Starosta Jasielski, Instytut Pamięci Narodowej Odział w Rzeszowie, Stowarzyszenie "Solidarni w Jaśle", NSZZ "Solidarność" Region Podkarpacki Odział w Jaśle zapraszają na Mszę Świętą w intencji Ofiar Stanu Wojennego (godz. 18:00 - Kościół pw. św. Stanisława BM w Jaśle), która będzie dostępna także online na kanale YouTube parafii: https://kosciolek.info

Ze względu na sytuację epidemiologiczną obchody 13 grudnia 2020 roku nie będą mieć oficjalnego charakteru.

stanwojenny plakat

P1220932 min

Wczoraj, 3 grudnia br., Starosta Jasielski Adam Pawluś wraz z Wicestarostą Stanisławem Pankiewiczem oraz Etatowym Członkiem Zarządu Janem Muzyką spotkał się z Przewodniczącym Rady Gminy Tarnowiec Jarosławem Pękalą i Miłoszem Leszkiewiczem pełniącym obowiązki Wójta Gminy Tarnowiec.

Tematem spotkania było omówienie realizacji zadań na terenie gminy Tarnowiec zaplanowanych przez Powiat Jasielski w przyszłorocznym budżecie.

Powiat zamierza zrealizować 3 zadania inwestycyjne:

  1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin w km 7+510 – 9+ 379 w miejscowości Umieszcz i Glinik Polski;
  2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica – Tarnowiec w km 2+050 – 2+733;
  3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec – Wrocanka – Piotrówka w km 0+435 – 2+935 w miejscowości Wrocanka.

Zarówno p.o. Wójta Miłosz Leszkiewicz jak i Przewodniczący Rady Gminy Tarnowiec Jarosław Pękala popierają ich realizację i deklarują złożenie wniosku o wsparcie finansowe tych zadań do Rady Gminy w wysokości do 50% udziału własnego przez Gminę Tarnowiec.

tvp rzeszow

Fot.: Materiał TVP Rzeszów

Ponad 7 mln euro z Funduszu Solidarnościowego Unii Europejskiej trafi do podkarpackich gmin poszkodowanych przez tzw. powodzie natychmiastowe. Wniosek złożony przez województwo podkarpackie za pośrednictwem MSWiA został właśnie przegłosowany, a pieniądze zabezpieczone w unijnym budżecie. Poinformowali o tym wojewoda Ewa Leniart i europoseł Bogdan Rzońca członek unijnej komisji do spraw budżetu.

Materiał video jest dostępny pod adresem: https://rzeszow.tvp.pl/51103803/ponad-7-mln-euro-z-funduszu-solidarnosciowego-ue-dla-gmin-po-powodzi

W czerwcu kolejne powodzie natychmiastowe spowodowały dramatyczna sytuację w ponad stu podkarpackich powiatach i gminach między innymi Jasło, Jawornik Polski, Kańczuga czy Łańcut. Straty zgodnie z szacunkami przekroczyły miliard 218 mln złotych. I dotyczyły dróg i mostów ale też konkretnych domów i gospodarstw. Usuwanie skutków tych nawałnic ciągle trwa. A wsparciem były między innymi środki z budżetu państwa.

Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki - Zwróciliśmy się do polskiego rządu. Pomoc została udzielona. Ponad 32 mln złotych zostało skierowane na odtworzenie infrastruktury która została zniszczona. To zadanie, które jest związane z wykonaniem ponad 100 zadań zgłoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego, lista ta może ulec zmianie bo inwestycje realizowane przez gminy są jeszcze w rozliczeniu.

To dzięki tym pieniądzom takie popowodziowe inwestycje warte 2 miliony złotych są prowadzone między innymi w gminie Jasło. To w sumie sześć inwestycji.

Adam Pawluś, starosta jasielski - Najpilniejsze takie zadania umożliwiające przejazd użytkownikom dróg wykonaliśmy zaraz po tej nawałnicy, ale są takie zadania, które trwają i na przykład na ulicy Mickiewicza: dwa osuwiska, wymycia korony drogi i tam są przewężenia. Staramy się je naprawić jeszcze w tym roku żeby umożliwić przejazd, resztę będziemy przebudowywać w przyszłym roku.

Teraz dodatkową szansą na dofinansowanie popowodziowych inwestycji będą pieniądze z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.

Bogdan Rzońca, europoseł PiS - Rząd polski bardzo szybko przestawił do Parlamentu Europejskiego stosowny wniosek. Wniosek ten znalazł się w procedurze budżetowej. Na pewno te straty były większe niż ta pomoc ale to też jest określone matematycznie. I w tym przypadku Polska, a w szczególności, a właściwie głównie Podkarpacie uzyskała 7,7 mln EURO pomocy. Te środki są już pewne stuprocentowe.

Zasady podziału środków ustali MSWiA ale na pewno - jak zapewniała wojewoda podkarpacki - wszystkie trafią do poszkodowanych samorządów.

Źródło: TVP Rzeszów

SESJA

Podczas ostatniej XXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle podjęto Uchwałę w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok. Powodem było zabezpieczenie 170 000 zł na zakup nowoczesnego aparatu do diagnostyki molekularnej wirusów SARS-CoV-2.

Do Pracowni Mikrobiologii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle miał trafić aparat umożliwiający szybką diagnostykę w kierunku COVID-19. Obecnie, zlecając badanie zewnętrznemu laboratorium, czas oczekiwania na wynik wynosi przynajmniej 48 godzin. Dzięki aparatowi mógłby się skrócić do zaledwie 3 godzin od chwili pobrania materiału. Szybka diagnostyka ma ogromne znaczenie, ponieważ ułatwia podejmowanie decyzji o hospitalizacji, co przekłada się na bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego.

W obecnej sytuacji epidemiologicznej taki zakup powinien być zrealizowany jak najszybciej. Niestety działanie radnego Janusza Przetacznika, który wystąpił do Wojewody Podkarpackiego z wnioskiem o zbadanie w trybie nadzoru ważności podjętych uchwał, zablokowało planowany zakup.

W związku z wątpliwościami dotyczącymi zgodnego z prawem działania jasielskiego samorządu powiatowego zwracam się z prośbą, aby przy badaniu w trybie nadzoru ważności podjętych uchwał przez Radę Powiatu w Jaśle, w dniu 6 listopada 2020 r. zwrócić uwagę na naruszenie prawa polegające na uchybieniach formalnych związanych ze zwołaniem jak również zmianą porządku obrad XXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle”.

Za przyjęciem przedmiotowej uchwały (na 20 radnych uczestniczących w  sesji) głosowało 19 radnych, przy jednym głosie przeciwnym.

Na żądanie Wojewody Podkarpackiego Samorząd Powiatu przesłał  do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie kopie wszystkich dokumentów dotyczących XXXIII Nadzwyczajnej Rady Powiatu w Jaśle, zwracając się jednocześnie do Pani Wojewody z prośbą o szybkie rozstrzygniecie nadzorcze, ponieważ do czasu tego rozstrzygnięcia  Powiat nie może przekazać Szpitalowi Specjalistycznemu  w Jaśle środków finansowych w kwocie 170.000,00 zł. na potrzebny zakup aparatu do diagnostyki molekularnej wirusów SARS-CoV-2.