W poniedziałek 27 maja br. w Pałacu Belwederskim w Warszawie odbyło się spotkanie Prezydenta RP Andrzeja Dudy z samorządowcami. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego. Brali w nim udział również samorządowcy z Podkarpacia. Wśród nich był obecny Adam Pawluś, Starosta Jasielski.

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego Prezydent RP Andrzej Duda skierował do samorządowców list, w którym odniósł się do istotnej roli samorządów w budowaniu państwowości oraz demokracji. Święto samorządu był również okazją do wręczenia odznaczeń.

W dniu 24 maja br. w Rzeszowie z rąk Wiceprezes IPN, Jana Bastera, Krzyż Wolności i Solidarności, odznaczenie nadane przez Prezydenta RP, odebrał Adam Pawluś, Starosta Jasielski oraz inni działacze opozycyjni. Odznaczenie to jest przyznawane działaczom opozycji komunistycznej. 

Starosta słowa podziękowania skierował do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Prezesa IPN Jarosława Szarka i Dariusza Iwaneczki, Dyrektora IPN O/Rzeszów wraz z pracownikami, za to, że zauważyli i docenili zasługi tych, którzy działali przeciwko dyktaturze komunistycznej w latach 1956-1989, na rzecz niepodległości i suwerenności Polski.

Starosta przypomniał: Prawdy, o które walczyliśmy są niewątpliwie wartościami uniwersalnymi, taką postawą wlewaliśmy w serca Polaków nadzieję na życie w niepodległej Ojczyźnie. Zza krat więzienia dawaliśmy lekcję wolności, dzisiaj tę lekcję przekazujemy młodemu pokoleniu, aby wartości wolnościowe były kontynuowane.

 

 

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
10
10
11
11

 

 

W piątek, 24 maja 2019 r., samorządowcy wszystkich szczebli z całego Podkarpacia - starostowie, prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, radni oraz pracownicy instytucji samorządowych z całego Podkarpacia spotkali się w Rzeszowie, by świętować Dzień Samorządu Terytorialnego.

Jak co roku samorządowe święto rozpoczęło się uroczystą mszą św. w intencji samorządów, ich mieszkańców oraz całej Ojczyzny, odprawioną w Kościele Farnym w Rzeszowie. Po jej zakończeniu barwna parada ulicami Rzeszowa przeszła do Wojewódzkiego Domu Kultury, gdzie goście Dnia Samorządu Terytorialnego spotkali się na konferencji okolicznościowej, podczas której nagrodzono samorządowców oraz najzdolniejszych uczniów.

Powiat Jasielski podczas uroczystości reprezentowali przedstawiciele Starostwa Powiatowego i Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle oraz zespół Ludowy „Magurzanki” z Nowego Żmigrodu.

 

P1130269
P1130269
P1130274
P1130274
P1130284
P1130284
P1130288
P1130288
P1130290
P1130290
P1130300
P1130300
P1130305
P1130305
P1130318
P1130318
P1130335
P1130335
P1130343
P1130343
P1130357
P1130357

 

Temat uruchomienia połączenia kolejowego na trasie Jasło – Krynica Zdrój – Jasło powraca po dwóch latach nieobecności. Dziś otwiera się szansa na to, aby mieszkańcy Podkarpacia mogli odwiedzać to pełne atrakcji miasto korzystając z pociągu. Zachęcamy do wypełnienia anonimowej ankiety, która ma dać odpowiedź na pytanie, co mieszkańcy miejscowości położonych na tym właśnie odcinku sądzą o tym interesującym pomyśle?

Kiedy blisko dwa lata temu po raz pierwszy poprosiliśmy mieszkańców miast i gmin położonych na trasie przejazdu pociągu z Jasła do Krynicy o wypełnienie ankiety na temat ich opinii o planowanym uruchomieniu połączenia w badaniu wzięło udział pod tysiąc ankietowanych. Zebrane dane trafiły na biurka osób, w których gestii było kreowanie polityki w zakresie transportu kolejowego zarówno na obszarze województwa małopolskiego jak też podkarpackiego. Pomysł uruchomienia połączenia na trasie Jasło – Biecz – Gorlice (Zagórzany) – Stróże – Grybów – Nowy Sącz – Krynica pozostał jednak w fazie planowania, pomimo, że sukcesem okazało się wprowadzenie do rozkładu jazdy weekendowego pociągu relacji Jasło – Kraków.

Dziś temat uruchomienia połączenia Jasło – Krynica ponownie wzbudził zainteresowanie władz samorządowych województwa małopolskiego. Podróż pociągiem z Jasła przez Biecz, Gorlice, Stróże, Grybów i Nowy Sącz dzięki walorom krajoznawczym malowniczo położonej trasy przejazdu pociągu z pewnością okazałaby się interesującą ofertą dla mieszkańców obydwu województw. Blisko 2,5 godzinna podróż bezsprzecznie stanowiłaby   ciekawą atrakcję dla podróżnych zamierzających odwiedzić popularny kurort.

Aby przekonać się, co o planach uruchomienia połączenia sądzą mieszkańcy wymienionych wyżej miast i ich okolic przygotowaliśmy specjalnie w tym celu opracowaną ankietę, której wypełnienie nie zajmie więcej niż kilka minut. Składa się ona z kilkunastu pytań. Jej wyniki mogą stać się kluczowym argumentem, w oparciu, o który władze samorządowe województw małopolskiego i podkarpackiego mogą w niedalekiej przyszłości zadecydować o wprowadzeniu do rozkładu jazdy pociągu relacji Jasło – Krynica – Jasło. Pociągi mogłyby pojawić się namawianej trasie podczas tegorocznych wakacji.

Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety, która znajduję się pod adresem >> https://ankiety.interaktywnie.com/ankieta/5cde89b0748bb/

Ankietę można wypełnić do 31 maja 2019 r.

Publikowanie treści ankiety tylko za zgodą jej autorów.

1200x628 FB

Uprzejmie informujemy, że w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok wraz z mostem w km 1+699 na rzece Jasiołce w miejscowości Dobrucowa wraz z dojazdami”, w dniu 21 maja br., tj. wtorek, zostanie zamknięty most.

Objazd zostanie poprowadzony przez Jasło drogami powiatowymi oraz drogą krajową nr 28, wg mapy zamieszczonej w załączeniu. Objazd będzie obowiązywał do 31 grudnia 2019 r.

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

objazd

W dniu 14 maja br. w Starostwie Powiatowym w Jaśle odbyło się spotkanie Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia z Burmistrzem Miasta Jasła Ryszardem Pabianem. Tematem spotkania były ważne zadania i inwestycje na terenie miasta Jasła.

W spotkaniu, oprócz Starosty i Burmistrza, wzięli udział: Zastępca Burmistrza Elwira Musiałowicz – Czech, Przewodniczący Rady Miasta Jasła Henryk Rak, Wicestarosta Stanisław Pankiewicz, Sekretarz Powiatu Adam Wyżkiewicz oraz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle Katarzyna Kaszowicz.

Podczas spotkania poruszono sprawę zatrudnienia nauczycieli zwalnianych z likwidowanych gimnazjów w szkołach średnich prowadzonych przez Powiat Jasielski.

Omówiono także kierunki działania, mające na celu zapewnienie odpowiednich warunków dla funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jaśle.

Starosta Jasielski, wraz z Katarzyną Kaszowicz, przedstawił propozycję przekazania Miastu Jasłu ulic powiatowych, znajdujących się na terenie miasta (o łącznej długości ok. 2,5 km), w zamian za przejęcie części ulic: Towarowej, Hankówka i Żniwnej oraz stworzenie nowego ciągu komunikacyjnego, tzw. obwodnicy wschodniej, poprzez budowę 0,5 km odcinka drogi i mostu w jej ciągu.

Poruszono również kwestię podjęcia wspólnych działań w celu przedłużenia drogi KG2 do skrzyżowania z projektowaną drogą DK73.

Starosta Jasielski zwrócił się o pomoc utworzeniu większej ilości miejsc parkingowych, dostępnych dla mieszkańców powiatu, w okolicach szpitala. Burmistrz zadeklarował podjęcie działań zmierzających do rozwiązania tego problemu.

P1130100