Podczas dzisiejszej sesji Rada Powiatu w Jaśle nie podjęła dwóch uchwał w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla Województwa Podkarpackiego na realizację jasielskiego docinka drogi krajowej 992 - inwestycji o wartości około 20 mln zł oraz o utworzeniu w Ożennej Ośrodka Edukacji Ekologicznej. Zdecydowali natomiast o przystąpieniu do nowej inwestycji pn. „Przebudowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego”.

Radni na sesji w dniu 15 marca 2018 r. nie wyrazili zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło”.

We wrześniu 2017 r. Powiat Jasielski udzielił Województwu Podkarpackiemu dotacji celowej na realizację tej inwestycji w kwocie 700 000 zł. Na prośbę Pana Władysława Ortyla, Marszałka Województwa Podkarpackiego, w związku czasowym zmniejszeniem dofinansowania z programu Interreg Polska – Słowacja, Zarząd Powiatu wystąpił do Rady Powiatu o zwiększenie deklarowanej uprzednio pomocy do kwoty 1,5 mln zł.

Na dzisiejszej sesji radni przesądzili o odstąpieniu od realizacji inwestycji pn. „Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej”. Projekt ten został wpisany na 6 miejscu na listę rankingową wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków NFOŚiGW, w ramach projektu priorytetowego „Edukacja ekologiczna” dla III naboru wniosków w 2017 r., dotyczącego wyposażenia i doposażenia oraz adaptacji, remontu i rozbudowy obiektów infrastruktury służącej edukacji ekologicznej.

- Zakres projektu obejmował przebudowę budynku po byłej strażnicy straży granicznej w  Ożennej wraz z wyposażeniem i doposażeniem mającym wpływ na unowocześnienie i uatrakcyjnienie oferty programowej planowanego przez nas obiektu oraz dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku mieścić się miały pomieszczenia edukacyjne oraz pomieszczenia mieszkalne dla osób korzystających z zajęć tj. młodzieży szkolnej i ich opiekunów. Ośrodek ten miał dysponować salami dydaktycznymi, zapleczem sanitarnym, pomieszczeniem do przygotowywania posiłków własnych, jadalnią oraz 42 miejscami noclegowymi. Aby Ośrodek mógł funkcjonować całą dobę niezbędna jest baza noclegowa wraz z zapleczem sanitarnym, dlatego takie zdanie również zostało wpisane do projektu. – wyjaśnił Starosta.

Całkowity koszt projektu wynosi 3.236.021,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2.912.419,00 zł (tj.90%). Wkład własny Powiatu Jasielskiego wynosi 323.602,00 zł.

- Niestety radni nie wyrazili zgody na realizację tego projektu – dodał Starosta.

Rada wyraziła zgodę na aplikowanie po środki z Ministerstwa Sportu na boiska sportowe.

W ramach zadania „Przebudowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego” przebudowanych zostanie sześć boisk przy jasielskich szkołach średnich.

W I Liceum Ogólnokształcącym, w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych oraz w Zespole Szkół Nr 3 powstaną boiska wielofunkcyjne – do siatkówki, koszykówki oraz piłki ręcznej. Przy Zespole Szkół Technicznych wybudowane zostanie boisko wielofunkcyjne zawierające dwa boiska do siatkówki i dwa boiska do koszykówki. Przy Zespole Szkół Budowlanych powstanie boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą, a w ZS Nr 4 ścianka wspinaczkowa.

Nabór wniosków do programu Ministerstwa Sportu trwa do końca marca br.

 

IMG_1553
IMG_1553
IMG_1572
IMG_1572

 

 

 

 

Starosta Jasielski Adam Pawluś zwrócił się do parlamentarzystów oraz samorządowców o poparcie starań w sprawie budowy zbiornika wodnego na rzece Wisłoka w miejscowości Kąty – Myscowa.

Starosta argumentował, że budowa zbiornika wodnego Kąty – Myscowa jest jednym z najważniejszych zamierzeń inwestycyjnych planowanych na terenie powiatu jasielskiego. Za jego budową przemawia wiele aspektów. Istnienie zbiornika pozwoliłoby na zmniejszenie kulminacyjnej fali powodziowej na obszarze 7,5 tys. hektarów. Ponadto projektowany zbiornik stanowiłby rezerwuar wysokiej jakości wody pitnej dla zaopatrzenia aglomeracji miejskich: Jasła, Dębicy i Mielca. Dla mieszkańców byłby szansą na stworzenie lepszych warunków życia. Rozwój turystyki i rekreacji stanowiłoby dla wielu stałe źródło dochodu, a stworzenie nowych miejsc pracy, związanych z budową i eksploatacją obiektu, miałby niebagatelne znaczenie dla regionu zagrożonego bezrobociem.

W odpowiedzi na apel Starosty poparcie dla tej inwestycji wyraziła Ewa Leniart, Wojewoda Podkarpacki. Swoje stanowisko przedstawiła w piśmie skierowanym do Jerzego Materny, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Treść pisma Wojewody Podkarpackiego

 

 

 

 

 

 

Rodzinie i Najbliższym

Ś. P. 
Lesława Kornaka

Dyrektora Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
wyrazy głębokiego współczucia
składają
Przewodniczący Rady Powiatu i Starosta Jasielski wraz z Zarządem

 

 

kondolencje
kondolencje

 

 

 

 

Na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2018 r. radni Rady Powiatu w Jaśle przyjęli stanowisko w sprawie przekształcenia linii kolejowych nr 107 i 108 na linie kolejowe o znaczeniu państwowym.

Bardzo proszę o przyjęcie tego stanowiska. Wpisanie linii kolejowych nr 107 i 108 do sieci linii kolejowych o znaczeniu państwowym nie tylko przyczyni się do podniesienia ich rangi, ale przede wszystkim spowoduje lepsze ich utrzymanie i wykorzystanie, co z pewnością znacznie ożywi transport kolejowy w południowej części województwa podkarpackiego – apelował do radnych Starosta Jasielski Adam Pawluś.

Radni jednogłośnie uchwalili „Stanowisko Rady Powiatu w Jaśle w sprawie przekształcenia linii kolejowych nr: 107, 108 na linie kolejowe o znaczeniu państwowym”.

(treść stanowiska 1)

Przypomnijmy, że nie są to jedyne działania władz Powiatu Jasielskiego w sprawie kolei. 1 lutego Zarząd Powiatu przyjął stanowisko w sprawie realizacji przewozów kolejowych w południowej części Województwa Podkarpackiego na liniach nr 106, 107 i 108. Treść poniżej.

(treść stanowiska 2)

 

18.02.22 - SRP (31)
18.02.22 - SRP (31)
18.02.22 - SRP (28)
18.02.22 - SRP (28)
2017_03_22_mapa_polski_ogolna_EN_RW_WWW
2017_03_22_mapa_polski_ogolna_EN_RW_WWW
mapa
mapa