Rodzinie i Najbliższym

Ś. P. 
Ryszarda Dzika

założyciela i wieloletniego Prezesa
Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie”
wyrazy głębokiego współczucia
składają
Przewodniczący Rady Powiatu i Starosta Jasielski wraz z Zarządem

 

 

kondolencje1_1_20180207_1460894946
kondolencje1_1_20180207_1460894946

 

 

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. istnieje od  10 maja 2017r. Jest spółką samorządową i ma za zadanie oferować instrumenty finansowe służące rozwojowi MŚP na Podkarpaciu.

Wsparcie oferowane przez Fundusz przeznaczone jest w szczególności dla firm, które mają utrudniony dostęp do finansowania.

Jego zadaniem jest również wzmocnienie aktywności inwestycyjnej podmiotów gospodarczych z Podkarpacia, poprzez wzmocnienie ich pozycji, zwiększenie konkurencyjności i rozwijanie działalności gospodarczej. Zdywersyfikowany system Instrumentów Finansowych  pomaga firmom w uzyskaniu dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania ich działalności gospodarczej oraz, co istotne,  dostępny jest dla całego obszaru województwa podkarpackiego.

Spółka w głównej mierze jako fundusz pożyczkowy udziela pożyczek/ kredytów dla firm, ale również  dysponuje innymi instrumentami takimi jak faktoring czy poręczenia.

Warunkiem udzielenia wsparcia finansowego przez Fundusz jest prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności na terenie Województwa Podkarpackiego z  zarejstrowaną siedzibą firmy lub jej oddziałem.

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wdraża  instrumenty finansowe dla MŚP, ze środków zwrotnych wycofanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

www.pfr-podkarpackie.pl

 

PFR_ulotka_A5 10.01.2018
PFR_ulotka_A5 10.01.2018

W 75. rocznicę zamordowania Eleonory Goleń przez Niemców odsłonięto tablicę  poświęconą pamięci Eleonory Goleń i innych mieszkańców powiatu jasielskiego, którzy ponieśli pomoc Żydom w czasie II wojny światowej.

27 października 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Jaśle Zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej przekazał na ręce Adama Golenia Krzyże Komandorskie Orderu Odrodzenia Polski, nadane przez Prezydentów RP Lecha Kaczyńskiego i Andrzeja Dudę, Eleonorze i Stanisławowi Goleń za pomoc niesioną Żydom podczas II wojny światowej. Wówczas narodził się pomysł umieszczenia na fasadzie budynku Sądu Rejonowego w Jaśle tablicy, upamiętniającej Eleonorę Goleń, która w czasie wojny ukrywała we własnym domu dwunastoletnią Żydówkę.

Nadanie Orderu Odrodzenia Polski dla Eleonory Goleń i Stanisława Golenia, którego byliśmy świadkami w październiku ubiegłego roku stało się przyczynkiem dla dzisiejszego wydarzenia. Wówczas obecny dziś z nami dr Mateusz Szpytma z Instytutu Pamięci Narodowej wywołał nas, obligując tym samym do ufundowania tablicy. Panie prezesie, melduję, że zadanie zostało wykonane. – mówił do zgromadzonych na uroczystości Starosta Jasielski Adam Pawluś.

Tablicę umieszczono na budynku sądu, ponieważ najprawdopodobniej tutaj, 5 stycznia 1943 r., Eleonora Goleń została rozstrzelana. Tablica upamiętnia również wszystkich mieszkańców Powiatu Jasielskiego, którzy pomagali Żydom w czasie II wojny światowej.

Odsłonięcia pamiątkowej tablicy dokonali: Alicja Zając - Senator RP, Bogdan Rzońca – Poseł na Sejm RP, Maria Kurowska – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Adam Pawluś – Starosta Jasielski, dr Mateusz Szpytma – Zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej oraz Adam Goleń.

Tablicę poświęcił ks. dziekan Zbigniew Irzyk. Uroczystość uświetnił swoim występem Chór „Soli Deo” działający przy I LO w Jaśle, który odśpiewał hymn Polski i okolicznościową pieśń.

Kwiaty złożyli parlamentarzyści i samorządowcy oraz delegacja dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych z Jasła i Powiatu Jasielskiego.

 Uroczystość odbyła się z asyście harcerzy oraz uczniów klas mundurowych szkół ponadgimnazjalnych.

Opiekę nad tablicą sprawuje dyrekcja i kadra pedagogiczna wraz z młodzieżą Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle.

Kolejnym punktem uroczystości była  konferencja tematyczna w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych, podczas której uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wygłosili referaty i prezentacje multimedialne pokazujące inne rodziny z terenu powiatu, które podczas II wojny światowej ratowały Żydów.

 

IMG_0653
IMG_0653
IMG_0662
IMG_0662
IMG_0670
IMG_0670
IMG_0682
IMG_0682
IMG_0687
IMG_0687
IMG_0689
IMG_0689
IMG_0702
IMG_0702
IMG_0712
IMG_0712
IMG_0714
IMG_0714
IMG_0744
IMG_0744
IMG_0753
IMG_0753
IMG_0780
IMG_0780
IMG_0796
IMG_0796
IMG_0827
IMG_0827
IMG_0834
IMG_0834

Zosia i Jakub Kielar to pierwsze noworodki narodzone w dniu 1 stycznia 2018 roku w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle.

W Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle w roku 2017, według informacji uzyskanych od Dyrektora Szpitala Michała Burbelki, narodziło się 1098 dzieci.  Rok 2018 rozpoczął się od narodzin bliźniaków – Zosi i Jakuba Kielarów.  Mama i ojciec nowonarodzonych dzieci są mieszkańcami wsi Przysieki.  Adam Pawluś, Starosta Jasielski, osobiście przekazał życzenia rodzicom noworodków. Gratulacje złożyli również Michał Burbelka, Dyrektor Szpitala oraz Sławomir Szpak, Kierownik Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.

Przypominamy, że Oddział Ginekologiczno-Położniczy został zmodernizowany w 2011 roku, dzięki dofinansowaniu z programu RPO WP. Pozyskane środki przeznaczono na zakup sprzętu najnowszej generacji i aparatury medycznej zapewniającej bezpieczeństwo dla ciężarnej, rodzącej i noworodka. Obecnie Oddział Ginekologiczno-Położniczy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle jest jednym z najnowocześniejszych na Podkarpaciu. 

 

IMG_1564
IMG_1564

W dniu 5 grudnia 2017 r. z inicjatywy wicestarosty Tadeusza Gorgosza w Starostwie Powiatowym w Jaśle odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami z powiatu jasielskiego.

Spotkanie to miało na celu przedstawienie ogólnych problemów i zagadnień dotyczących przedsiębiorców w sprawach kluczowych dla rozwoju gospodarczego powiatu i poszczególnych przedsiębiorstw. Na spotkanie przedsiębiorców przybyli: Tadeusz Gorgosz, - Wicestarosta, Łukasz Dębiak – Zastępca Dyrektora Zus, Andrzej Wydrzyński – Naczelnik Sali Obsługi Klientów Zus, Zbigniew Paja – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Krzysztof Staszewski - Prezes Podkarpackiego Funduszu Rozwoju, Rafał Dziedzic - Kierownik Referatu Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego, Andrzej Babiarz - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa.

Wicestarosta Tadeusz Gorgosz zaapelował o utrzymanie wzajemnych kontaktów, wynikających z konieczności stworzenia dogodnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. Przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przedstawili nowe zasady, jakie obowiązywać będą od stycznia 2018 roku. Zaproponowali przedsiębiorcom uproszczone formalności związanych z realizacją obowiązków ubezpieczeniowych. Każdy z nich dostanie informacje o nowym rachunku składkowym, który będzie musiał założyć od stycznia 2018r. Przedstawiciele Zusu zaproponowali pomoc w rejestracji na platformie usług elektronicznych (PUE), gdzie przedsiębiorcy będą mieć dostęp do wszystkich informacji znajdujących się na swoim koncie.

Prezes Podkarpackiego Funduszu Rozwoju – Krzysztof Staszewski przedstawił projekt wsparcia finansowego w formie pożyczki obrotowej. Fundusz oferuje instrumenty służące rozwojowi przedsiębiorstw, samorządów oraz osób prywatnych. Kierownik pośrednictwa pracy Powiatowego Urzędu Pracy zaproponował przeprowadzenie szkoleń w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Przedstawił również możliwość zatrudniania nowych pracowników w ramach stażów i prac interwencyjnych. Zaproponował refundację składek Zus oraz dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osób, które ukończyły 50 rok życia.

O zagrożeniach sanitarno-epidemiologicznych dla przedsiębiorców opowiedział dyrektor Sanepidu - Zbigniew Paja. Przedstawił on sposoby nadzoru nad warunkami higieny środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, warunkami zdrowotnymi żywności i przedmiotów użytku higieniczno-sanitarnymi.

Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Jaśle - Andrzej Babiarz opowiedział o przygotowaniach do realizacji inwestycji i zapoznał przedsiębiorców z prawem budowlanym, co pozwoli uniknąć nieprawidłowości  przy składaniu wniosków, czy realizacji inwestycji.

Na koniec Wicestarosta Tadeusz Gorgosz poinformował przedsiębiorców o możliwości zgłaszania i przesyłania informacji na temat sukcesów i osiągnięć, ale też uwag oraz wniosków związanych z funkcjonowaniem urzędu, przepisami prawa. Podana została do wiadomości przedsiębiorców skrzynka e-mailowa – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., na którą będzie można przesyłać wszystkie informacje związane z prowadzoną działalnością.

 

IMG_0095
IMG_0095
IMG_0102
IMG_0102
IMG_0104
IMG_0104
IMG_0112
IMG_0112
IMG_0119
IMG_0119
IMG_0132
IMG_0132
IMG_0133
IMG_0133
IMG_0135
IMG_0135
IMG_0142
IMG_0142
IMG_0143
IMG_0143
IMG_0157
IMG_0157
IMG_0160
IMG_0160
IMG_0169
IMG_0169