Rządowy Program Kolej + przewiduje budowę nowej linii kolejowej nr 166 Dębica-Jasło. Warto zaznaczyć, że linia jest wpisana do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym. Nowa linia połączy linię nr 91 (Kraków-Medyka-granica państwa) z linią nr 108 (Stróże-Krościenko).

Na budowie nowej linii kolejowej zyska m.in. Miasto Jasło, które spełnia kryterium Programu Kolej + w zakresie liczby mieszkańców. Linia połączy Jasło, Kołaczyce, Brzyska, Błażkową, Brzostek, Pilzno i Dębicę oraz skróci przejazd z Jasła do Rzeszowa z 80 do 40 minut.

Rekomendacja od podkarpackich przedsiębiorców

Lepsza komunikacja oznacza większe możliwości rozwoju. Wiedzą o tym przedsiębiorcy z południa Podkarpacia, którzy zgodnie wyrażają rekomendacje dla inwestycji. Ogromne korzyści ekonomiczne oraz pozytywną opinie przedstawiły do dnia dzisiejszego następujące przedsiębiorstwa: Orlen Południe S.A., PKN Orlen S.A., Lotos kolej Sp. z o. o., Polski Bazalt S.A., PKP Cargo S.A. Południowy Zakład Spółki, Autosan Sp. z o. o., Krosno Glass S.A., Kronofloring SP. z o. o.

Daniel Obajtek Prezes Zarządu PKN ORLEN S. A.:

Inwestycja ta będzie wpływać w sposób pozytywny na rozwój regionów, poprawiając powiązania transportowe z ośrodkami głównymi sąsiednich regionów oraz stworzy pewnego rodzaju alternatywę dla transportu do Centralnej i Północnej Polski.

Również w ramach Grupy Kapitałowej ORLEN korzyści z przedmiotowej linii odniesie m.in. ORLEN Południe S.A., która to Spółka popiera zarówno koncepcje budowy linii nr 166, jak również aspiracje Powiatu jasielskiego o ujęcie budowy tej linii w ramach Programu Kolej +.

 

schemat mapowy linii 166 Dębica - Jasło-1
schemat mapowy linii 166 Dębica - Jasło-1
schemat mapowy linii 166 Dębica - Jasło-2
schemat mapowy linii 166 Dębica - Jasło-2

 

 

Powiat Jasielski opracowuje koncepcję

Powiat Jasielski zlecił opracowanie koncepcji przebiegu przedmiotowej linii na odcinku 40 km, na którym zlokalizowanych będzie 5 przepraw mostowych. Prędkość dla pociągów pośpiesznych osiągnie 160 km/h, a towarowych 120 km/h z wyjątkiem odcinka końcowego na terenie Miasta Jasło – 40 km/h.

Nowa linia umożliwi przejazd z Dębicy przez Pustków – Chmielów – Sandomierz – Stalową Wole – Skarżysko. Może również stanowić alternatywę dla transportu na południe Europy pzez Stróże – Nowy Sącz – Muszynę – Słowację.

Powstanie nowego odcinka linii kolejowej nr 166 spełni oczekiwania zarówno klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców. Krótszy czas podróży i większa dostępność komunikacyjna przekłada się na rozwój gospodarczy i podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu. Oznacza również odciążenie transportu samochodowego, który mógłby zostać częściowo przejęty przez transport kolejowy.

Dojazd drogą krajową nr 73 z Pilzna do Jasła poprawi się do roku 2027. Obecnie trwają przygotowania do realizacji tej inwestycji. O zaawansowaniu prac informował dziś na konferencji prasowej w Starostwie Powiatowym w Jaśle dyrektor rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Bogdan Tarnawski. Jak mówił, w dniu 28.07.2020r. rzeszowski oddział GDDKiA złożył do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji.

Droga nr 73 prowadzi od obwodnicy Kielc do Jasła. To trasa, która łączy przecinającą Podkarpacie DK-28 z ważnymi trasami DK-94 oraz autostradą A4. Obecnie droga ta jest w nie najlepszym stanie technicznym i wiedzie przez małe miejscowości. GDDKiA prowadzi obecnie prace przygotowawcze w celu jej rozbudowy i budowy obwodnic: Pilzna, Brzostka, Kołaczyc i Jasła. W sumie trasa między Pilznem i Jasłem zmieni się na odcinku 21 km, który przebiegał bedzie po nowym śladzie.

- Zmieni się geografia ruchu na terenie powiatu jasielskiego – mówił  podczas konferencji prasowej Starosta Jasielski Adam Pawluś, który podkreślał znaczenie tej inwestycji dla rozwoju regionu i bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. Obecnie drogą tą przejeżdżają setki tirów, głównie z Rumunii i Słowacji. Kierowcy skracają sobie w ten sposób drogę na północ Polski.  – Jest zaprojektowany nowy, 7 km, odcinek dk 73, który przebiegał będzie od miejscowości Trzcinica, w ciągu dw28, do Podzamcza, co pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy z Jasła – podkreślał starosta.

Jak podkreślał Bogdan Tarnawski, dyrektor rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, na 14-kilometrowym odcinku będzie przeprowadzona rozbudowa drogi, w tym poszerzenie do 7 m oraz wzmocnienie konstrukcji do przenoszenia obciążeń 115 kN/oś. Pozostałe 21 km to planowana budowa obwodnic miejscowości: Pilzna, Brzostka, Kołaczyc i Jasła.  - Po rozbudowie będzie to nowoczesna droga klasy GP wraz z chodnikami, ścieżką rowerową i lewoskrętami. – mówił dyrektor.

Wniosek o Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

W dniu 28.07.2020r. Oddział w Rzeszowie GDDKiA złożył do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie wniosek o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji.

- To bardzo ważny etap realizacji tej inwestycji – podsumował europoseł Bogdan Rzońca, który złożył wniosek o budowę tej inwestycji w Sejmie w 2016 roku.

- To milowy krok w budowie drogi krajowej 73 – dodał Wojciech Zając, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Inwestycja na etapie opracowywania dokumentacji jest podzielona na 3 odcinki: obwodnicę Pilzna, drugi odcinek z obwodnicą Brzostka i Kołaczyc, trzeci z obwodnicą Jasła. Dla odcinka pierwszego wybrano wariant W21, dla odcinka drugiego – W1b, dla trzeciego – W2.

Droga na walach przeciwpowodziowych

Dla odcinka drugiego wybrano wariant po nowym śladzie, z jedną wspólną obwodnicą Brzostka i Kołaczyc. Droga ta będzie poprowadzona po wałach przeciwpowodziowych. – To ewenement w skali kraju, żadna inna droga w Polsce nie biegnie po wale przeciwpowodziowym – podkreślał poseł Rzońca. – To wynik rozmów prowadzonych z Wodami Polskimi, w kwestii realizacji wspólnej inwestycji. Chodzi o to, że Wody Polskie planowały wybudowanie w tych okolicach wałów przeciwpowodziowych. Porozumieliśmy się , by te inwestycje połączyć – poinformował Dyrektor Tarnawski.

Starosta Jasielski podziękował Posłowi Bogdanowi Rzońcy i Małgorzacie Wajdzie – Dyrektorowi Wód Polskich w Rzeszowie, za wsparcie i pomoc w realizacji tej inwestycji. - Raz jeszcze chcę podziękować Panu Posłowi i Pani dyrektor za pomoc przy rozbudowie dk 73. Dzięki realizacji tej inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości dróg w Jaśle. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Całkowity koszt inwestycji jest szacowany na ok. 694 mln zł. Po otrzymaniu decyzji środowiskowej w następnej kolejności będzie przygotowywana koncepcja programowa, później ogłoszony przetarg na realizację w systemie projektuj i buduj.

Realizacja inwestycji planowana jest natomiast na lata 2024 – 2027.

P121000
P121000
P1210790
P1210790
P1210794
P1210794
P1210797
P1210797
P1210842
P1210842
P1210850
P1210850
P1210884
P1210884
P1210922
P1210922
P1210926
P1210926

Rada Powiatu Jasielskiego przegłosowała uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pt. „Odkryte dziedzictwo kulturalne i przyrodnicze powiatu jasielskiego i miasta Svidnik”.

Rada Powiatu zebrała się w piątek, 7 sierpnia 2020 r., na nadzwyczajnej sesji zwołanej na wniosek Zarządu Powiatu. Najważniejszym punktem obrad były zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego spowodowane kolejnymi zadaniami inwestycyjnymi.

W lipcu br. Wojewoda Podkarpacki ogłosiła nabór wniosków na budowę, przebudowę lub remont dróg powiatowych i gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Powiat Jasielski może aplikować o środki z tego funduszu na realizację trzech inwestycji, przy dofinansowaniu w wysokości 60 %.

Na piątkowej sesji radni przyjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach tego zadania będą realizowane:

 1. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1864R Grudna –gr. wojew. – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki wraz z budową mostu na rzece Ropie w miejscowości Przysieki,
 2. Przebudowa drogim powiatowej Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin w km 7+510 – 9+379 w miejscowości Umieszcz i Glinik Polski,
 3. Przebudowa drogim powiatowej Nr 1869R Osobnica – Pagórek w km 0+000 – 0+780 w miejscowości Osobnica.

Szacuje się, że udział kosztów własnych (40% wartości) w realizacji tych inwestycji to 7 620 000 zł, przy czym w roku 2021 byłaby to kwota 4 800 000 zł, a w 2022 – 2 820 000 zł.

Zadania te będą realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Radni zdecydowali również o przystąpieniu do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pt. „Odkryte dziedzictwo kulturalne i przyrodnicze powiatu jasielskiego i miasta Svidnik”.

Projekt ten jest projektem partnerskim Powiatu Jasielskiego i Miasta Svidnik, przy udziale Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle.

Efektem jego realizacji będzie utworzenie w Foluszu infrastruktury zapewniającej uzupełnienie transgranicznych szlaków, poprzez przebudowę istniejącego budynku gospodarczego do pełnienia funkcji kompleksowego zaplecza sanitarnego oraz pomieszczeń magazynowych dla turystów i uczestników wydarzeń promujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze.

Zakres projektu obejmuje również warsztaty rzemiosła, turystykę pieszą i muzealną, promującą atrakcje przyrodnicze i kulturalne terenu pogranicza oraz transgraniczny folklor m.in. poprzez organizację występów regionalnych zespołów pieśni i tańca.

Wartość projektu to 70 000 euro. Przy czym przewiduje się dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 220 840 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 12 990,61 zł, zaś wkład własny powiatu wyniesie 75 345,39 zł.

Projekt ten będzie realizowany pod warunkiem uzyskania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Polska – Słowacja 2014 – 2020.

Starosta Jasielski Adam Pawlus podziękował radnym za poparcie wniosków, które przyczynia się do poprawy infrastruktury drogowej w powiecie.

P1210944

Trwają prace polegające na rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej Nr 1905R Kąty – Desznica – Świątkowa Wielka – Świątkowa Mała oraz rozbiórce istniejących i budowie dwóch nowych mostów na potoku Bednarka w miejscowości Cieklin.

Zakres prac w miejscowości Desznica obejmuje rozbudowę drogi, w tym rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu przez potok Ryj. Założeniem jest wykonanie normatywnego obiektu pod względem nośności oraz pod względem hydrologiczno-hydraulicznym – nowy most będzie posiadał klasę nośności B, tj. 40 ton. Budowa nowego obiektu obejmuje także adaptacje dojazdów oraz umocnienia skarp i dna potoku. Na początku planowanej rozbudowy droga krzyżuje się z drogą powiatową Nr 1904R Desznica – Jaworze, której niweleta zostaje dostosowana wysokościowo do rozbudowanej, nowej nawierzchni jezdni drogi 1905R Kąty – Desznica – Świątkowa Wielka – Świątkowa Mała.

Zakończono już  pracę nad przebudową jednego odcinka drogi. Droga na wyremontowanym odcinku w lesie umożliwi przejazd do Kotani, natomiast dalszy odcinek do Świątkowej Wielkiej wymaga generalnego remontu.

W Ceklinie trwa rozbiórka istniejących i budowa dwóch nowych mostów na potoku Bednarka w ciągu drogi powiatowej Nr 1868R Trzcinica – Osobnica – Cieklin i w ciągu drogi powiatowej Nr 1877R Cieklin – Wola Cieklińska.

Obydwa mosty, choć zlokalizowane w ciągu różnych dróg powiatowych, znajdują się w ciągu jednego, naturalnego ciągu prowadzącego ruch na kierunku północ – południe, pomiędzy głównymi szlakami naszego powiatu – drogą krajową nr 28 i drogą wojewódzką nr 993.

Realizacja przedmiotowego zadania przyniesie korzyść nie tylko mieszkańcom Cieklina i tej części Gminy Dębowiec, zamieszkującym bezpośrednio przy tych obiektach mostowych, ale zasięg jej wpływu będzie znacznie szerszy, ponieważ zlikwidowane zostaną przeszkody, zniechęcające do rozwoju. Poprawie ulegnie również wygoda i bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.

 

116834541_338278320528915_2251182117077189250_n
116834541_338278320528915_2251182117077189250_n
117103994_1146280329086582_5898562071182666792_n
117103994_1146280329086582_5898562071182666792_n
116835410_3408825312490561_3683489689746333616_n
116835410_3408825312490561_3683489689746333616_n
116942782_3162443910469748_2831395039677870322_n
116942782_3162443910469748_2831395039677870322_n
117035590_685762915350244_3869676853323206870_n
117035590_685762915350244_3869676853323206870_n
117104935_1047439115674381_6276876197627810800_n
117104935_1047439115674381_6276876197627810800_n
117164598_714330659125110_6911407188740160086_n
117164598_714330659125110_6911407188740160086_n

 

 

 

Pożyczka przeznaczona jest dla przedsiębiorców z Podkarpacia z terenów objętych powodziami w tym roku, którzy ponieśli  w związku z zaistniałą sytuacją straty.

Karta produktu :

 1. Kwota pożyczki: do 150 tys. zł
 2. Okres finansowania : do 3 lat
 3. Oprocentowanie zmienne 1,98 %
 4. Brak prowizji za udzielenie pożyczki.
 5. Brak prowizji za rozpatrzenie wniosku.
 6. Okres udzielania pożyczki: do 31.12.2020r.
 7. Zabezpieczeniem pożyczki obligatoryjnie jest weksel in blanco oraz możliwe są inne prawne formy zabezpieczeń ustanawiane indywidualne w zależności od oceny poziomu ryzyka.
 8. Wymagane dokumenty: potwierdzenie zgłoszenia szkody u ubezpieczyciela lub/i dokument potwierdzający powstanie szkody z powodu zalania lub innych warunków atmosferycznych.

OFERTA: https://www.pfr-podkarpackie.pl/oferta/pozyczka-powodziowa.html

Podkarpacki Fundusz Rozwoju