Zapraszamy wszystkich sympatyków honorowego krwiodawstwa na kolejną, już czwartą edycję ogólnopolskiego pikniku rodzinnego pn. "Trasa Czerwonej Nitki". Event odbędzie się w sobotę, 15 czerwca 2019 roku na Rynku w Rzeszowie.

Główną atrakcją wydarzenia będą koncerty zespołów: Lao Che i Baranowskiego. Oprócz tego uczestnicy imprezy będą mogli uczestniczyć w warsztatach plastycznych i zawodach sportowych. Poza malowaniem twarzy, występami mimów, symulatorami bezpiecznej jazdy i specjalnymi strefami aktywności dla dzieci, młodzieży i dorosłych przewidziano jeszcze wiele innych atrakcji.

Jak zawsze „Trasie Czerwonej Nitki” będzie przyświecać szlachetna idea krwiodawstwa. Wszystkie zdrowe osoby pomiędzy 18. a 65. rokiem życia będą mogły dołączyć do grona Honorowych Dawców Krwi już w trakcie rodzinnego pikniku. Impreza rozpocznie się o godzinie 14:00. Wstęp jest bezpłatny.

Serdecznie zachęcamy do aktywnego udziału w wydarzeniu!

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

pobrane

pobrane 1

 

W parafii pw. św. Michała Archanioła w Cieklinie odprawiona została uroczysta Msza święta dziękczynna za 50-lecie posługi kapłańskiej ks. Prałata Franciszka Motyki.

Z okazji Złotego Jubileuszu wspólnota parafialna złożyła zacnemu Jubilatowi serdeczne życzenia oraz podziękowania za niestrudzoną posługę duchową na rzecz Kościoła, a także troskę i zaangażowanie dla dobra drugiego człowieka. Gratulacje oraz moc serdecznych życzeń złożyli również przedstawiciele poszczególnych środowisk: państwowych, wojewódzkich, gminy, powiatu, parafii oraz stowarzyszeń, w tym miedzy innymi: Alicja Zając – Senator RP, Bogdan Rzońca – Europoseł, Wojciech Zając - Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Adam Pawluś – Starosta Jasielski.

Centralnym punktem Jubileuszu była Msza święta, której przewodniczył Jubilat – ks. Franciszek Motyka. Homilię okolicznościową wygłosił ks. Wojciech Środoń.

Ks. Prałat Franciszek Motyka urodził się 5 listopada 1945 roku w Kąclowej. Jako człowiek pracowity, dobroduszny, przepełniony miłością Boga w roku 1963 rozpoczyna naukę w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. 25 maja 1969 z rąk biskupa Jerzego Ablewicza otrzymuje święcenia kapłańskie.

Posługę duszpasterską pełni w parafiach w Kąclowej, Tarnowie, Wielopolu Skrzyńskim, Limanowej, Cmolasie, Porębach Dymarskich i Cieklinie. 23 kwietnia 1981 roku otrzymuje Złotą Odznakę przyznawaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego za szczególną troskę i opiekę nad zabytkami.

Przez 50 lat ksiądz Franciszek Motyka aktywnie angażował się w różne aspekty życia parafialnego i społecznego. Z jego inicjatywy rozbudowano i wybudowano kilka nowych obiektów oraz dróg lokalnych. Zawsze stara się być kapłanem otwartym na wszelkiego rodzaju pomysły i inicjatywy. Dla wielu parafian jest autorytetem, człowiekiem budzącym zaufanie, szlachetnym i skromnym.

 

DSC00982
DSC00982
DSC00978
DSC00978
62210594_2263732807015528_4702425667935928320_n
62210594_2263732807015528_4702425667935928320_n
62630446_2263732330348909_4587430383896756224_n
62630446_2263732330348909_4587430383896756224_n

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 31 maja br., w porozumieniu z Ministerstwem Infrastruktury, na wniosek Zarządu Powiatu w Jaśle, blisko 3,5 mln zł zostało przyznane  na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok wraz z mostem na rzece Jasiołce w Dobrucowej oraz na modernizację innych dróg powiatowych.

Ministerstwo Finansów przekazało Powiatowi Jasielskiemu ze środków rezerwy subwencji ogólnej 3 484 659 zł. Z czego 3 146 042 zł trafi na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok wraz z mostem w km 1+699 na rzece Jasiołce w miejscowości Dobrucowa wraz z dojazdami”, co stanowi 50% wartości inwestycji. Pozostała kwota jest finansowana z budżetu Powiatu Jasielskiego oraz gmin: Jasło i Tarnowiec.

Niewykorzystana kwota, około 350 tys. zł, zostanie przeznaczona na modernizację innej drogi.

Obecnie istniejący obiekt mostowy w Dobrucowej posiada nienormatywną nośność, która ze względu na stan techniczny jest ograniczona do 20 ton. Po wykonaniu inwestycji obecnie istniejący obiekt osiągnie nośność 40 t.

Dojazdy do mostu również są w złym stanie technicznym – nawierzchnia posiada liczne deformacje, ubytki i zarysowania, nasilające się szczególnie wzdłuż krawędzi jezdni. W większości szerokość jezdni nie spełnia wymagań normowych, w związku z czym przewidziano poszerzenie jezdni do 6 m, co pozwoli na ujednolicenie parametru szerokości na całej długości dojazdów i na moście.

Już trwają prace rozbiórkowe na tej drodze.

Przypominamy, że trwają również prace na drodze wojewódzkiej nr 993 Gorlice – Dukla w miejscowości Pielgrzymka, gdzie przebudowywane są dwa mosty.

Ruch pojazdów odbywa się objazdami. Prosimy o wyrozumiałość.

pismo

 

1
1
2
2
3
3

 

W czerwcu na potoku Kłopotnica rozpocznie się budowa nowego ujęcia wody dla Domu Pomocy Społecznej w Foluszu. We wtorek, 28 maja br., w Domu Pomocy Społecznej w Foluszu, podpisano umowę na zrealizowanie  I etapu zadania  inwestycyjnego pn. „Budowa ujęcia wody dla Domu Pomocy Społecznej w Foluszu”.

Umowę podpisali ze strony zamawiającego: starosta jasielski Adam Pawluś, wicestarosta Stanisław Pankiewicz , w imieniu wykonawcy: Bolesław  Haluch- Prezes Zarządu Zakładu Usługowo-Produkcyjno-Handlowego HAZBUD Sp. Z o.o. z/ś w Gorlicach.

Pierwszy etap prac rozpocznie się początkiem czerwca 2019 roku. Nowe ujście wody powstanie na potoku Kłopotnica, a koszt jego budowy to blisko 380 tys. zł. Inwestycja ta sfinansowana zostanie z budżetu Powiatu Jasielskiego.

Wykonanie w I etapie nowego ujęcia drenażowego i doprowadzenie wodociągiem wody do istniejącej sieci zapewni DPS-owi stały dostęp do czystej wody oraz dostateczną ilość wody.

 - W drugim etapie prac zostanie wykonana stacja uzdatniania wody, dwa zbiorniki o łącznej objętości 300 m3 oraz infrastruktura wokół stacji uzdatniania wody i zbiorników. Zbiorniki te będą służyć do magazynowania wody uzdatnionej i równocześnie będą zbiornikami przeciwpożarowymi. – wyjaśnił Adam Pawluś, starosta jasielski.

P1130364
P1130364
P1130375
P1130375
P1130377
P1130377
P1130384
P1130384
P1130392
P1130392

 
 

W poniedziałek 27 maja br. w Pałacu Belwederskim w Warszawie odbyło się spotkanie Prezydenta RP Andrzeja Dudy z samorządowcami. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego. Brali w nim udział również samorządowcy z Podkarpacia. Wśród nich był obecny Adam Pawluś, Starosta Jasielski.

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego Prezydent RP Andrzej Duda skierował do samorządowców list, w którym odniósł się do istotnej roli samorządów w budowaniu państwowości oraz demokracji. Święto samorządu był również okazją do wręczenia odznaczeń.

W dniu 24 maja br. w Rzeszowie z rąk Wiceprezes IPN, Jana Bastera, Krzyż Wolności i Solidarności, odznaczenie nadane przez Prezydenta RP, odebrał Adam Pawluś, Starosta Jasielski oraz inni działacze opozycyjni. Odznaczenie to jest przyznawane działaczom opozycji komunistycznej. 

Starosta słowa podziękowania skierował do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Prezesa IPN Jarosława Szarka i Dariusza Iwaneczki, Dyrektora IPN O/Rzeszów wraz z pracownikami, za to, że zauważyli i docenili zasługi tych, którzy działali przeciwko dyktaturze komunistycznej w latach 1956-1989, na rzecz niepodległości i suwerenności Polski.

Starosta przypomniał: Prawdy, o które walczyliśmy są niewątpliwie wartościami uniwersalnymi, taką postawą wlewaliśmy w serca Polaków nadzieję na życie w niepodległej Ojczyźnie. Zza krat więzienia dawaliśmy lekcję wolności, dzisiaj tę lekcję przekazujemy młodemu pokoleniu, aby wartości wolnościowe były kontynuowane.

 

 

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
10
10
11
11