Starosta Jasielski Adam Pawluś, Członek Zarządu Powiatu Jan Muzyka oraz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg – Katarzyna Kaszowicz, w dniu 8 czerwca 2020 r., dokonali przeglądu dróg powiatowych na terenie gminy Tarnowiec.

Trwają intensywne prace przy budowie ciągu pieszego w miejscowości Dobrucowa, na ok. 800 m odcinku drogi powiatowej nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok. Wartość tych prac wynosi ponad 300 tys. zł.

Dokonano również przeglądu drogi powiatowej nr 1887R Czeluśnica – Tarnowiec, która jest w trakcie przygotowywania do przebudowy. Obecnie trwają prace projektowe nad poszerzeniem i przebudową końcowego odcinka tej drogi od strony Tarnowca. Wykonana zostanie nowa podbudowa i usprawniony system odwodnienia, co pozwoli nowej nawierzchni zachować trwałość i funkcjonalność. Jednakże w celu utrzymania przejezdności, niezwłocznie zostanie zlikwidowany przełom na tej drodze.

Wybudowany zostanie również nowy przepust na drodze nr 1888R Umieszcz – Tarnowiec na cieku Potok Czarny, który jest w bardzo złym stanie technicznym i wymaga natychmiastowej naprawy. Radni na ostatniej sesji Rady Powiatu zdecydowali o realizacji tej inwestycji.

Również odcinek drogi relacji Jasło – Zręcin w miejscowości Glinik Polski, wraz z przepustem, wymaga naprawy i dlatego przygotowywana jest dokumentacja do naboru wniosków o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Wszystkie te inwestycje, prowadzone na drogach powiatowych, o które zabiegają od lat radny Józef Rosół i Członek Zarządu Powiatu Jan Muzyka, zapewnią użytkownikom ruchu komfort i bezpieczeństwo podróżowania.

P1200800
P1200800
P1200867
P1200867
P1200869
P1200869
P1200872
P1200872

Przy wjeździe do Szpitala Specjalistycznego w Jaśle trwają prace związane z przygotowaniem terenu pod instalację trzech kontenerów socjalnych dla ratowników medycznych i kierowców karetek pogotowia ratunkowego.

Każdy zespół będzie miał oddzielny budynek. Przygotowana jest już instalacja kanalizacyjna, wodna i elektryczna. Montaż kontenerów przewiduje się na 28 maja 2020 r.

Trwają również prace na drodze powiatowej Siepietnica – Święcany – Lisów. W ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1828R Siepietnica - Święcany – Lisów” przebudowywany jest ponad 780-metrowy odcinek drogi, który jest poszerzany, otrzyma nową nawierzchnię i system odwodnienia, co zapewni skuteczne odprowadzenie wód opadowych, a wszystko to pozwoli na właściwą i bezpieczną eksploatację drogi przez jej użytkowników.

Obecnie trwają prace przy wykonywaniu podłoża. Umowny termin zakończenia prac to koniec lipca br.

 

P1200761
P1200761
P1200764
P1200764
P1200766
P1200766
P1200767
P1200767
P1200769
P1200769

 

Panu Andrzejowi Stefanikowi

Pracownikowi Starostwa Powiatowego w Jaśle

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci taty

składają

Starosta Jasielski wraz z Zarządem oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Jaśle