Na posiedzeniu, w dniu 8 października 2019 r., Zarząd Powiatu w Jaśle zaakceptował koncepcję budowy prawoskrętu z ulicy Kasprowicza na ulicę Józefa Piłsudskiego w kierunku Krosna. Zdecydował również o wystąpieniu o warunki techniczne do rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Zarząd Powiatu przedstawił koncepcję budowy prawoskrętu z ul. Kasprowicza na ul. Piłsudskiego w kierunku Krosna Bogdanowi Tarnawskiemu, dyrektorowi GDDKiA O. Rzeszów. Dyrektor pozytywnie ocenił to rozwiązanie.

GDDKiA w Warszawie uznała przebudowę skrzyżowania za konieczną, ale ze względu na brak środków na realizację tej inwestycji w tegorocznym budżecie, nie określiła terminu jej wykonania.

– Po włączeniu nowego odcinka DW 992 do ronda przy ul. Floriańskiej wzrośnie natężenie ruchu i w tej sytuacji pilne i konieczne jest wybudowanie prawoskrętu z ul. Kasprowicza na ul. Piłsudskiego – wyjaśnia starosta Adam Pawluś.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu zdecydował o przygotowaniu tej inwestycji do realizacji. Niebawem zostaną zlecone prace projektowe i po uzyskaniu pozwolenia budowlanego zostanie wyłoniony wykonawca tego zadania.

IMG_6900
IMG_6900
IMG_6983
IMG_6983
IMG_6987
IMG_6987
IMG_6996
IMG_6996
IMG_7000
IMG_7000
skan mapy-1
skan mapy-1

 

Województwo Podkarpackie wstępnie uzgodniło z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ujęcie projektu pn. "Budowa Linii Kolejowej nr 25 Łódź Kaliska - Dębica odcinek Dębica - Jasło" w wykazie propozycji inwestycji kolejowych do realizacji w perspektywie 2021 - 2027.

skan pisma

W dniu 27 września br. Starostwo Powiatowe w Jaśle odwiedził dr Teofil Lachowicz oraz Zygmunt Bielski, przedstawiciele Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej z Nowego Jorku w USA.

Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej z Nowego Jorku przekazało 5 000 tys. dolarów na budowę pomnika w Jaśle poświęconego Żołnierzom Niezłomnym. Dr Teofil Lachowicz i Zygmunt Bielski przylecieli ze Stanów Zjednoczonych, aby wziąć udział w odsłonięciu i poświęceniu pomnika. Swoją obecnością uświetnili ważną uroczystość dla Powiatu Jasielskiego.

Starosta Jasielski Adam Pawluś serdecznie podziękował przedstawicielom stowarzyszenia za wsparcie finansowe oraz wręczył pamiątki rzeczowe z Powiatu Jasielskiego. Dzięki bezinteresownej ofiarności i pomocy udało się znacznie przyśpieszyć proces budowy pomnika. Taka postawa utwierdza w przekonaniu, że można zawsze liczyć na solidarną i bezinteresowną pomoc osób, dla których historia naszego kraju jest bardzo ważna.

1
1
P1170668
P1170668
P1170679
P1170679

kondolecnje1Panu Mateuszowi Morawieckiemu

Prezesowi Rady Ministrów

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Ojca

składają

Starosta Jasielski wraz z Zarządem  Powiatu w Jaśle oraz Radni Rady Powiatu w Jaśle