021r. wraz z Orkiestrą Reprezentacyjną Straży Granicznej brał udział w nagraniu koncertu "W hołdzie Żołnierzom Wyklętym" zrealizowanym przez Centrum Sztuki Mościce, we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Krakowie. Transmisja koncertu online będzie miała miejsce 01.03.2021r. o godz. 19:00 na kanale You Tube Centrum Sztuki Mościce

https://www.youtube.com/channel/UCCUnAsQ2H4a7nYgC4mY8hVw

Zwiastun koncertu:

https://www.facebook.com/OrkiestraReprezentacyjnaSG/videos/4374055722610973/?redirect=false

Więcej informacji o koncercie:

https://csm.tarnow.pl/wydarzenie/1027,w-holdzie-zolnierzom-wykletym-koncert

 IMG 20210301 123611 01 min

1 marca to szczególny dzień – nie tylko początek pierwszego wiosennego miesiąca – ale dzień, kiedy w szczególny sposób chcemy uczcić pamięć tych, którzy po 1944 roku nie zgodzili się, by podporządkować Polskę Związkowi Radzieckiemu i narzucić jej obywatelom ustrój komunistyczny. Nazywani Żołnierzami Wyklętymi, Niezłomnymi walczyli z tymi, którzy chcieli zniszczyć Polskę, jej niezależność i niepodległość.

Do świadomości społecznej z opóźnieniem docierała prawda o ich heroicznej walce i cierpieniu. Aby pamięć o ich czynach nie zginęła, w lutym 2011 roku, z inicjatywy śp. Lecha Kaczyńskiego, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Mimo to do świadomości społecznej z opóźnieniem dociera prawda o walce i cierpieniu tysięcy „Żołnierzy Wyklętych”. Nadal w wielu kręgach społecznych występuje wypaczony obraz, rozpowszechniany 40 lat przez komunistyczną propagandę, która starała się najpierw zohydzić, a później wymazać z pamięci narodu tych, którzy mieli odwagę przeciwstawić się złu i zdradzie. A to przecież narzucone przez Związek Radziecki władze komunistyczne okaleczyły nasz naród, pozbawiając go najwartościowszych synów i odbierając prawo Polakom do decydowania o sobie. Można w nieskończoność wymieniać jakie straty ponieśliśmy w gospodarce, kulturze i oświacie. Straty te są niemożliwe do oszacowania, a tym bardziej do zrekompensowania. Tym bardziej naszym obowiązkiem jest głośno mówić prawdę, ponieważ jeżeli wyrzekniemy się własnej interpretacji historii to inni nam ją narzucą, tak jak miało to już miejsce.

Kiedy w styczniu 1944 r. Armia Czerwona przekraczała przedwojenne granice Polski, Związek Sowiecki, oprócz realizacji celów wojennych, zakładał podporządkowanie Polski i narzucenie jej ustroju komunistycznego. 26 lipca 1944 r. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego – uzurpujący sobie miano władzy polskiej – zawarł porozumienie z rządem sowieckim oddając Armii Czerwonej, na czas operacji wojennych, najwyższą władzę wojskową na terenach polskich. W tych warunkach komuniści polscy przejmowali władzę. Aby osiągnąć ten cel musieli spacyfikować społeczeństwo polskie przez pozbawienie go kadry przywódczej, jednostek wartościowych i osób stawiających opór ich zamierzeniom. Skierowali więc główne uderzenie przeciw elitom politycznym, popierającym Rząd Polski na emigracji oraz przeciw żołnierzom i kadrze dowódczej Armii Krajowej, która stanowiła symbol  walki z okupantem niemieckim.

W ramach PKWN funkcjonował Resort Bezpieczeństwa Publicznego, którego zadaniem było zwalczanie cywilnych i wojskowych struktur niepodległościowego podziemia. To kierownicy wojewódzkich i powiatowy Urzędów Bezpieczeństwa Publicznego posiadali wyłączne prawo do aresztowania oraz zwierzchnictwo nad więzieniami i aresztami. W UB nie wymagano podstawy prawnej do zatrzymania, postanowienia sędziego, czy prokuratora. Często ludzie znikali bez śladu i dopiero w wyniku długotrwałych starań rodzina odnajdywała zaginionego w areszcie UB. Były też liczne przypadki zwolnienia z aresztu ludzi krańcowo wyczerpanych, którym nic nie udowodniono. Śledztwa trwały przez wiele miesięcy bez względu na stan zdrowia aresztowanych. Takie metody śledcze mogli stosować tylko ludzie zdeprawowani, sadyści. Skazani w procesach politycznych kierowani byli do więzień na terenie kraju. Tam w dalszym ciągu trwała gehenna więźniów z powodu obostrzonego rygoru, głodu, śledztwa, chorób. Problemy ich nie kończyły się z chwilą opuszczenia więzienia. W PRL-u pozostali na zawsze obywatelami drugiej kategorii, bez szans na dobrą pracę, pozostawali pod nadzorem organów bezpieczeństwa, żyli z piętnem „bandyty”. Te ograniczenia i upokorzenia dotknęły też ich rodziny. W latach l945 – 1955, w ramach represji resortu Bezpieczeństwa Publicznego poddano szykanom około 200 tys. osób, z czego około 30 tys. utraciło życie. Do dnia dzisiejszego zbrodnie te nie zostały ukarane.

Władze komunistyczne wypowiedziały również walkę Kościołowi katolickiemu, który stał się głównym obrońcą wiary i praw obywatelskich. Księża byli nieustraszonymi głosicielami prawdy, krytykowali bezbożne prawa, demaskowali zło nazywając je po imieniu. Symbolem oporu przeciw zniewoleniu narodu i zarazem ofiarą represji komunistycznych stał się prymas Stefan Wyszyński. Wielu księży związanych z rejonem jasielskim włączyło się do antykomunistycznej konspiracji. Wśród nich byli: ks. Stanisław Kułak - proboszcz z Gniewczyny Łańcuckiej i Trzcinicy skazany na 6 lat więzienia, ks. Wojciech Lorenc — proboszcz z Trynczy i Warzyc, skazany na 12 lat więzienia, ks. Florian Zając - proboszcz z Bączala Dolnego, który otrzymał wyrok 10 lat, ks. Stanisław Zub - wikariusz z Gniewczyny i Frysztaka, skazany na 10 lat, ojciec Wit-Nowakowski - franciszkanin z Jasła, ks. Józef Bełch - skazany na 7 lat więzienia.

Patrząc na tamte wydarzenia z perspektywy czasu możemy powiedzieć, że przewaga komunistów nad organizacjami niepodległościowymi była ogromna, nie dając żołnierzom niezłomnym szansy na wygraną.  Bronili się jednak przed zagładą, licząc, że uda się im przetrwać i podtrzymać ducha polskiego. Racja moralna i narodowa była po ich stronie.

Dzisiaj także żyjemy w burzliwej rzeczywistości. Niedawno słyszeliśmy głośne nawoływania do ataków na kościoły. Doświadczaliśmy wdzierania się do nich, ich oszpecania, profanowania, szyderczej pogardy wobec kapłanów. Braku poszanowania dla świętości i szykanowania pobożności. Kpiny z pojęcia grzechu i z potrzeby zbawienia. Patrzyliśmy na to jakby bezradnie, zszokowani, że coś takiego jest możliwe. Ale jak powiedział niedawno w swoim kazaniu ksiądz Waldemar Chrostowski: „bunt przeciw Bogu i przeciw świętości zawsze obraca się przeciw człowiekowi. Przewrót teologiczny idzie zawsze w parze z przewrotem antropologicznym. I mamy z tym do czynienia. Z wołaniem o zmianę natury człowieka, w tym co dotyczy płciowości, cielesności, macierzyństwa ojcostwa. Wypaczenie wizji człowieka tak, żeby był skoncentrowany wyłącznie na doczesności”.

Widać dobrze, że żeby ludzi zmienić, to trzeba ich zepsuć i zerwać z przeszłością i tradycją. Zerwać z tym, czego uczył ojciec i matka. Zapomnieć o przeszłości.

Czym rożni się ta rewolta, którą obserwujemy na naszych ulicach, od poprzednich, wielkich, krwawych rewolucji? Tamte zabijały ciało, ale duch pozostał nietknięty i w sytuacji prześladowań utrwalali się, rodzili się, dojrzewali bohaterowie. Umacniali się w heroizmie swojej wiary.

Ta rewolta chce pozostawić ludzi przy życiu i przy używaniu. Ale zatruwa i zabija ducha. Możemy zadać sobie pytanie, jak mamy się zachować wobec tego, co się dzieje?

Powinniśmy zachować wierność wobec tych korzeni, z których wyrośliśmy. Pamiętać o burzliwej historii naszej Ojczyzny i ludziach takich jak Żołnierze Wyklęci, którzy nie ulegli wpływom Związku Radzieckiego, pozostali wierni swoim ideałom i o nie walczyli, często płacąc za tę walkę wysoką cenę.

Dziś, w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych uczcijmy ich pamięć, nie zapominając o tym, że walka o szlachetne ideały trwa i nie możemy jej przegrać.

Na zakończenie chciałbym przypomnieć, że we wrześniu ubiegłego roku, w wieku 73 lat, zmarł artysta rzeźbiarz  - Mistrz Andrzej Pityński, który jest autorem i darczyńcą jasielskiego Pomnika Żołnierzy Wyklętych. Pragnę złożyć Mu hołd i podziękowanie za ten wspaniały dar, który w Jego biografii pozostanie już na zawsze ostatnim zrealizowanym dziełem.

Spoczywaj w pokoju Mistrzu Andrzeju!

Wykaz Żołnierzy Wyklętych związanych z powiatem jasielskim

 

IMG_20210301_123611_01
IMG_20210301_123611_01
IMG_20210301_121121
IMG_20210301_121121
IMG_20210301_121812_Bokeh
IMG_20210301_121812_Bokeh
IMG_20210301_122334
IMG_20210301_122334
IMG_20210301_123453
IMG_20210301_123453
IMG_20210301_123512
IMG_20210301_123512
IMG_20210301_123544
IMG_20210301_123544
IMG_20210301_123619
IMG_20210301_123619
IMG_20210301_113040
IMG_20210301_113040
IMG_20210301_113111
IMG_20210301_113111
IMG_20210301_113426
IMG_20210301_113426
IMG_20210301_114149
IMG_20210301_114149
IMG_20210301_114231
IMG_20210301_114231
IMG_20210301_114356
IMG_20210301_114356
IMG_20210301_120036
IMG_20210301_120036
IMG_20210301_120136
IMG_20210301_120136
IMG_20210301_120210
IMG_20210301_120210
IMG_20210301_120252
IMG_20210301_120252
IMG_20210301_120326
IMG_20210301_120326
IMG_20210301_121033
IMG_20210301_121033

 

                                                                                                                                         

154194042 910930806385271 2515377169885578435 n

25 lutego br. odbyła się XL Sesja Rady Powiatu w Jaśle. Najważniejszymi tematami poruszanymi podczas sesji było udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego oraz zmiana Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2021 rok.

Linia kolejowa nr 166 Dębica-Jasło

Projekt linii kolejowej nr 166 Dębica-Jasło przeszedł do drugiego etapu rządowego Programu Kolej Plus. Starosta Jasielski Adam Pawluś z upoważnienia Marszałka skierował pismo do 28 samorządów o dofinansowanie wstępnego studium linii. Jako pierwsza przychylnie ustosunkowała się do tego Rada Gminy Miejsce Piastowe, która zadeklarowała pomoc finansową w wysokości 50 tys. zł. (https://samorzad.gov.pl/web/powiat-jasielski/podziekowania-dla-wojta-gminy-miejsce-piastowe-pani-doroty-chilik).

Podczas toczących się rozmów niektórzy radni kwestionowali zasadność powstania linii Dębica-Jasło, wskazując, że obecnie przedsiębiorcy starają się nie korzystać z transportu kolejowego. Pojawiła się również opinia, że jedynym beneficjentem tej linii kolejowej Dębica-Jasło będzie PKN Orlen. Warto w tym miejscu przypomnieć, że powstanie linii jest równoznaczne z rozwojem powiatu, a największym tego beneficjentem będą jego mieszkańcy.

O poparciu, jakim cieszy się wśród przedsiębiorców budowa linii nr 166 Dębica- Jasło pisaliśmy już we wcześniejszym artykule. Warto jeszcze raz przypomnieć jakie firmy popierają tą inwestycję:

Lepsza komunikacja oznacza większe możliwości rozwoju. Wiedzą o tym przedsiębiorcy z południa Podkarpacia, którzy zgodnie wyrażają rekomendacje dla inwestycji. Ogromne korzyści ekonomiczne oraz pozytywną opinie przedstawiły do dnia dzisiejszego następujące przedsiębiorstwa: Orlen Południe S.A., PKN Orlen S.A., Lotos Kolej sp. z o. o., Polski Bazalt S.A., PKP Cargo S.A. Południowy Zakład Spółki, Autosan Sp. z o. o., Krosno Glass S.A., Kronofloring sp. z o. o.

Kto jest przeciwny rozwojowi powiatu?

Przeciwko wsparciu Województwa Podkarpackiego w dofinansowaniu wstępnego studium linii kolejowej nr 166 Dębica-Jasło głosowało 7 radnych: Jan Urban, Franciszek Miśkowicz, Bożena Macek-Lubaś, Dorota Woźniak, Krzysztof Buba, Janusz Przetacznik i Ewa Wawro.

Zmiany w Uchwale budżetowej. Dbamy o niepełnosprawnych!

Jedną z najważniejszych zmian w uchwale budżetowej jest zabezpieczenie środków na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.  

Pierwszym zadaniem jest modernizacja budynku użytkowanego przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jaśle w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III. Wartość kosztorysowa projektu wynosi ok. 152 tys. zł natomiast kwota dofinansowania, o którą będzie się ubiegał Powiat to ok. 122 tys. zł.

Drugim zadaniem jest budowa windy w internacie bursy międzyszkolnej, która w przyszłości zostanie zmieniona w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Wartość kosztorysowa zadania wynosi ok. 290 tys. zł. Na ten cel zabezpieczono ok. 136 tys. zł środków własnych, zaś reszta kwoty zostanie pozyskana z dofinansowania PEFRON-u.

Radny Janusz Przetacznik przedstawił wniosek o zmniejszenie wydatków majątkowych Starostwa na zadanie podniesienia efektywności energetycznej budynku o kwotę 60 tys. zł, która miałaby zostać przeznaczona na zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej w ramach działań resuscytacyjnych. Wniosek uzasadniał tym, że jasielski SOR zostanie pozbawiony tego specjalistycznego sprzętu, który w ramach umowy najmu ambulansów z wyposażeniem trafi do Krosna.

Starosta wyjaśnił, że ten sprzęt nie będzie skierowany, nie będzie użyczony do Krosna. On jest czasowo tylko wykorzystywany w jednym z zespołów, chyba w Nowym Żmigrodzie. Przed 1 marca sprzęt powróci do SORu w Jaśle. 

Do tej pory ani dyrektor, ani nikt ze szpitala nie zgłaszał takiej potrzeby zakupy sprzętu do mechanicznej kompresji klatki piersiowej.

Radny nie wziął jeszcze pod uwagę tego, że zmiana dotyczy zadania wieloletniego i pociągałaby za sobą dalsze zmiany, w tym wieloletniej prognozy finansowej i samego zakresu zadania. Ostatecznie wniosek nie został rozpatrzony pozytywnie.

Zmiana Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2021 rok została przegłosowana większością głosów.

Przekora warta 5 kg papieru

Starosta Jasielski wypowiedział się na temat powodów uchylenia przez Wojewodę uchwały dotyczącej Programu Naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2020-2021. Powodem jej uchylenia były braki formalne. Wojewoda zarzucił niedopełnienie obowiązku załączenia do zawiadomienia o zwołaniu XXXIV Sesji Rady Powiatu w Jaśle załącznika w postaci przedmiotowego Programu.

Radni znali jednak jego treść ponieważ 30 września został do nich wysłany listem poleconym i jednocześnie przesłany drogą mailową. W przeciwnym wypadku nie mogliby merytorycznie dyskutować na jego temat podczas sesji.

Zdziwienie budzi fakt uporu, z jakim niektórzy radni dążą do sabotowania ważnych działań powiatu. Niekiedy ten upór można zobrazować, tak jak w tym przypadku 5 kg papieru, który był potrzebny na wydrukowanie 23 kopii Programu Naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2020 – 2021.

Świetny człowiek, świetny lekarz, świetny przewodniczący!

Opozycyjni radni po raz kolejny próbowali odwołać ze stanowiska Przewodniczącego Rady Powiatu Roberta Snocha. Zarzucano mu, że zwołuje sesje w terminie niedogodnym dla opozycji, wykazuje się stronniczością i organizuje sesje stacjonarne w czasie epidemii.

W rzeczywistości Przewodniczący Robert Snoch wykazuje się wielką cierpliwością, spokojem i stara się zawsze łagodzić spory. Jak zauważył Członek Zarządu Grzegorz Pers Pan przewodniczący Snoch dawał się radnym wygadać. Niektórzy radni nie mówili po 10 minut, tylko po pół godziny. Trudno mu zarzucić, że dyskryminuje opozycję.

Starosta dodał, że Rober Snoch to świetny człowiek, świetny lekarz i świetny Przewodniczący Rady Powiatu. Przy okazji podziękował mu za szybkie i skuteczne działanie.

W tajnym głosowaniu nad odwołaniem Przewodniczącego rady Powiatu 7 radnych opowiedziało się za, natomiast 14 było przeciw. Przewodniczący Robert Snoch nie brał udziału w głosowaniu.

Na koniec Starosta Jasielski Adam Pawluś podziękował wszystkim pracownikom szpitala, łącznie z dyrekcją za ich odpowiedzialną pracę w trudnych warunkach spowodowanych wzrostem zakażeń COVID-19.