W dniu 7 stycznia 2020 roku, na zaproszenie Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia, w Starostwie Powiatowym w Jaśle spotkali się przedstawiciele samorządów z terenu powiatu jasielskiego i gorlickiego, przez które przebiega linia kolejowa nr 108 oraz Jadwiga Wójtowicz, Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego i Wojciech Zając, Radny i Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Celem spotkania było ustalenie propozycji rozkładu jazdy pociągów relacji Stróże – Gorlice, Gorlice – Jasło oraz Jasło – Gorlice, Gorlice – Stróże.

W spotkaniu uczestniczyli: Jadwiga Wójtowicz – Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego, Wojciech Zając – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Adam Pawluś - Starosta Jasielski, Stanisław Pankiewicz - Wicestarosta Jasielski, Stanisław Kaszyk - Wicestarosta Gorlicki, Ryszard Pabian - Burmistrz Miasta Jasła, Wojciech Piękoś - Wójt Gminy Jasło, Paweł Gutkowski - Zastępca Wójta Gminy Skołyszyn, Jerzy Wałęga – Wójt Gminy Moszczenica, Jan Przybylski – Wójt Gminy Gorlice, Mariusz Tarsa - Wójt Gminy Łużna, Jacek Mazur - w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Biecz, Adam Filar - Kochamkolej.pl.

Podczas spotkania wypracowano propozycję nowego rozkładu jazdy pociągów.

Samorządowcy mają nadzieję, że połączenia te umożliwią przejazdy uczniom do szkół i pracownikom do miejsc pracy, a połączenia świąteczne dojazd studentom i turystom do przesiadkowych połączeń w stronę Rzeszowa, Krakowa, Nowego Sącza i Krynicy.

Jadwiga Wójtowicz, Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego, wskazała na aspekty ekologiczne tych przejazdów, ponieważ linia Stróże – Gorlice – Jasło jest linią zelektryfikowaną, co w przypadku zwiększenia przewozów kolejowych może doprowadzić do zmniejszenia ilości spalin, przez co zmniejszy negatywny wpływ oddziaływania na środowisko.

Zebrani samorządowcy, przy poparciu radnych wojewódzkich, podpisali wspólne stanowisko. Zamierzają zwrócić się do Zarządu Województwa Małopolskiego z prośbą o zorganizowanie tych przewozów oraz do Samorządu Województwa Podkarpackiego o ich współfinansowanie. Ze swej strony również deklarują wsparcie finansowe.

IMG_000001
IMG_000001
P1200159
P1200159
P1200181
P1200181
P1200195
P1200195
P1200206
P1200206
Stanowisko Samorządów z dnia 7 stycznia 2020 r.-1
Stanowisko Samorządów z dnia 7 stycznia 2020 r.-1

Rekrutacja trwa do 10 stycznia 2019 r.

Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby w wieku od 15 do 29 lat, w tym niepełnosprawne, zamieszkujące na obszarze woj. podkarpackiego (w rozumieniu KC), należące do grupy NEET tj. łącznie spełniające następujące warunki: nie pracują (bierne zawodowo, niezarejestrowane
w urzędzie pracy), nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie szkolą się (nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich
4 tygodni).

Ponadto ze względu na założenia projektu zachęcamy osoby zamieszkałe na terenie miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze w województwie podkarpackim (Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg).

W RAMACH DZIAŁAŃ PROJEKTU KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMA:

  • indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe,
  • poradnictwo zawodowe,
  • szkolenia ABC przedsiębiorcy,
  • dotacje,

W ramach projektu UP przysługuje:

  • •    Dotacja 23.050,00 zł netto x 15 BO
    •    Wsparcie pomostowe – 15 BO x 12 miesięcy x 700 zł netto
  • wsparcie pomostowe.

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć:

  • osobiście w Biurze Projektu w godzinach od 9.00 – 15.00 lub
  • za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera, na adres: Podkarpacka Izba Gospodarcza, 38-400 Krosno, ul. Kletówki 52.

Szczegółowe informacje o projekcie oraz wzory dokumentów są dostępne na stronie www.pigkrosno.pl

BIURO PROJEKTU:

Podkarpacka Izba Gospodarcza

ul. Tysiąclecia 3

38-400 Krosno

tel. 13 43 234 47

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt CZAS NA START – DRUGA EDYCJA jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

plakat