Absencja Radnych na dzisiejszej nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Jasielskiego spowodowała, że nie doszło do podjęcia uchwały w sprawie zwiększenia środków o kwotę 144 tys. zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1829R Jareniówka - Jabłonica - gr. wojew.- Czermna w km  6+000 - 7+930 wraz z przebudową skrzyżowania dróg powiatowych nr 1829R z drogą nr 1833R Lipnica Górna - Wróblowa w miejscowości Bączal Górny.

Inwestycja z dofinansowaniem w kwocie 587 543,00 zł realizowana jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (operacja pn. "Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego - część II"). 

Moje zdziwienie budzi fakt, że w dzisiejszej sesji Rady Powiatu Jasielskiego nie wzięli udziału Radni, będący również mieszkańcami gminy Skołyszyn” - stwierdził Starosta Jasielski Adam Pawluś.

 

droga
droga

 

 

W artykule pt. „Inwestycja za 20 mln zł w mieście Jasło ?” z dnia 15 marca 2018 roku zamieszczone zostały nieprecyzyjne informacje dotyczące przedmiotu obrad Rady Powiatu
w Jaśle. Starosta Jasielski Adam Pawluś w wypowiedzi z dnia 16 marca 2018 roku udzielił wyjaśnienia, że „przedmiotem obrad nie było procedowanie nad powołanymi
w przedmiotowym artykule uchwałami, ponieważ projekty tych uchwał wniesione przez Zarząd Powiatu w dniu obrad Rady Powiatu, tj. 15 marca 2018 roku nie zostały przez nią uwzględnione w porządku obrad”.

„Przepraszam jeżeli kogokolwiek uraziłem tak sformułowaną w artykule informacją” – dodał Starosta.    

 

 

W artykule pt. „Inwestycja za 20 mln zł w mieście Jasło ?” z dnia 15 marca 2018 roku zamieszczone zostały nieprecyzyjne informacje dotyczące przedmiotu obrad Rady Powiatu
w Jaśle. Starosta Jasielski Adam Pawluś w wypowiedzi z dnia 16 marca 2018 roku udzielił wyjaśnienia, że „przedmiotem obrad nie było procedowanie nad powołanymi
w przedmiotowym artykule uchwałami, ponieważ projekty tych uchwał wniesione przez Zarząd Powiatu w dniu obrad Rady Powiatu, tj. 15 marca 2018 roku nie zostały przez nią uwzględnione w porządku obrad”.
„Przepraszam jeżeli kogokolwiek uraziłem tak sformułowaną w artykule informacją” – dodał Starosta.

 

Do dnia 6 kwietnia 2018 r. został przedłużony termin naboru kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego. 

Poniżej publikujemy informację o liczbie urzędników wyborczych oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego:

Informacja o liczbie urzędników wyborczych oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego