W dniu 29 listopada br. odbyła się II Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Jaśle. Zgodnie z przewidzianym porządkiem obrad wręczono zaświadczenie i przyjęto ślubowanie złożone przez nieobecnego podczas poprzedniej sesji radnego Stanisława Święcha. Na sesji nie udało się wybrać wicestarosty jasielskiego. Natomiast Radni zgonie zadecydowali o powołaniu Komisji Rewizyjnej, Komisji Statutowej oraz pozostałych stałych komisjach Rady Powiatu w Jaśle.

Podczas II Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle Adam Pawluś - Starosta Jasielski, po raz kolejny zgłosił na Wicestarostę Jasielskiego radnego Mateusza Lechwara. Jednak ponownie nie otrzymał on wystarczającej ilości głosów poparcia i nie został wybrany.

Radni w głosowaniu wyłonili składy następujących komisji:

Komisja Rewizyjna:

Ryszard Lisowski – Przewodniczący Komisji

Krzysztof Buba

Jan Czajka

Sławomir Madejczyk

Franciszek Miśkowicz

Janusz Przetacznik

Stanisław Święch

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki :

Irena Baciak

Bożena Macek-Lubaś

Jan Muzyka

Anna Nigborowicz

Stanisław Pankiewicz

Józef Rosół

Jan Urban

Antoni Zwierzyński

Ewa Wawro 

Komisja Finansowo-Budżetowa:

Jan Czajka 

Adam Pawluś 

Grzegorz Pers 

Mateusz Lechwar 

Stanisław Pankiewicz 

Ryszard Papciak 

Antoni Zwierzyński 

Dorota Woźniak 

Magdalena Stasiowska

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu:

Sławomir Madejczyk 

Anna Nigborowicz 

Mateusz Lechwar 

Jan Muzyka 

Ryszard Lisowski 

Krzysztof Buba

Ryszard Papciak 

Magdalena Stasiowska 

Janusz Przetacznik

Komisja Społeczna:

Stanisław Święch 

Robert Snoch 

Grzegorz Pers 

Józef Rosół 

Adam Pawluś 

Dorota Woźniak 

Bożena Macek-Lubaś 

Jan Urban 

Ewa Wawro

Do komisji statutowej weszli: Irena Baciak, Robert Snoch, Sławomir Madejczyk.

Adam Pawluś, Starosta Jasielski przedstawił krótką prezentację obrazującą plany do realizacji w czasie obecnej kadencji Rady Powiatu.

Prezentacja

P1
P1
P1080837
P1080837
P1080842
P1080842
P1080849
P1080849
P1080857
P1080857
P1080862
P1080862
P1080872
P1080872
P1080897
P1080897
P1080962
P1080962
P1080966
P1080966
P1080969
P1080969

W dniu 21 listopada br. odbyła się pierwsza sesja Rady Powiatu Jasielskiego. Wybrano przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady, starostę oraz członków zarządu. Nie dokonano natomiast wyboru wicestarosty.

Obrady pierwszej sesji rady powiatu prowadził początkowo najstarszy radny - Stanisław Pankiewicz. Nowi radni złożyli ślubowanie. Nową radę powiatu tworzą: Baciak Irena, Buba Krzysztof, Czajka Jan, Lechwar Mateusz,  Lisowski Ryszard, Macek-Lubaś Bożena, Madejczyk Sławomir, Miśkowicz Franciszek, Muzyka Jan, Nigborowicz Anna, Pankiewicz Stanisław,  Papciak Ryszard, Pawluś Adam, Pers Grzegorz, Przetacznik Janusz, Rosół Józef, Snoch Robert, Stasiowska Magdalena, Urban Jan, Wawro Ewa, Woźniak Dorota, Zwierzyński Antoni. Radny Święch Stanisław na pierwszej sesji powiatu był nieobecny, nie został więc zaprzysiężony.

Po wyborze komisji skrutacyjnej radni w tajnym głosowaniu zadecydowali o wyborze przewodniczącego rady. Został nim po raz kolejny Robert Snoch, który poprowadził dalsze obrady.

W kolejnych głosowaniach tajnych radni zadecydowali o wyborze starosty oraz członków zarządu i wiceprzewodniczących rady.

Starostą jasielskim, na kolejną kadencję, został wybrany Adam Pawluś, dotychczasowy starosta, pełniący tę funkcję od 2016 roku. Na wniosek starosty na wicestarostę jasielskiego został zgłoszony radny Mateusz Lechwar, nie otrzymał jednak wystarczającej liczby głosów poparcia. Starosta zgłosił na członków zarządu Jana Muzykę oraz Grzegorza Persa, a na etatowego członka zarządu Stanisława Pankiewicza. W tajnym głosowaniu otrzymali oni wystarczającą do objęcia tych funkcji liczbę głosów poparcia i tym samym zostali wybrani. Ostatnim punktem obrad był wybór wiceprzewodniczących rady powiatu. W głosowaniu radni zadecydowali, że funkcję tę pełnić będą: Anna Nigborowicz oraz Józef Rosół.

Na pierwszą sesję przybyli liczni goście: przedstawiciele samorządów gminnych, reprezentanci powiatowych instytucji i służb, dyrektorzy placówek oświatowych oraz media.

P100000
P100000
P100001
P100001
P1080540
P1080540
P1080551
P1080551
P1080554
P1080554
P1080555
P1080555
P1080560
P1080560
P1080561
P1080561
P1080564
P1080564
P1080567
P1080567
P1080574
P1080574
P1080575
P1080575
P1080579
P1080579
P1080583
P1080583
P1080587
P1080587
P1080591
P1080591
P1080594
P1080594
P1080598
P1080598
P1080608
P1080608
P1080610
P1080610
P1080614
P1080614
P1080617
P1080617
P1080621
P1080621
P1080624
P1080624
P1080627
P1080627
P1080630
P1080630
P1080633
P1080633
P1080635
P1080635
P1080638
P1080638
P1080644
P1080644
P1080647
P1080647
P1080650
P1080650
P1080654
P1080654
P1080657
P1080657
P1080660
P1080660
P1080662
P1080662
P1080671
P1080671
P1080674
P1080674
P1080678
P1080678
P1080682
P1080682
P1080687
P1080687
P1080691
P1080691
P1080695
P1080695
P1080700
P1080700
P1080707
P1080707
P1080709
P1080709
P1080718
P1080718
P1080727
P1080727
P1080731
P1080731
P1080734
P1080734
P1080736
P1080736
P1080738
P1080738
P1080740
P1080740
P1080743
P1080743
P1080745
P1080745
P1080748
P1080748
P1080749
P1080749
P1080751
P1080751
P1080754
P1080754
P1080756
P1080756
P1080758
P1080758
P1080760
P1080760
P1080765
P1080765
P1080767
P1080767
P1080770
P1080770
P1080773
P1080773
P1080778
P1080778
P1080786
P1080786
P1080792
P1080792
P1080797
P1080797

Ruszyła kolejna edycja Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku, skierowanego do mikroprzedsiębiorstw, zatrudniających nie więcej niż 10 pracowników oraz o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro. Celem Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku 2018 jest promocja nowoczesnych inicjatyw, które wyróżnia nie tylko efektywność, ale również zaangażowanie i społeczna odpowiedzialność.

Po raz czternasty przedsiębiorcy zarządzający najmniejszymi firmami mają szansę zaprezentować swoje osiągnięcia i zdobyć główną nagrodę – 40 tys. złotych. Poza nagrodą główną Kapituła Konkursu przyzna cztery wyróżnienia w kategoriach: Start – dla  najmłodszych mikroprzedsiębiorstw, Progres – dla firm „wieku średniego”, Senior – dla firm działających na rynku najdłużej oraz Młody biznes – dla mikroprzedsiębiorstw prowadzonych przez osoby poniżej 30. roku życia.

Ponadto planowane jest 8 specjalnych wyróżnień dla firm, które zdaniem Kapituły konkursu najefektywniej rozwijają się w różnych regionach Polski. Dzięki temu konkurs będzie również stanowił promocję lokalnych liderów biznesu.

Zgłoszenia do dnia 19 grudnia 2018 r. można dokonać poprzez stronę:  www.mikroprzedsiebiorcaroku.com

MikroprzedsieĘbiorca Roku 2018 Facebook 851x315

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania wsparcia na rozwijanie przedsiębiorstw. Podczas spotkania szczegółowo omówione zostaną działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się: 27 listopada 2018 r. w godz. 10.00 - 13.00 w Urzędzie Miasta Jasła, ul. Rynek 12,  sala nr 102 (I piętro)

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na sali konieczne jest zgłoszenie uczestnictwa. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26 listopada 2018 r. do godz. 15.30 na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając imię i nazwisko uczestnika. Telefonicznie pod numerem: 798 771 192 lub 798 771 620.

Program spotkania:

10:00 – 11:00    Dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020
11:00 – 11:30    Instrumenty finansowe – preferencyjne pożyczki
11:30 – 11:45    Przerwa kawowa
11:45 – 12:15    Baza Usług Rozwojowych – podnoszenie kwalifikacji przedsiębiorców oraz ich pracowników
12:15 – 13:00    Konsultacje indywidualne

Udział w spotkaniu jest bezpłatny!

W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby niepełnosprawne prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które powinniśmy zapewnić.

Spotkanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Organizator spotkania:
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krośnie
ul. Staszica 20
798 771 192
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

logotypy 2018

 

Od 1 października podróż samochodem bez dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia posiadania polisy OC nie jest karana mandatem. 

Zniesienie obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego i polisy OC to efekt przygotowanej przez Ministerstwo cyfryzacji nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

plakat