W dniu 30 czerwca 2018 r. Adam Pawluś, Starosta Jasielski, uczestniczył w spotkaniu z Premierem Mateuszem Morawieckim w łańcuckim Zamku.

W spotkaniu, które dotyczyło działań rządu związanych z rozwojem województwa podkarpackiego, uczestniczyli parlamentarzyści, władze województwa, samorządowcy i przedstawiciele świata nauki.

 

7C7D3144-128E-4D5C-835D-C5969049D066
7C7D3144-128E-4D5C-835D-C5969049D066
08FB387C-1AA0-494E-B536-2061811BD77E
08FB387C-1AA0-494E-B536-2061811BD77E
761B8050-6808-477D-B19A-78117429621E
761B8050-6808-477D-B19A-78117429621E
1923B7773-D161-475A-8BD8-7FD3CAC3497F
1923B7773-D161-475A-8BD8-7FD3CAC3497F
095318D8-13C1-4695-9FA3-18A8D4D6E5E1
095318D8-13C1-4695-9FA3-18A8D4D6E5E1
01729878-CEFF-41D4-BE77-68D8714160B2
01729878-CEFF-41D4-BE77-68D8714160B2
CA7BAF90-10F6-4CA3-83C0-BFE1DD3CF84B
CA7BAF90-10F6-4CA3-83C0-BFE1DD3CF84B
DEA17E48-B333-40DC-8879-ABBCF31A3CC4
DEA17E48-B333-40DC-8879-ABBCF31A3CC4

 

 

 Od 23 czerwca br. rusza nowe połączenie kolejowe Jasło – Łupków. Bogdan Rzońca, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury, nie kryje satysfakcji z wykonania kolejnego kroku w kierunku odbudowy połączeń regionalnych.

- Jak obecnie wygląda skomunikowanie Bieszczad z resztą kraju, jeżeli chodzi o połączenia kolejowe?

 • B.Rzońca : Od dnia 11 marca br. ruszyły  dalekobieżne połączenia kolejowe PKP Intercity relacji Zagórz – Gdynia. Spółka SKPL Cargo, która jako podwykonawcą PKP Intercity  realizuje te przewozy, zadowolona jest z popularności, jaką cieszy się to połączenie. Dzięki niemu z Bieszczad można już dojechać do Warszawy, a nawet Gdyni. Wciąż jednak podejmowałem starania o rewitalizację linii kolejowej biegnącej do przejścia granicznego ze Słowacją i powrotu organizowania połączeń na trasie Jasło-Zagórz-Łupków.
 • - Dlaczego rewitalizacja  linii 107 ma tak duże znaczenie?

  B.Rz.: Bieszczady przez dłuższy okres czasu były rejonem wykluczonym komunikacyjnie, a dostępność komunikacyjna jest konstytucyjną wartością, o czym poprzedni rząd wydawał się zapominać. Jako Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury zabiegałem o to, by skomunikować ponownie Bieszczady z resztą kraju. Takie połączenie to spełnienie nie tylko postulatów samorządowców czy mieszkańców powiatów leżących przy tej trasie, ale wszystkich ludzi, którym marzy się wypoczynek w Bieszczadach. Podróżni chcieli jeździć do Komańczy, Łupkowa i dalej do Medzilaborce. Wznowienie połączeń kolejowych na linii 107, przynajmniej w części,  daje im tę możliwość.

  - Co może Pan powiedzieć odnoście  uruchomieniem od 23 czerwca br. nowego połączenia kolejowego Jasło – Łupków?

  B.Rz.: Jak wielokrotnie podkreślałem priorytetem Rządu jest odbudowa połączeń regionalnych. Dzięki temu moje starania o przywrócenie połączenia kolejowego Zagórz – Łupków spotkały się ze zrozumieniem. Od 23 czerwca trasa pociągu z Jasła do Zagórza zostanie przedłużona o kolejne stacje w kierunku Komańczy i dalej po Łupków. Pociąg będzie kursował codziennie, wyjazd z Jasła o godzinie 6:46 rano, przewidywany przyjazd do Łupkowa o godzinie 9:19. Cieszę się, że udało się doprowadzić do tego, że z Gdyni można przez Jasło i Komańczę dojechać do Łupkowa. Dodam, że połączenie to zostało sfinansowane przez Andrzeja Adamczyka, Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

   

  zdjęcie posła 2
  zdjęcie posła 2
  zdjęcie posła
  zdjęcie posła

   

   

   

  W dniu 15 czerwca br., podczas LVI Sesji Rady Powiatu, radni udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za rok 2017.

  Podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe Powiatu Jasielskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za rok 2017. Łączny bilans jednostek budżetowych powiatu sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku zamknął się po stronie aktywów i pasywów sumą 201 866 612, 55 zł.

  W 2017 roku Powiat Jasielski uzyskał dochody w wysokości 107 412 694, 58 zł. W tym dochody na zadania inwestycyjne wyniosły 5 mln 74 tys. zł. Ogółem wydatki wyniosły 105 mln 35 tysięcy zł, z czego na wydatki inwestycyjne wykorzystano 15 mln 769 tys. zł.

  Następnie radni przystąpili do głosowania nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu. Podczas głosowania było obecnych 20 radnych, za głosowało 17 radnych, trzech było przeciw.

  Adam Pawluś, Starosta Jasielski, w imieniu całego Zarządu Rady Powiatu, podziękował radnym za udzielenie poparcia.

   

   

  IMG_5215
  IMG_5215
  IMG_5182
  IMG_5182
  IMG_5197
  IMG_5197
  IMG_5209
  IMG_5209
  IMG_5228
  IMG_5228
  IMG_5249
  IMG_5249
  IMG_5254
  IMG_5254

  W dniach 13 – 14 czerwca 2018 r. Starosta Jasielski przeprowadził Powiatowe Ćwiczenia Obronne „JASŁO 2018” na temat: „Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu i gmin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”.

  Ćwiczenia poprzedzone były okresem przygotowawczym obejmującym cykl szkoleń dla pracowników samorządowych z zakresu realizacji zadań obronnych, przeprowadzonych przez kadrę oficerską Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jaśle.

  Ćwiczenia zrealizowano w dwóch następujących etapach:

  1. 13 czerwca 2018 r – praktyczne rozwinięcie Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej (AKAP) z elementami praktycznego doręczania kart powołania na terenie wszystkich gmin powiatu.
  2. 14 czerwca 2018 r – epizody praktyczne w m. Skołyszyn na terenie zbiornika wodnego oraz Szkoły Podstawowej. W czasie II etapu zrealizowano działania wg. poniższych epizodów:
  • epizod praktyczny nr 1 – skażenie wody w zbiorniku wodnym sąsiadującym ze stacją uzdatniania wody w Skołyszynie, przez grupę przestępczą, poruszająca się samochodem z pojemnikami zawierającymi nieznane substancje chemiczne,
  • epizod praktyczny nr 2 - działania podejmowane przez Policję związane z zatrzymaniem grupy przestępczej i próbą udaremnienia zamiaru dokonania skażenia wody i środowiska,
  • epizod praktyczny nr 3 - działania związane z neutralizacją substancji chemicznej na zbiorniku wodnym, przy użyciu zapór wodnych oraz sprzętu pływającego,
  • epizod praktyczny nr 4 – informacja mieszkańców o skażeniu wody, zapewnienie dostaw wody pitnej.

  Udział w ćwiczeniach wzięły powiatowe służby, inspekcje i straże, przedstawiciele samorządów gminnych, Wojskowej Komendy Uzupełnień, Ochotnicze Straże Pożarne KSRG Skołyszyn i Święcany. Po zakończeniu działań ćwiczące zespoły dokonały podsumowania i oceny całokształtu podejmowanych działań. Dokonano szczegółowej analizy i oceny realizacji procedur zastosowanych podczas ćwiczeń.

  Symulowane zdarzenia przebiegały zgodnie z wyznaczonym planem oraz odzwierciedlały rzeczywiste działania. Uczestniczące w nim służby doskonale ze sobą współpracowały i wykazywały się pełnym profesjonalizmem oraz zaangażowaniem.

  Realizację przyjętych założeń i zastosowanych procedur oraz współpracę pomiędzy służbami oceniono na bardzo wysokim poziomie.

   

  C1
  C1
  C1_1
  C1_1
  C2
  C2
  C3
  C3
  C4
  C4
  C5
  C5
  C6
  C6
  C7
  C7
  C8
  C8