IMG 20201210 124935 min

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas, w którym obdarowujemy się nawzajem miłością. Staramy się pamiętać o bliskich i tradycyjnie wręczamy sobie prezenty. Starosta Jasielski oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Jaśle pamiętali o wychowankach Domu Dziecka w Kołaczycach i przygotowali dla nich sodką niespodziankę.

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Jaśle, na czele z etatowym członkiem Zarządu Powiatu Jasielskiego - Janem Muzyką, przekazali wczoraj słodycze dla Domu Dziecka w Kołaczycach. Kilka kartonów słodkości zapełniło cały stół! W zamian za to dzieciaki odpłaciły promiennymi uśmiechami.

IMG 20201210 124921 min

Pan Jan Muzyka w rozmowie z Panią dyrektor Renatą Piętą wspominał o dalszych działaniach na rzecz placówki. Według jego zapewnień Dom Dziecka w Kołaczycach zawsze może liczyć na pomoc Powiatu.

IMG 20201210 124910 min

Przypominamy, że Dom Dziecka funkcjonuje w Kołaczycach od niedawna. Wcześniej mieścił się w starym budynku w Wolicy, który wymagał ciągłych nakładów pracy i kosztownych inwestycji. Placówka, ze względu na swój zabytkowy charakter znajdowała się pod stałą opieką konserwatorską, co uniemożliwiało przystosowanie obiektu do potrzeb wychowanków. Obecnie dzieci mogą cieszyć się nowoczesnym i dobrze dofinansowanym budynkiem, który zapewnia im odpowiednie bezpieczeństwo i prywatność.

Życzymy wszystkiego, co najlepsze wychowankom kołaczyckiego Domu Dziecka i mamy nadzieję, że te święta będą dla nich wyjątkowe. Ze swojej strony zapewniamy, że zawsze będziemy o nich pamiętać i dbać o ich dobro.

 

 

 

P1220989 op

Wczoraj, 10 grudnia br., oddano do użytku 900 m chodnika, który ułożono w ciągu drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec - Jedlicze - Potok, w miejscowości Dobrucowa i Tarnowiec.

Chodnik powstał z inicjatywy Jana Muzyki – członka Zarządu Powiatu Jasielskiego, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników przy drogach powiatowych”. W 2020 roku zostało zrealizowane zadanie inwestycyjne „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec  -Jedlicze - Potok, w miejscowości Dobrucowa i Tarnowiec”. Przedmiotowe zadanie zostało wykonane w km 2+290 – 3+190 (900 mb.)

P1220988 op

Zarurowanie odcinka zostało wykonane przez Gminę Tarnowiec w latach: 2010 – 2019 r. Natomiast w tym roku dokończono budowę polegającą na wykonaniu poszerzenia jezdni, wykonaniu studzienek ściekowych, podbudowy na istniejącym zarurowaniu oraz ułożeniu chodnika wraz z krawężnikiem, kostką i obrzeżami.

P1220995

Całkowity koszt prac poniesionych w 2020 roku wyniósł 298.507,14 zł. Prace te zostały w całości wykonane własnymi siłami przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle, natomiast dotacja z Gminy Tarnowiec na zakup materiałów wyniosła 185.000,00 zł.

P1220992

W spotkaniu wzięli udział: Starosta Jasielski Adam Pawluś, p.o. Wójta Gminy Tarnowiec – Miłosz Leszkiewicz, Radny Powiatowy – Józef Rosół, Przewodniczący Rady Gminy – Jarosław Pękala, Radny Gminy Tarnowiec – Andrzej Gunia, Sołtys Dobrucowej – Jarosław Lula, Dyrektor PZD – Katarzyna Kaszowicz, Inspektor Nadzoru w PZD – Zbigniew Abratowski oraz Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych - Andrzej Konopka. Uroczystego poświęcenia dokonał ksiądz wikary – Łukasz Brągiel.