Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 1905R Kąty – Desznica – Świątkowa Wielka – Świątkowa Mała w km 10+060 – 10+105 w miejscowości Świątkowa Wielka

Trwają prace związane ze stabilizacją osuwiska w Świątkowej Wielkiej. W trakcie prac na drodze powiatowej Nr 1905R wykonywane są umocnienia potoku oraz stabilizacja drogi poprzez wykonanie polisady. Starosta Jasielski Adam Pawluś stwierdził, że było zagrożenie utraty dojazdu do miejscowości Świątkowa Wielka, ponieważ na dzień dzisiejszy jest do jedyna droga dojazdowa. Mieszkańcy będą mieli zapewniony bezpieczny dojazd do domów i pól uprawnych.

Odcinek drogi od końca zabudowy w miejscowości Świątkowa Wielka do Desznicy jest w bardzo złym stanie, w związku z tym Starosta Jasielski Adam Pawluś zabiega o uzyskanie środków finansowych na modernizację. W sierpniu br. został zgłoszony wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę mostu z około 0,5 km odcinkiem drogi w miejscowości Desznica.

RIMG1307

 

Pani Barbarze Bartuś

Poseł na Sejm RP

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Ojca

składają

Przewodniczący Rady Powiatu i Starosta Jasielski wraz z Zarządem

 

 

Od 23 do 27 września Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował cykl seminariów i dyżurów eksperckich w ramach „Tygodnia Przedsiębiorcy”. Temat przewodni tegorocznej akcji to „Zatrudniam legalnie-pracuję legalnie”. W tym roku seminaria i dyżury odbywać się będą w Rzeszowie, Przeworsku, Jarosławiu, Przemyślu, Lubaczowie, Stalowej Woli, Leżajsku, Mielcu, Tarnobrzegu, Jaśle, Krośnie, Dębicy, Sanoku i Brzozowie.

W trakcie spotkań będzie można uzyskać informacje z zakresu podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz prawa do wypłaty świadczeń z tego tytułu. To będzie też doskonała okazja, by dowiedzieć się na temat delegowania pracowników do pracy za granicą. Warto przyjść i skorzystać, ponieważ wszystkie wykłady i seminaria są bezpłatne.

Tydzień Przedsiębiorcy to cykliczna akcja skierowana do osób prowadzących własne firmy, do kadrowych, księgowych, ale też dla tych, którzy chcieliby rozpocząć swoją przygodę z własnym biznesem. Podczas tegorocznych wydarzeń sporo informacji dotyczyć będzie także zatrudniania cudzoziemców, rozliczania za nich składek, a także uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Dlatego organizatorzy zapraszają do udziału w przedsięwzięciu nie tylko firmy, które zatrudniają osoby z zagranicy, bądź zamierzają je zatrudnić, ale także obcokrajowców, którzy już podjęli pracę.

Jednym z tematów szkoleń będzie zatrudnianie cudzoziemców i delegowanie pracowników do pracy za granicą. To ważne informacje zwłaszcza dla pracodawców, którzy wysyłają swoich pracowników do pracy w innym kraju. Eksperci ZUS opowiedzą jakie warunki należy spełnić, by skorzystać
z delegowania pracowników i uniknąć podwójnego opłacania składek na ubezpieczenia społeczne - mówi Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podkarpackiego.

Szczegółowy harmonogram poszczególnych seminariów i konsultacji dostępny jest na stronie internetowej ZUS:  https://www.zus.pl/firmy/pozostale/tydzien-przedsiebiorcy

Serdecznie zapraszamy na Tydzień Przedsiębiorcy w ZUS.

Harmonogram

banner 320x430

30 sierpnia 2019 roku Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę zadań gminnych i powiatowych do dofinansowania w ramach Fundusz Dróg Samorządowych w  2019 roku dla województwa podkarpackiego. 

Łączna kwota dofinansowania na wszystkie zadania w Powiecie Jasielskim wynosi 13 126 408 złotych. Środki na inwestycje otrzymał Powiat Jasielski, Miasto Jasło, gmina Krempna, gmina Nowy Żmigród, gmina Osiek Jasielski, gmina Tarnowiec, gmina Skołyszyn oraz gmina wiejska Jasło. Powiat Jasielski otrzymał dofinansowanie na 4 zadania, gmina Osiek Jasielski otrzymała dofinansowanie na 2 zadania oraz Miasto Jasło również otrzymało dofinansowanie na                           2 zadania. Łącznie w latach 2019-2021 zostanie zrealizowanych 15 zadań na terenie Powiatu Jasielskiego.  Starosta Jasielski Adam Pawluś dziękuję Prezesowi Rady Ministrów Mateuszowi Morawieckiemu, Wojewodzie Podkarpackiemu oraz Dyrektorowi Wydziału Infrastruktury PUW w Rzeszowie za przyznane środki finansowe dla całego Powiatu Jasielskiego. Dzięki przyznanym środkom finansowym znacznie poprawi się infrastruktura w naszym powiecie. Kwota dofinansowania dla Powiatu Jasielskiego wynosi 3 852 525 złotych.

Lista zadań dofinansowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych:

Powiat Jasielski:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1835R Kołaczyce-Brzyska-Brzyska przez wieś w km 1+800 – 2+685

Kwota dofinansowania: 1 519 042, 80  - 80%

Wartość projektu: 1 898 803, 50

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1845R Szebnie- Chrząstkówka- Przybówka w km 0+400 – 1+370

Kwota dofinansowania: 1 460 958, 39 – 80%

Wartość projektu: 1 826 197, 99

3. Remont drogi powiatowej nr 1844R Niepla-Przybówka w km 0+006 – 1+000:

Kwota dofinansowania: 465 913, 50 – 80%

Wartość projektu: 582 391, 88

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1858R ul. Kraszewskiego w Jaśle w km 0+022 – 0+497:

Kwota dofinansowania: 406 610, 75  - 80%

Wartość projektu: 508 263, 44

Gmina Skołyszyn:

1. Wyrównanie potencjału społeczno-gospodarczego na terenie Gminy Skołyszyn poprzez przebudowę dróg gminnych i wewnętrznych:

Kwota dofinansowania: 353 485, 00 – 70% dofinansowania

Wartość projektu: 504 979, 68

Gmina Dębowiec:

1. Remont drogi gminnej Nr 113267R Folusz-Dobrynia wraz z remontem przęseł mostowych w miejscowości Folusz:

Kwota dofinansowania: 181 298,00 – 70% dofinansownaia

Wartość projektu: 258 998, 62

Gmina Nowy Żmigród:

1. Rozbudowa drogi gminnej Kąty-Zapłocie w miejscowości Kąty:

Kwota dofinansowania 1 091 580, 00 – 70% dofinansowania

Wartość projektu: 1 559 400, 70

Gmina Osiek Jasielski:

1. Remont drogi gminnej Nr 113574R, dz.nr ewid. 770, w km 0+000 do 0+634 w miejscowości Samoklęski:

Kwota dofinansowania: 165 630, 57 – 80% dofinansowania 

Wartość projektu: 207 038, 21

2. Remont drogi gminnej nr 113581R, dz.nr ewid. 1786 w km 0+000-0+880 oraz drogi gminnej nr 113647R, dz.nr ewid. 1788 w km 0+000-0+093 w miejscowości Pielgrzymka:

Kwota dofinansowania: 307 237, 90 -80% dofinansowania

Wartość projektu: 384 047, 38

Gmina Tarnowiec:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 113752R Wrocanka-Potakówka:

Kwota dofinansowania: 1 133 219, 94 – 80% dofinansowania

Wartość projektu: 1 416 524, 92

Gmina Krempna:

1. Przebudowa drogi gminnej Grab- Wyszowatka w km 0+000-0+720:

Kwota dofinansowania: 427 922, 30 – 80% dofinansowania

Wartość projektu: 534 902, 87

Gmina Jasło:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 113344R Jasło- Warzyce w km 0+000-0+446 w miejscowości Warzyce:

Kwota dofinansowania: 609 936, 63 – 80% dofinansowania

Wartość projektu: 762 420, 79

Gmina Dębowiec:

1. Remont drogi gminnej nr 113253R Łazy Dębowieckie- Wiśniówki w miejscowości Łazy Dębowieckie:

Kwota dofinansowania: 272 947, 07 – 70% dofinansowania

Wartość projektu: 341 183, 84

Miasto Jasło:

1. Budowa mostu przez rzekę Wisłokę wraz z dojazdami w ciągu drogi publicznej- ul. Gądki w Jaśle:

Kwota dofinansowania na rok 2019: 800 000,00

Kwota dofinansowania na rok 2020: 1 600 000,00

Kwota dofinansowania na rok 2021: 1 601 083,00

50 % dofinansowania

2. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na Osiedlu Gamrat- budowa drogi KD - Etap I 0+000 do 0+400:

Kwota dofinansowania: 729 543, 00 – 50% dofinansowania

Wartość projektu: 1 459 086, 69

 fot