Wprowadzony na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.10.2020 roku (Dz.U.poz.1917) zakaz wstępu na teren cmentarzy, ograniczył osobom  zajmującym się sprzedażą kwiatów i zniczy nagrobkowych możliwość ich sprzedaży. 

Samorząd Powiatu Jasielskiego, solidaryzując się z producentami i sprzedawcami chryzantem, dla których decyzja o zamknięciu cmentarzy spowodowała utratę części dochodu, włączył się  w ogólnopolską szlachetną akcję niesienia im pomocy i zdecydował o zakupieniu od przedsiębiorców  z terenu powiatu jasielskiego 110 sztuk chryzantem doniczkowych. Kwiaty te zostały rozmieszczone  przy pomnikach i tablicach,  nawiązujących do ważnych wydarzeń z historii Polski, uświetniając  tym samym miejsca pamięci narodowej.

Samorząd Powiatu Jasielskiego zakupił chryzantemy od lokalnych przedsiębiorców
Samorząd Powiatu Jasielskiego zakupił chryzantemy od lokalnych przedsiębiorców
Samorząd Powiatu Jasielskiego zakupił chryzantemy od lokalnych przedsiębiorców
Samorząd Powiatu Jasielskiego zakupił chryzantemy od lokalnych przedsiębiorców
Samorząd Powiatu Jasielskiego zakupił chryzantemy od lokalnych przedsiębiorców
Samorząd Powiatu Jasielskiego zakupił chryzantemy od lokalnych przedsiębiorców
Samorząd Powiatu Jasielskiego zakupił chryzantemy od lokalnych przedsiębiorców
Samorząd Powiatu Jasielskiego zakupił chryzantemy od lokalnych przedsiębiorców
Samorząd Powiatu Jasielskiego zakupił chryzantemy od lokalnych przedsiębiorców
Samorząd Powiatu Jasielskiego zakupił chryzantemy od lokalnych przedsiębiorców
Samorząd Powiatu Jasielskiego zakupił chryzantemy od lokalnych przedsiębiorców
Samorząd Powiatu Jasielskiego zakupił chryzantemy od lokalnych przedsiębiorców
Samorząd Powiatu Jasielskiego zakupił chryzantemy od lokalnych przedsiębiorców
Samorząd Powiatu Jasielskiego zakupił chryzantemy od lokalnych przedsiębiorców
Samorząd Powiatu Jasielskiego zakupił chryzantemy od lokalnych przedsiębiorców
Samorząd Powiatu Jasielskiego zakupił chryzantemy od lokalnych przedsiębiorców
Samorząd Powiatu Jasielskiego zakupił chryzantemy od lokalnych przedsiębiorców
Samorząd Powiatu Jasielskiego zakupił chryzantemy od lokalnych przedsiębiorców
Samorząd Powiatu Jasielskiego zakupił chryzantemy od lokalnych przedsiębiorców
Samorząd Powiatu Jasielskiego zakupił chryzantemy od lokalnych przedsiębiorców

11 listOK min

11 listopada obchodzić będziemy Narodowe Święto Niepodległości. Jednak w tym roku, ze względu na sytuację epidemiczną, obchody odbędą się w symbolicznym wymiarze. Nie będzie oficjalnego  pochodu ulicami Jasła. Dla zachowania zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego, ceremonia składania kwiatów na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza w Parku Miejskim będzie mieć miejsce w różnym przedziale czasowym.

O godzinie 9:00 w Sanktuarium św. Antoniego odprawiona zostanie Msza Święta w intencji Ojczyzny, dostępna także online pod adresem: http://www.franciszkaniejaslo.pl/transmisje_na_zywo/

Zachęcamy do wywieszania flag i do dekorowania barwami narodowymi swoich posesji, okien i witryn oraz do zaśpiewania w południe Hymnu Państwowego. Przeżywajmy to wyjątkowe święto w najbliższym gronie, ciesząc się wspólnie z rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości Starosta Jasielski Adam Pawluś wystosował do mieszkańców powiatu okolicznościowy list:

Skan przemówienia podpisany przez Pana Starostę

Sesja 1

W dniu 6 listopada 2020 roku o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle odbyła się XXXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Jaśle, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Podczas sesji Radni podjęli uchwałę w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Jaśle - Pani Doroty Woźniak, z powodu nieposiadania prawa wybieralności w dniu wyborów.

Radni podjęli również uchwałę o przeznaczeniu kwoty: 170.000,00 zł. na zakup do Pracowni Mikrobiologii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle aparatu do diagnostyki molekularnej wirusów SARS-CoV-2, stanowiącą dotację dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Szpital Jaslo

Aparat ten służy do szybkiej diagnostyki w kierunku COVID-19 i zostanie wykorzystany zarówno do badań pacjentów jak i personelu szpitala, co niewątpliwie wpłynie na poprawę ich bezpieczeństwa. Wynik badania można otrzymać w krótkim czasie, tj. w ciągu 3  godzin od chwili pobrania materiału.

Obecnie, gdy na czas oczekiwania na wynik w kierunku SARS-CoV-2 zlecony zewnętrznemu laboratorium wynosi w założeniu do 48 godzin od dostarczenia próbki (w praktyce bardzo często ulega on wydłużeniu), szybka diagnostyka w laboratorium szpitala zdecydowanie usprawni podejmowanie decyzji w kwestii rodzaju hospitalizacji, co nie pozostanie bez wpływu na bezpieczeństwo pacjentów i pracowników szpitala.

sesja 2

Spektrum badań, które można wykonywać na tym aparacie nie ogranicza się tylko do wykrywania wirusa SARS-CoV-2. Aparat umożliwia wykonywanie również innych badań wirusologicznych, które będzie można realizować  po ustaniu pandemii koronawirusa.    

Po zakupie kontenerów dla ratowników medycznych, jest to kolejna inwestycja służąca poprawie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu jasielskiego.

kondolencjePanu Januszowi Pacherowi

Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci babci

składają

Starosta Jasielski wraz z Zarządem Powiatu w Jaśle oraz Przewodniczący Rady Powiatu Jasielskiego

Zakończyły się prace związane z rozbudową drogi i mostu w Desznicy. W dniu 3 listopada samorząd Powiatu Jasielskiego oddał do użytkowania inwestycję pn.: "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1905R Kąty – Desznica – Świątkowa Wielka – Świątkowa Mała w km 3+039 – 3+104; 3+304 – 3+705 w miejscowości Desznica wraz z mostem na potoku Ryj".

Inwestycja ta zakładała przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Desznica na odcinku ok. 500 m. oraz rozbiórkę starego mostu i wybudowanie nowego. W ramach prac nie tylko powstał nowy most na potoku Ryj, ale poszerzona została jezdnia z nową nawierzchnią, poboczami, rowami i zjazdami.

Grzegorz Pers, Radny Rady Powiatu w Jaśle i Adam Harowicz, radny Rady Gminy Nowy Żmigród, z Desznicy, długo zabiegali o wykonanie tej inwestycji.

Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o. z Jasła.

Wartość inwestycji to 1 498 797,03 zł, przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 049 157 zł.  

Przypominamy, że Powiat Jasielski wykonał już remont odcinka tej drogi do Przełęczy Kolanin – do skrzyżowania z drogą gminną do Kotani.

W najbliższych tygodniach zostanie wykonany remont pozostałego, ok. 4 kilometrowego, odcinka przedmiotowej drogi do Świątkowej Wielkiej. Planuje się utwardzenie nawierzchni tłuczniem kamiennym, co umożliwi bezpieczny przejazd do Świątkowej Wielkiej i Świerzowej Ruskiej. W ten sposób kolejna droga stanie się przejezdna, tworząc ciąg komunikacyjny.

RIMG3100
RIMG3100
RIMG3111
RIMG3111
RIMG3162
RIMG3162
RIMG3164
RIMG3164
RIMG3167
RIMG3167
RIMG3168
RIMG3168
RIMG3172
RIMG3172