Pani Urszuli Zając

Dyrektor Departamentu Energii

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy

składają

Przewodniczący Rady Powiatu i Starosta Jasielski wraz z Zarządem

 

 

Starosta Jasielski i Burmistrz Kołaczyc zapraszają na uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego, które odbędą się na Rynku w Kołaczycach w środę, 15 sierpnia 2018 r., o godz. 13:00

święto wojska polskiego plakat1

Cieszymy się bardzo, że możemy dziś możemy podpisać umowę na realizację projektu, który realizowany będzie z naszymi słowackimi partnerami, przy współpracy z powiatem jasielskim i miastem Jasłem. Bardzo zależy nam na jak najlepszym skomunikowaniu regionu, na otwarciu dróg na południe, na Słowację i dalej. Ten projekt jest elementem, który będzie miał duże znaczenie przy realizacji poszczególnych odcinków drogi S-19 na Podkarpaciu – mówił marszałek Władysław Ortyl podczas uroczystości w Rzeszowie.

W podpisaniu projektu „Poprawa połączeń komunikacyjnych powiatów jasielskiego, bardejowskiego i świdnickiego z korytarzami TEN-T” uczestniczyli także Adam Hamryszczak - podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Martin Jakubov Podpredseda Kraju Preszowskiego, wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz oraz dyrektorzy zarządów dróg obu regionów - PZDW Piotr Miąso oraz Peter Kočiško z zarzadu dróg Kraju Preszowskiego. Obcni byli samorządowcy z regionu oraz media.

Gratuluję zdobycia grantu w wysokości prawie 6 mln euro. Nie jest to jedyny projekt drogowy w formule polsko-słowackiej. W sumie ze środków Programu Transgraniczego Polska-Słowacja 2014-2020 modernizowanych będzie łacznie ponad 100 km dróg na pograniczu polsko-słowackim. To w naturalny sposób przekłada się na komfort życia mieszkańców, na potrzeby turystów, na lepsze połączenie w ramach sieci TEN-T, a także na gospodarkę regionów - mówił w Rzeszowie Adam Hamryszczak - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Dzięki realizacji projektu „Poprawa połączeń komunikacyjnych powiatów jasielskiego, bardejowskiego i świdnickiego z korytarzami TEN-T” bardzo poprawi się komunikacja, mobilność i stan bezpieczeństwa na polsko-słowackim pograniczu. W ramach podpisanej umowy powstaną nowe odcinki tras, a część istniejących połączeń zostanie poddanych gruntownej renowacji.

Korzyści z tego projektu będą bezpośrednio odczuwalne przez mieszkańców Kraju Preszowskiego i to bardzo nas cieszy. Cieszymy się z dobrej współpracy z Podkarpaciem, z partnerami z Jasła. Dzięki takim projektom możemy nawiązywać współpracę na różnych płaszczyznach – turystycznej, gospodarczej, kulturalnej. To dla nas bardzo ważne – podkreślał na spotkaniu Martin Jakubov Podpredseda Kraju Preszowskiego.  

Łączna długość inwestycji wyniesie ponad 10 km. Partnerem Wiodącym projektu jest Województwo Podkarpackie, które wspólnie z Zarządem Dróg Kraju Preszowskiego będzie realizować inwestycje o łącznej wartości prawie 6 mln euro finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Każda nowa inwestycja drogowa jest bardzo ważna szczególnie w kontekście bezpieczeństwa na drogach. Gratuluję dobrego przygotowania projektu – mówiła wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz.   

W ramach projektu po polskiej stronie przewidziane są prace w obrębie drogi DW 992 na odcinku ponad 2 km.

Wybudujemy dwukilometrowy odcinek drogi przez Jasło, po nowym śladzie w warunkach miejskich. Pozwoli ona odciążyć ruch w centrum Jasła – mówił dyrektor PDZW Piotr Miąso.

Po stronie słowackiej wyremontowane zostaną m.in. odcinki drogi Raslavice - Lopúchov – Stuľany, Stuľany – Kuková o łącznej długości 8 km.

Szczerze i gorąco dziękuję za to, że możliwe dziś stało się coś, co jeszcze półtora roku temu wydawało się niemożliwe. Dla Jasła, powiatu dla południa regionu ta nowa drogą to będzie skrót do centrum Polski – nie ukrywał zadowolenia starosta jasielski Adam Pawluś.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 31 grudnia 2019 roku.

 

Aleksandra Gorzelak – Nieduży
Foto Monika Konopka

Biuro prasowe UMWP

IMG_4000
IMG_4000
IMG_4020
IMG_4020
IMG_4047
IMG_4047
IMG_4048
IMG_4048
IMG_4063
IMG_4063
IMG_4083
IMG_4083
IMG_4085
IMG_4085

 

Na terenie powiatu jasielskiego zostanie wybudowana nowoczesna sieć światłowodowa. Z sieci tej będą mogli korzystać wszyscy operatorzy, w tym lokalni. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej, budowa sieci światłowodowej do wszystkich wyznaczonych gospodarstw domowych  oraz do tych, które znajdują się w jej zasięgu będzie bezpłatna. 

SKMBT C454e18080111250

W niedzielę 29 lipca br. na stadionie sportowym, przy Zespole Szkół w Trzcinicy, żołnierze 3. Podkarpackiej Brygady Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego złożyli uroczystą przysięgę. Przysięga wojskowa jest zwieńczeniem 16-dniowego szkolenia podstawowego na terenie Ośrodka Poligonowego w Nowej Dębie.

Przysięgę poprzedziła uroczysta polowa msza święta, którą celebrował Biskup Diecezji Rzeszowskiej Jan Wątroba.  Uczestniczyli w niej żołnierze, ich rodziny, przedstawiciele rządu, parlamentu, samorządu lokalnego, kombatanci oraz okoliczni mieszkańcy.

Po zakończeniu mszy nastąpiło złożenie kwiatów pod pomnikiem gen. Józefa Hellera. W skład delegacji weszli między innymi: Marek Łapiński - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, gen. bryg. Wiesław Kukuła - Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, Alicja Zając - Senator RP, Wojciech Buczak - Poseł na Sejm RP, Lucyna Podhalicz - Wicewojewoda Podkarpacki oraz samorządowcy na czele ze Starostą Jasielskim.

O godzinie 14:30 rozpoczęła się główna część uroczystości – złożenie przysięgi przez 93 żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Temu wydarzeniu towarzyszyło wzruszenie zarówno wśród samych żołnierzy jak i licznie przybyłych członków rodzin. W imieniu Ministra Obrony Narodowej list odczytał Podsekretarz Stanu  Marek Łapiński.

Minister napisał: Składając przysięgę wojskową stajecie się dziś pełnoprawnymi żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej – formacji, która w sposób niezwykle istotny uzupełnia działania pozostałych rodzajów naszych Sił Zbrojnych. Podstawowym Waszym zadaniem, jako Terytorialsów, jest zapewnienie bezpieczeństwa regionu, w którym mieszkacie. Zarówno w przypadku konfliktu zbrojnego, jak i sytuacji kryzysowych, czy klęsk żywiołowych – macie chronić lokalną społeczność – służyć jej wsparciem i pomocą. Dzięki Waszej służbie nasze „Małe Ojczyzny” będą bezpieczniejsze
i bardziej odporne na wszelkie zagrożenia.

 Po przysiędze miała miejsce parada wojskowa.

Całej uroczystości towarzyszyła asysta honorowa wystawiona przez 3. Podkarpacką Brygadę Obrony Terytorialnej oraz Orkiestra Wojskowa z Rzeszowa. Przybyli na uroczystość mieli okazję zobaczyć sprzęt wojskowy (quady, motocykle, sprzęt noktowizyjny oraz broń snajperską). Swoje stanowiska promocyjne wystawiła również WKU oraz Starostwo Powiatowe w Jaśle.

P1030313
P1030313
P1030327
P1030327
P1030332
P1030332
P1030373
P1030373
P1030394
P1030394
P1030449
P1030449
P1030460
P1030460
P1030495
P1030495
P1030540
P1030540
P1030558
P1030558
P1030618
P1030618