Wczoraj Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki odwiedził Rzeszów. W Ogrodach Bernardyńskich spotkał się z mieszkańcami Rzeszowa i Podkarpacia. Był tam również Starosta Jasielski Adam Pawluś.

Podczas spotkania Starosta Jasielski podziękował Mateuszowi Morawieckiemu Premierowi Rządu RP za środki finansowe z Funduszu Dróg Samorządowych i Funduszu Inwestycji Samorządowych.

 

105489072_3224207367618616_5063315164624192683_o
105489072_3224207367618616_5063315164624192683_o
105606040_3224207254285294_9216938714808931914_o
105606040_3224207254285294_9216938714808931914_o
105626167_3224207530951933_6294080876578474054_o
105626167_3224207530951933_6294080876578474054_o
105687941_3224207754285244_8786276598884214554_o
105687941_3224207754285244_8786276598884214554_o

 

PUP w Jaśle wznowił przyjmowanie wniosków na realizację usług i instrumentów rynku pracy.

PUP w Jaśle informuje o możliwości skorzystania przez osoby bezrobotne, pracodawców i przedsiębiorców z następujących form wsparcia:

 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - do 20 tys. zł,
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - do 20 tys. zł,
 • staż (do 5 m-cy) - stypendium stażowe w kwocie 1057,60 zł m-cznie,
 • bon na zasiedlenie - do 7 tys. zł,
 • bon zatrudnieniowy (12 m-cy) - kwota 861,40 zł m-cznie,
 • bon stażowy (6 m-cy) - stypendium stażowe w kwocie 1057,60 zł m-cznie,
 • prace interwencyjne (do 6 m-cy) - kwota dofinansowania ok. 1015,38 zł,
 • roboty publiczne (do 6 m-cy) - kwota dofinansowania ok. 1886,88 zł,
 • dofinansowanie wynagrodzenia osób pow. 50 roku życia (do 24 m-cy) - w kwocie 1300 zł,
 • dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych - do 8 tys. zł,
 • szkolenia indywidualne pod zapotrzebowanie pracodawcy - do 5 tys. zł + stypendium
  szkoleniowe w kwocie 1057,60 zł,
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy - sfinansowanie szkoleń, studiów podyplomowych, egzaminów dla pracodawcy lub/i jego pracowników - do 15,9 tys. zł,
 • pośrednictwo pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle informuje również, że w dalszym ciągu realizuje instrumenty rządowej Tarczy Antykryzysowej tj. pożyczki dla mikroprzedsiębiorców do 5 tys. zł (z możliwością umorzenia), dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz  należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz organizacji pożytku publicznego a także dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudnionych.

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty i składania wniosków w ramach ww. usług i instrumentów rynku pracy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej PUP w Jaśle jaslo.praca.gov.pl  lub uzyskać pod nr telefonów: 

1.

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

           13 4435432

2.

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

     13 4463492 wew.72

3.

Staż, bon stażowy

           13 4435446

4.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy, szkolenie indywidualne,
bon na zasiedlenie, bon zatrudnieniowy,
dofinansowanie studiów podyplomowych

           13 4435433

5.

Prace interwencyjne, roboty publiczne, dofinansowanie wynagrodzenia osób pow. 50 roku życia

           13 4435439

6.

Pośrednictwo pracy

  13 4435435, 13 4435437,
  13 4435438, 13 4435440

7.

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

  13 4435432, 13 4435464,
     13 4463492 wew.72

8.

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz organizacji pożytku publicznego

  13 4435446, 13 4435433,
  13 4435439, 13 4435461

9.

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudnionych

  13 4435435, 13 4435437,
  13 4435438, 13 4435436

 

PUP 1
PUP 1
PUP 2
PUP 2
PUP 3
PUP 3

 

czeki szablon min2

6 miliardów złotych z Funduszu Covid-19 – 5 mld zł dla gmin i 1 mld zł dla powiatów – na dopłaty do inwestycji lokalnych, blisko domu – taki będzie efekt Funduszu Inwestycji Samorządowych, zainicjowanego przez prezydenta Andrzeja Dudę. Pieniądze od rządu będzie można wykorzystać na bliskie ludziom inwestycje, np. w szkoły, przedszkola, wodociągi, szpitale czy domy pomocy społecznej, a także inne działania podejmowane w naszych małych Ojczyznach. Dostęp do wielkiego rządowego programu wsparcia inwestycji otrzymają wszystkie gminy i powiaty w naszym kraju. Fundusz odegra rolę tarczy dla samorządów.

Andrzej Duda odwiedził każdy powiat w Polsce. Był także w powiatach i gminach Podkarpacia. Zapoznał się z lokalnymi problemami, na które jego odpowiedź była, jak zwykle zresztą, bardzo konkretna. Pieniądze które napłyną będą do dyspozycji władz gmin, które same zadecydują jak te środki najlepiej wykorzystać. Jestem pewien, że taki sposób wspierania samorządów będzie cieszył się przez następne lata dużym poparciem, ponieważ ambicje samorządowców są bardzo wysokie, a budżety gmin zbyt małe żeby je spełnić. Dlatego bardzo się cieszę, że będzie to trwałe i wieloletnie rozwiązanie, które pomoże lepiej funkcjonować wioskom, radom gmin i władzom wykonawczym. – Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Rzońca.

Ile zyskają samorządy w powiecie jasielskim?

 • Miasto Jasło – 3 571 128 zł
 • Gmina Brzyska – 500 000 zł
 • Gmina Dębowiec – 906 062 zł
 • Gmina Jasło – 1 183 682 zł
 • Gmina Kołaczyce – 802 360 zł
 • Gmina Krempna – 500 000 zł
 • Gmina Nowy Żmigród – 500 000 zł
 • Gmina Osiek Jasielski – 500 000 zł
 • Gmina Skołyszyn – 1 204 823 zł
 • Gmina Tarnowiec – 1 376 259 zł
 • Powiat Jasielski – 3 878 576 zł
 
6 miliardów złotych z Funduszu Covid-19, 5 mld zł dla gmin i 1 mld zł dla powiatów – na dopłaty do inwestycji lokalnych, blisko domu – taki będzie efekt Funduszu Inwestycji Samorządowych, zainicjowanego przez prezydenta Andrzeja Dudę. Środki te będzie można wykorzystać na bliskie ludziom inwestycje: szkoły, przedszkola, wodociągi, szpitale czy domy pomocy społecznej, a także inne działania podejmowane w naszych małych Ojczyznach. Dostęp do wielkiego rządowego programu wsparcia inwestycji otrzymają wszystkie gminy i powiaty w naszym kraju. Fundusz odegra rolę tarczy dla samorządów – to bezprecedensowe wsparcie dla każdej gminy i powiatu w kraju. Dziękuję Prezydentowi Andrzejowi Dudzie i rządowi Premiera Mateusza Morawieckiego za wspaniałą decyzję. NIECH DOBRY CZAS DLA POLSKI TRWA! - Alicja Zając Senator RP.

Pieniądze pozyskane z Funduszu Inwestycji Samorządowych będziemy mogli przeznaczyć na budowę pawilonu dla Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Proces projektowania i uzyskania pozwolenia budowlanego jest już na etapie końcowym. Inwestycja szacowana jest na 13 mln złotych. Dzięki jej realizacji poziom opieki i warunki leczenia psychiatrycznego w jasielskim szpitalu znacznie się poprawią. – Adam Pawluś Starosta Jasielski.