W związku z powiatowymi  obchodami 79. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 9. Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej - w dniu 10.04.2019 r. w godz. 9.15-9.50 nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym na ul. Czackiego i Sokoła w Jaśle.

  1. Na czas w/w uroczystości, tj. w godz. 9.15 - 9.50 zostanie wyłączona z ruchu ulica T. Czackiego na odcinku od ul. Sokoła do ul. Mickiewicza.
  2. Autobusy Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej, PKS oraz firmy ER-BUS odjeżdżające z przystanku przy ul. Czackiego, będą wjeżdżać („pod prąd”) na ulicę Sokoła i następnie skierują się na ulicę Asnyka. Taki sam kierunek ruchu zostanie zastosowany dla innych pojazdów wjeżdżających na ul. T. Czackiego od Placu Żwirki i Wigury.
  3. Dla pasażerów MKS przystanek z ulicy Mickiewicza zostanie przeniesiony na ulicę Czackiego, skąd autobusy będą się kierować na ul. Sokoła i następnie na ul. Asnyka (pomijając przystanek na ul. Mickiewicza)

    Za utrudnienia w ruchu serdecznie przepraszamy.

Organizatorzy

schemat objazdu

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XI edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość".

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:

- prace naukowe (m.in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;

- prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.

Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

Termin nadsyłania prac mija 31 lipca 2019 r.

Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora www.fdpa.org.pl oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa.

Informacje na temat poprzednich edycji konkursu, Kapituły Konkursowej i laureatów można znaleźć na stronie internetowej www.fdpa.org.pl/konkurs oraz na www.facebook.com/Fundacja.FDPA.

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

plakat konkurs

Powiat Jasielski otrzyma 1 016 tys. zł dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Środki te zostaną wydatkowane na stabilizację osuwiska w Świątkowej Wielkiej.

Wczoraj Starosta Jasielski Adam Pawluś odebrał promesę z rąk Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego. Środki z rezerwy celowej budżetu państwa zostaną przeznaczone na realizację zadania pn. „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 1905R Kąty – Desznica – Świątkowa Wielka – Świątkowa Mała w km 10+060 – 10+105 w m. Świątkowa Wielka”.

Wysokość dotacji stanowić będzie 1 016 000 zł, nie więcej niż 80% wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego.

- Ta długo wyczekiwana inwestycja w końcu zostanie zrealizowana. Droga powiatowa Kąty – Desznica – Świątkowa Wielka – Świątkowa Mała to jedyna droga, którą mieszkańcy mogą dojechać do wsi Świątkowa Wielka, dlatego bardzo się cieszę, że po długich i ciężkich staraniach, w końcu uda się zlikwidować znajdujące się w jej ciągu osuwisko i odbudować nawierzchnię. Poprawi to nie tylko komfort jazdy, ale przede wszystkim pozwoli mieszkańcom bezpiecznie dojeżdżać do swoich domów i gospodarstw. – mówił Starosta Jasielski Adam Pawluś.

- Jeden z mieszkańców tej miejscowości, Pan Białoń, wielokrotnie interweniował w sprawie realizacji tej inwestycji i w końcu uda się ją zrealizować. – dodał Starosta.

Inwestycja ta zostanie zrealizowana jeszcze w tym roku.

W sumie do podkarpackich samorządów trafi 77 mln zł, z czego 56 mln zł na odbudowę dróg, przepustów, mostów i ponad 20 mln zł na stabilizacji osuwisk.  Środki te trafią do 58 jednostek samorządu terytorialnego, w tym 46 gmin oraz 12 powiatów. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na realizację 183 zadań.

W wydarzeniu, oprócz reprezentantów podkarpackich gmin i powiatów, uczestniczył również Poseł na Sejm RP Bogdan Rzońca.

promesa

 

1
1
2
2
3
3
4
4

 

Około 24 mln zł będzie kosztowała budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Granica Państwa, na odcinku pomiędzy drogami krajowymi nr 28 i 73. Inwestycja zakończy się jeszcze w tym roku.

Dzisiaj, tj. 26 lutego 2019 r., w Starostwie Powiatowym w Jaśle zorganizowano briefting prasowy, podczas którego poinformowano lokalne media o przekazaniu placu budowy pod inwestycję pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73".

Inwestycja ta jest realizowana w systemie zaprojektuj i wybuduj, co oznacza, że wykonawca musiał opracować projekt, uzyskać wszelkie wymagane dokumenty oraz prowadzić roboty budowlane. 

– Jesteśmy w momencie czysto technicznym. Dzisiaj inwestor, czyli Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, przekaże wykonawcy robót, czyli firmie Budimex, teren budowy. To oznacza, że od tego dnia wykonawcy mają prawo wchodzić na teren budowy i rozpoczynać prace ziemne. Przede wszystkim zaczną od wycinki drzew. Ze względu na pewne uwarunkowania środowiskowe musimy to wykonać w pierwszej kolejności. Później rozpoczną się wszystkie inne roboty związane już z typowym wykonawstwem drogowym. – powiedział Piotr Miąso, dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

W ramach tego zadania powstanie nowy fragment drogi wojewódzkiej nr 992, biegnący w kierunku południowo – wschodnim, wzdłuż rzeki Jasiołka.

Niespełna półtorakilometrowy odcinek zacznie się w Jaśle na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 73 (ul. 17-go Stycznia i Lwowska) z drogą gminną nr 113074R (ul. Kazimierza Wielkiego). Jego koniec to włączenie w postaci ronda, do drogi krajowej nr 28 (ul. Piłsudskiego). 

W ramach budowy nowego odcinka drogi zaplanowano m.in: budowę skrzyżowań z innymi drogami publicznymi, budowę ścieżki rowerowej, budowę i przebudowę chodników, przepustów, odwodnień, oświetlenia ulicznego, przebudowę i budowę zjazdów oraz obiektu mostowego nad potokiem Warzyckim.

Inwestycja ta obejmuje również przebudowę ul. Marii Konopnickiej, przecinanej przez budowany odcinek drogi wojewódzkiej. Miasto Jasło będzie partycypowało w kosztach, przekazując na ten cel 4,14 mln zł.

Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

W brieftingu prasowym wzięli udział: Bogdan Rzońca – Poseł na Sejm RP, Ewa Draus – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Wojciech Zając – Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Piotr Miąso - Dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Adam Pawluś – Starosta Jasielski, Ryszard Lisowski – Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Jaśle, Wojciech Rudziński – przedstawiciel wykonawcy firmy „Budimex” S.A.

Wszyscy zgodnie podkreślali, że inwestycja ta jest bardzo potrzebna, bo pozwoli rozbić ruch w Jaśle i zmniejszyć korki.

Starosta przypomniał, że planowany jest również do realizacji inny nowy odcinek drogi wojewódzkiej 992 „od ronda do ronda”. Obydwa te odcinki, będąc niejako obwodnicą Jasła, pozwolą rozładować ruch w mieście Jaśle i powiecie jasielskim.

P1100338
P1100338
P1100348
P1100348
P1100373
P1100373
P1100379
P1100379
P1100395
P1100395