Ambasada Japonii w Polsce, za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ogłasza rekrutację dla młodych pracowników administracji publicznej z różnych krajów świata tzw. Young Leaders’ Program (YLP).

Inicjatywa wdrożona przez japońskie Ministerstwo Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii kierowana jest do młodych i obiecujących pracowników administracji samorządowej - z minimum trzyletnim doświadczeniem zawodowym w administracji.
Więcej szczegółów dostępnych jest na stronie internetowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego www.kwrist.mswia.gov.pl. Sprawę prowadzi Pani Olga Misztal z MSWiA - tel. 22 315 20 28, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. natomiast pytania dot. programu stypendium można kierować do pracownika Ambasady Japonii w RP Pana Jacka Mendyka -
tel. 22 584 73 05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoby zainteresowane udziałem w tym stypendium, poza przygotowaniem kompletu dokumentów, muszą otrzymać także rekomendację Związku Powiatów Polskich. W tej sprawie prosimy o kontakt z Dawidem Kulpą - tel. 18 477 86 05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin zgłoszeń do MSWiA na adres:
Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego
Departament Administracji Publicznej
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa
upływa 9 listopada (decyduje data wpływu).

Ilość miejsc jest ograniczona, zatem osoby zainteresowane zachęcamy do pilnego przygotowania swoich dokumentów aplikacyjnych.

 

Józefa Szczurek – Żelazko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, w dniu 1 października br., odwiedziła jasielski szpital. Podczas wizyty zapoznała się z realizacją inwestycji rozbudowy i doposażenia Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, a także z dalszymi zamierzeniami i kierunkami rozwoju szpitala.

Starosta Jasielski Adam Pawluś przywitał Panią Minister i zaprosił do wizytacji inwestycji rozbudowy szpitala, której koszt opiewa na kwotę ok. 22 mln zł. Podczas spotkania dyrektor szpitala – Michał Burbelka przedstawił sytuację ochrony zdrowia w Powiecie Jasielskim.

Starosta zapytał Panią Minister o możliwości finansowania zadań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego.

Jasielski szpital 1 lipca br. rozpoczął pilotaż nowego modelu opieki psychiatrycznej, który potrwa trzy lata. Zmienia on podejście do leczenia – zamiast zamkniętego leczenia szpitalnego pacjenci mają być leczeni w swoim środowisku. Pani Minister potwierdziła, że kładziony będzie nacisk na takie właśnie leczenie, a leczenie szpitalne - ograniczane.

W regionach mają powstać Centra Zdrowia Psychicznego (CZP), które zajmą się leczeniem dziennym, ambulatoryjnym i środowiskowym, a w przypadku nagłego pogorszenia zdrowia pacjenci mają być kwalifikowani do leczenia szpitalnego.

Szpital Specjalistyczny w Jaśle w swoich strukturach posiada Oddział Psychiatryczny, Dzienny Oddziała Psychiatryczny, Poradnie Zdrowia Psychicznego oraz Poradnię Leczenia Uzależnień.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Bogdan Rzońca – Poseł na Sejm RP, Wojciech Zając – Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Adam Pawluś – Starosta Jasielski, Tadeusz Gorgosz – Wicestarosta Jasielski, Andrzej Stachurski – Etatowy Członek Zarządu Powiatu, Stanisław Zając - Członek Zarządu Powiatu, Michał Burbelka – Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, Dariusz Kowalski – Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa, Zbigniew Betlej - Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych, Andrzej Konopka – Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jaśle.

 

P1060150
P1060150
P1060156
P1060156
P1060163
P1060163
P1060172
P1060172
P1060181
P1060181
P1060192
P1060192
P1060253
P1060253
P1060272
P1060272
P1060277
P1060277

 

 

Stowarzyszenie Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej - Dom Europy zaprasza do udziału w  FORUM CYFRYZACJI POLSKI WSCHODNIEJ, które odbędzie się 09.10.2018 r. (wtorek) w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie

Współorganizatorami Forum są Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lubelski Inkubator Technologii Informatycznych oraz Lubelski Park Naukowo – Technologiczny. 

Wydarzenie kierowane jest do:

  • Przedsiębiorców
  • Administracji Samorządowej
  • Instytucji Otoczenia Biznesu
  • Dyrektorów i Menadżerów jednostek medycznych

Rejestracja na forum odbywa się przez stronę: www.forumcyfryzacji.pl

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Program Forum Cyfryzacji

 

PLAKATfc2018

Od 28 września do 27 października 2018 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.5 "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi". Jest to trzeci nabór wniosków z tego poddziałania realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pomoc taka może być przyznana rolnikowi - osobie fizycznej, który spełnia następujące warunki:

  • jest wpisany do ewidencji producentów;
  • jest pełnoletni;
  • uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw, który jest częścią płatności bezpośrednich;
  • przekaże w sposób trwały posiadane gospodarstwo rolne, w tym zwierzęta gospodarskie, innemu rolnikowi, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i który zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie utworzonym w wyniku powiększenia przez okres co najmniej 5 lat;
  • nie będzie prowadził działalności rolniczej przez co najmniej przez 5 lat, licząc od dnia przekazania gospodarstwa rolnego;
  • po przekazaniu gospodarstwa rolnego nie będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę w Biurze Powiatowym ARiMR , właściwym ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Wniosek można również wysłać listem  poleconym.

Wysokość pomocy stanowi 120% rocznej płatności, do której rolnik kwalifikuje się w ramach systemu dla małych gospodarstw. Premia naliczana jest od daty trwałego przekazania gospodarstwa rolnego do dnia 31 grudnia 2020 roku. Wsparcie wypłacane jest jednorazowo.

"Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi"

Na zaproszenie Adama Pawlusia, Starosty Jasielskiego oraz Zarządu Powiatu w Jaśle, w dniu 4 września br., do Jasła przybył  Jarosław Stawiarski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Spotkanie było okazją do przedstawienia zamierzeń i działań w zakresie rozbudowy infrastruktury sportowej.

Uroczyste powitanie Sekretarza Stanu miało miejsce w budynku Starostwa Powiatowego. Starosta Jasielski w imieniu własnym oraz przybyłych na spotkanie gości, przedstawił plany, zamierzenia oraz podjęte działania, zmierzające do rozbudowy i modernizacji infrastruktury sportowej. Następnie wszyscy udali się do Zespołu Szkół Nr 3, gdzie zaprezentowano zamierzenia budowy nowego wielofunkcyjnego boiska sportowego. Projekt ma szansę na realizację dzięki  staraniom o dofinansowanie z programu „Sportowa Polska – program lokalnej infrastruktury sportowej – zadania przyszkolne”. Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego” obejmuje budowę boisk sportowych dla pięciu placówek edukacyjnych w Jaśle: boiska do piłki nożnej w Zespole Szkół Budowlanych ora boisk wielofunkcyjnych w Zespole Szkół Technicznych, Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych, I Liceum i Zespole Szkół Nr 3.

Kolejnym punktem programu była wizytacja Stadionu Sportowego Klubu „Czarni” Jasło. Była to okazja do przypomnienia bogatej historii tego klubu, którego powstanie sięga 1910 roku. Sekretarz Stanu zwrócił uwagę na obecny zły stan techniczny boiska, na wieloletnie zaniedbania w zakresie działań zmierzających do poprawy stanu obiektów sportowych. Przypomniał, że tylko inwestowanie w sport i infrastrukturę sportową daje szansę na zdrowy rozwój dzieci i młodzieży i na wyłanianie zawodników do reprezentowania Polski.

O godzinie 14 – stej miało miejsce spotkanie z mieszkańcami powiatu oraz dziennikarzami na płycie jasielskiego rynku. Jarosław Stawiarski odpowiadając na pytania zapewnił, że Ministerstwo Sportu i Turystyki, które reprezentuje, stara się podejmować wszelkie działania aby poprawić obecny stan infrastruktury sportowej. Obecny rząd stawia na zrównoważony rozwój, a więc inwestowanie nie tylko w dużych miastach, ale również w mniejszych miejscowościach. Podkreślił, że w wyborach samorządowych trzeba stawiać na ludzi ambitnych i chętnych do podejmowania wyzwań.

Ostaniem punktem spotkania była wizytacja budowy stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół w Trzcinicy. Obiekt, ten wkrótce ma zostać oddany do użytku. Dzięki tej inwestycji szkoła zdobędzie nowoczesny obiekt do prowadzenia specjalistycznych zajęć sportowych. Modernizacja stadionu lekkoatletycznego, pozwoli na to, aby na trzcinickim stadionie można było rozgrywać zawody ogólnopolskie, w tym rangi mistrzowskiej. Całkowity koszt przebudowy stadionu wyniesie ponad 5 mln 200 tys. zł, z czego 3 mln zł będzie pochodzić z dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

P1040758
P1040758
P1040768
P1040768
P1040795
P1040795
P1040807
P1040807
P1040817
P1040817
P1040828
P1040828
P1040845
P1040845
P1040859
P1040859
P1040880
P1040880
P1040892
P1040892
P1040903
P1040903