Panu Wojciechowi Stefanikowi,

Pracownikowi Starostwa Powiatowego w Jaśle,

wraz z rodziną

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Ojca 

Kazimierza Stefanika

Wicestarosty Jasielskiego w latach 2002 - 2006

składają

Starosta Jasielski wraz z Zarządem Powiatu w Jaśle i pracownikami Starostwa Powiatowego w Jaśle

Informujemy, że w dniu 13 marca 2020 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. Akt ten ustala czas trwania kwalifikacji wojskowej na obszarze kraju w okresie od 3 lutego do 13 marca 2020 r.

W związku z powyższym wygaszony zostaje proces kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu jasielskiego.

Rozporzadzenie

Sześciu sportowców z terenu powiatu jasielskiego otrzymało nagrody Zarządu Powiatu za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2019 roku. Zgodnie z regulaminem mogli je otrzymać zawodnicy, którzy mieszkają na terenie powiatu jasielskiego lub są członkami klubu sportowego działającego na jego terenie.

W dniu  10 marca 2020 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle spotkali się zawodnicy oraz trenerzy aby odebrać nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych. Starosta Jasielski Adam Pawluś, Etatowy Członek Zarządu Jan Muzyka pogratulowali zebranym wspaniałej postawy sportowej, podziękowali za godne reprezentowanie Powiatu Jasielskiego zarówno w Polsce jak i poza granicami kraju oraz złożyli życzenia dalszych sukcesów na arenach sportowych.

Nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2019 roku otrzymali:

1.Bartosz Gorczyca – zawodnik ULKS „Technik” Trzcinica, złoty medalista na Mistrzostwach Polski w Biegu Górskim na Ultra Dystansie, Szklarska Poręba.

2.Michał Zieleń – zawodnik ULKS „Technik” Trzcinica, srebrny medalista Mistrzostw Polski w biegu na 2000 m z przeszkodami, Poznań; III miejsce w Przełajowych Mistrzostwach Polski w biegu na 5000 m, Olszyna.

3.Mateusz Kluszczyk – zawodnik UKS ASW Judo Jasło, brązowy medalista w Mistrzostwach Polski Młodzików i Młodziczek , Jastrzębie Zdrój.

4.Patryk Zawadzki - zawodnik UKS ASW Judo Jasło, brązowy medalista Mistrzostw Polski Juniorów w Judo, Chęciny; III miejsce w Pucharze Polski Juniorów i Juniorek w Judo, Bytom.

5.Gabriela Kwaśny – zawodniczka UKS ASW Judo, III miejsce w Pucharze Europy Kadetów, European Judo Cup Chania Greece; III miejsce  w Mistrzostwach Polski Kadetów, Chęciny.

6.Gabriela Jaracz – zawodniczka UKS ASW Judo,  III miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Polski Województw Młodzików w Judo, Warszawa.

 

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8

 

Rozpoczęły się prace zmierzające do powstania w Jaśle nowego ciągu drogowego. Powiat Jasielski zlecił już opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy nowego mostu na rzece Jasiołce, łączącego osiedla Sobniów i Hankówka.

Już od zeszłego roku Powiat Jasielski prowadzi intensywne przygotowania do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu na rzece Jasiołce łączącego osiedla Sobniów i Hankówka w Jaśle”. Z dniem 1 stycznia br. przejął od Miasta Jasła ulice Żniwną i Towarową, które zamierza połączyć nowym mostem. Pozwoli to na stworzenie nowego połączenia drogowego, które da możliwość przejazdu od południowej części Jasła do drogi krajowej nr 28, z ominięciem obciążonego ruchem centrum miasta, i dalej do części przemysłowej. Zmiana ta poprawi układ komunikacyjny Jasła. Nowa droga stanie się swoistą małą wschodnią obwodnicą miasta, z której korzystać będą mieszkańcy całego południa naszego powiatu.

Wraz z realizacją nowej drogi zrodziła się idea budowy nowego przystanku kolejowego Jasło – Sobniów, która mogłaby zostać zrealizowana łącznie z planowaną przez PKP modernizacją linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło – Zagórz.

Samorządy Powiatu Jasielskiego i Miasta Jasła zwróciły się do Marszałka Województwa Podkarpackiego z prośbą o poparcie tej inicjatywy.

Nowy przystanek Jasło – Sobniów mógłby obsługiwać ruch na kierunku z Zagórza przez Krosno bezpośrednio do Rzeszowa, poprzez łącznicę, co pozwoliłoby na oszczędność czasu przejazdu o około 20 minut.

W miejscu przekroczenia linii kolejowej 108 nowo powstałą drogą powiatową na ulicy Żniwnej samorządy planują budowę parkingów, na których możliwe byłoby pozostawienie samochodów i przesiadkę do pociągu. Takie rozwiązanie mogłoby okazać się korzystne dla wielu mieszkańców powiatu.

Inicjatywę budowy infrastruktury towarzyszącej, jak parkingi typu „park & ride” popierają wszystkie samorządy naszego powiatu, a przede wszystkim Miasto Jasło, które jest właścicielem działek, na których parkingi mogłyby powstać. Lokalny samorząd jest również gotowy na pokrycie budowy infrastruktury towarzyszącej, pod warunkiem budowy przez PKP nowego peronu wraz z wyposażeniem.

Starosta Jasielski Adam Pawluś składa podziękowania Zarządowi Osiedla Sobniów za poparcie tych inwestycji.

Planowaną trasę nowego ciągu komunikacyjnego przedstawia załączona mapka.

2020.02.20 Marszałek Ortyl nowy przystanek PKP Jasło Sobniów zał