DSC03863

Minęło już 36 lat od męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Z tej okazji wczoraj, w kościele pw. św. Stanisława, odbyła się Msza Święta (która była dostępna także online) w intencji jego szybkiej kanonizacji. W celu zachowania zasad bezpieczeństwa sanitarnego uroczystość nie miała charakteru oficjalnego.

Po Mszy Świętej Starosta Jasielski Adam Pawluś wraz z szefami jasielskiej „Solidarności” złożył kwiaty i znicze pod tablicą upamiętniającą wielkiego kapelana. Starosta, ze względu na stan epidemiologiczny, w kilku słowach przypomniał zebranym jak ważną postacią był ksiądz Jerzy Popiełuszko.

DSC03875

Zachęcamy do zapoznania się z historią bł. ks. Jerzego Popiełuszki pod adresem:

https://biogramy.ipn.gov.pl/bio/wszystkie-biogramy/106004,Ksiadz-Jerzy-Popieluszko.html

popieluszko plakat aktualny

Zachęcamy do obejrzenia transmisji Mszy Świętej (godz. 18.00) w intencji kanonizacji bł. ks. Jerzego Popiełuszki, prowadzonej za pośrednictwem kanału YouTube kościoła pw. św. Stanisława BM w Jaśle. 

 

Trwają przygotowania do wszczęcia postępowania przetargowego na remonty dróg, które uległy zniszczeniu w czerwcowej powodzi bieżącego roku. W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone roboty na drodze powiatowej nr 1828R Siepietnica – Święcany – Lisów w km 3+965 – 4+775 w miejscowości Święcany, na drodze powiatowej 1313R Jasło – ul. Mickiewicza w km 4+515 – 4+535 na osiedlu Gamrat obok sklepu Biedronka oraz na drodze powiatowej nr 1830R Lipnica Górna – Lisów – Skołyszyn w km 0+350 – 1+645 w miejscowości Bączal Górny.

Pan Stanisław Wojdyła – Radny Rady Gminy Skołyszyn wyraził podziękowania za wkład i starania Powiatu dla poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej. Również Pani Anna Nigborowicz – Radna Rady Powiatu w Jaśle wyraziła zadowolenie, że dojazd na drodze powiatowej 1828R Siepietnica – Święcany – Lisów będzie dobry od strony przysiółka Przechody.

 

zdj1
zdj1
zdj2
zdj2
zdj3
zdj3
zdj4
zdj4
zdj5
zdj5

Trwają prace związane z rozbiórką istniejącego i budową nowego przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1888R Umieszcz  – Tarnowiec na Czarnym Potoku. Wartość zadania, na podstawie podpisanej z wykonawcą umowy, wynosi ponad 597 tys. zł.

Roboty budowlane wraz z odbiorami i oddaniem nowego obiektu do użytkowania zakończone zostaną do połowy grudnia bieżącego roku.

Z uwagi na charakter prac i konieczność zamknięcie drogi powiatowej nr 1888R i skierowanie ruchu na objazdy, zwracamy się do wszystkich użytkowników drogi o cierpliwość i wyrozumiałość.

 

 

zdj1
zdj1
zdj2
zdj2
zdj3
zdj3
zdj4
zdj4
zdj5
zdj5