W niedzielę 29 lipca br. o godz. 14.30 na stadionie sportowym, który znajduje się na terenie Zespołu Szkół w Trzcinicy koło Jasła odbędzie się kolejna, jedenasta już, przysięga żołnierzy 3.Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług”. W obecności rodzin, przedstawicieli samorządu lokalnego, kombatantów oraz mieszkańców, słowa przysięgi wypowie 93 żołnierzy.

Przysięgę poprzedzi uroczysta polowa msza święta, która rozpocznie się o godz. 13.00 na stadionie sportowym, należącym do Zespołu Szkół w Trzcinicy. Całej uroczystości będzie towarzyszyła asysta honorowa wystawiona przez 3. Podkarpacką Brygadę Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego oraz Orkiestra Wojskowa z Rzeszowa. Ponadto będzie można zobaczyć sprzęt wojskowy (Quad, motocykle, sprzęt noktowizyjny oraz broń snajperską) będący na wyposażeniu brygady, którą zaprezentują podkarpaccy „Terytorialsi”. Stoisko promocyjne wystawią również WKU w Jaśle oraz Starostwo powiatowe w Jaśle.

Przysięga wojskowa jest zwieńczeniem 16-dniowego szkolenia podstawowego. Odbyło się ono na terenie Ośrodka Poligonowego w Nowej Dębie. Organizatorem szkolenia był Sanocki 35. Batalion Lekkiej Piechoty, gdzie pod okiem doświadczonych instruktorów żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej uczyli się praktycznych umiejętności takich jak posługiwanie się bronią, zasady zachowania na polu walki, sztuki przetrwania, udzielania pierwszej pomocy oraz topografii. „Szesnastka” to dopiero początek szkoleń „Terytorialsów” – trwają one trzy lata i odbywają się przede wszystkim w systemie weekendowym. W czasie trwania szkolenia podstawowego, równocześnie w brygadzie odbywało się 8-dniowe szkolenie wyrównawcze, jak również szkolenie  zintegrowane.

Starosta Jasielski wraz z Zarządem Powiatu w Jaśle oraz z Dowódcą 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej serdecznie zapraszają mieszkańców do udziału w tym jakże ważnym wydarzeniu w życiu żołnierza oraz lokalnej społeczności.

***

3.Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” powstała w pierwszym etapie formowania Wojsk Obrony Terytorialnej. W skład brygady wchodzi pięć batalionów lekkiej piechoty rozmieszczonych w Rzeszowie, Nisku, Dębicy, Jarosławiu oraz Sanoku. Misją Wojsk Obrony Terytorialnej, jest ochrona i wspieranie społeczności lokalnej w czasie wojny, kryzysu, jak i w obliczu zagrożeń niemilitarnych takich jak, np. katastrofy i klęski żywiołowe. Stała obecność i bliskie relacje z lokalną społecznością to siła i największy atut „Terytorialsów”.

Powołania do Wojsk Obrony Terytorialnej jakie miały miejsce w tym miesiącu spowodowały, że liczebność piątego rodzaju sił zbrojnych zbliża się do 12 tysięcy żołnierzy.

DWOT

Zdjęcia DWOT

 

Podczas LVIII Sesji Rady Powiatu w Jaśle, w dniu 26 lipca br. Radni zadecydowali o wprowadzeniu zmian do statutu Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Dzięki temu w jasielskim szpitalu powstanie Oddział Diabetologiczny, przy Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej powstanie Pododdział Urologii, powiększony zostanie również Oddział Geriatryczny. Powstaną nowe poradnie specjalistyczne: Neonatologiczna, Geriatryczna i Urologiczna.

Utworzenie Oddziału Diabetologicznego, jako jedynego w województwie podkarpackim, Poradni Neonatologicznej, Poradni Geriatrycznej i Poradni Urologicznej oraz Pododdziału Urologii, znacząco wpłynie na poszerzenie zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych. Utworzenie dodatkowych komórek zwiększy dostępność do świadczeń dla pacjentów nie tylko powiatu jasielskiego ale całego województwa.

Jak podkreślał Michał Burbelka, Dyrektor Szpitala: Szpital Specjalistyczny w Jaśle posiada wykwalifikowaną kadrę medyczną i odpowiedni sprzęt. Ponadto, zgodnie z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej województwa, wspierane powinny być działania poprawiające dostępność do świadczeń w dziedzinach medycyny poprzez powstawanie komórek nie funkcjonujących w województwie.

Uruchomiono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835R Kołaczyce –Brzyska - Brzyska przez wieś w km 2+685 – 3+320,6” na które przeznaczono 535 174,00 złotych. Środki te stanowią oszczędności po przetargu na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1860R Trzcinica – Jareniówka w km 0+000 – 0+8000 wraz z rozbiórką i budową mostu”, otrzymane z budżetu państwa z rezerwy subwencji ogólnej. Droga ta łączy Gminę Brzyska z Gminą Kołaczyce  i wykonanie odcinka długości około 600 metrów  poprawi bezpieczeństwo i komfort jazdy.

Radni podjęli uchwałę o zmianie lokalizacji Domu Dziecka, obecnie mieszczącego się w Wolicy, na budynek byłego internatu Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach.  Obecna placówka generuje ogromne koszty utrzymania, a remont, w związku z jej zabytkowym charakterem, szacowany jest na 700-800 tys. złotych. Nowa siedziba placówki, po przeprowadzeniu niezbędnych remontów,  zapewni dzieciom godne warunki bytowe, przy znacznie obniżonych kosztach utrzymania. Docelowo Dom Dziecka w 2021 roku będzie liczył 14 wychowanków, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Radni zadecydowali również o przekazaniu 20 tysięcy złotych na remont Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie.

P10000
P10000
P1030060
P1030060
P1030092
P1030092
P1030096
P1030096
P1030118
P1030118
P1030152
P1030152
P1030173
P1030173

W dniu 1 sierpnia 2018 r. w 74 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, o godz. 17:00 na terenie powiatu jasielskiego zostaną uruchomione syreny alarmowe na okres jednej minuty i będą emitować dźwięk ciągły.

Dźwięk syren w rocznicę godziny „W” oraz zatrzymujący się ludzie i samochody na ulicach polskich miast, w celu oddania hołdu bohaterskim Powstańcom i mieszkańcom stolicy, wpisały się na trwałe w obchody rocznicowe Powstania i zyskały wymiar jednego z najbardziej znaczących symboli w polskiej tradycji historyczno-patriotycznej.

1 sierpnia

 

W dniu 23 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Jaśle odbyło się wyjazdowe posiedzenie połączonych Komisji Rozwoju Regionalnego i Komisji Karpackiej Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Podczas spotkania omówiono istotne dla Powiatu Jasielskiego kwestie rozwojowe.

W spotkaniu udział wzięli między innymi: Alicja Zając, Senator RP, członkowie Komisji Rozwoju Regionalnego na czele z przewodniczącą Ewą Draus, członkowie Komisji Karpackiej Sejmiku Województwa Podkarpackiego na czele z przewodniczącym Wojciechem Zającem, Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Maria Kurowska, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Piotr Miąso, dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Bogdan Tarnawski, Dyrektor Oddziału GDDKiA w Rzeszowie, Mieczysław Borowiec, dyrektor Zakładu  Linii Kolejowych w Rzeszowie, członkowie Zarządu Powiatu w Jaśle na czele z Adamem Pawlusiem, Starostą Jasielskim, Marian Stój, Dyrektor Magurskiego Parku Narodowego, Małgorzata Wajda, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Michał Burbelka, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Uczestnicy odwiedzili Szpital Specjalistyczny w Jaśle, gdzie mieli okazję zapoznać się z postępem prac  remontowo-budowlanych. Następnie udali się do budynku Starostwa Powiatowego. Podczas posiedzenia omówiono najważniejsze problemy i wyzwania dotyczące rozwoju powiatu jasielskiego i południowo-zachodnich obszarów województwa podkarpackiego takie jak: rozbudowa DK 73 z docelowym podniesieniem do klasy „S”’, połączenie DK 73 z Pilzna do węzła A4, budowa DW- 991 Jasło – Jedlicze - Krosno – Iskrzynia w perspektywie 2020-2027, przekształcenie linii kolejowych nr 107 i 108 na linie kolejowe o znaczeniu państwowym, ich elektryfikacja i rewitalizacja niewykorzystanych odcinków, wprowadzenie do krajowych i wojewódzkich dokumentów linii kolejowej 25 Łódź Kaliska – Dębica z przedłużeniem do Jasła, problemy dotyczące zabezpieczenia przeciwpowodziowego zlewni Wisłoka.

 Posiedzenie stało się okazją do dyskusji z udziałem Radnych – członków Komisji, samorządowców i zaproszonych gości. Wynikiem prac było przyjęcie Stanowiska połączonych Komisji Rozwoju Regionalnego i Komisji Karpackiej Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie inwestycji infrastrukturalnych strategicznych dla rozwoju południowo-zachodnich obszarów województwa podkarpackiego, w tym powiatu jasielskiego.

Adam Pawluś, Starosta Jasielski, podziękował za udział w spotkaniu i przyjęciu wspólnego stanowiska, które jest gwarantem, że omawiane inwestycje infrastrukturalne będą rekomendowane i wspierane.

 

IMG_5897
IMG_5897
IMG_5910
IMG_5910
IMG_5918
IMG_5918
IMG_5927
IMG_5927
P1020436
P1020436
P1020450
P1020450
P1020452
P1020452
IMG_5814
IMG_5814
IMG_5831
IMG_5831
IMG_5838
IMG_5838
IMG_5862
IMG_5862
IMG_5865
IMG_5865
IMG_5885
IMG_5885
IMG_5891
IMG_5891
P1020456
P1020456

 

 

 

W poniedziałek, 16 lipca 2018 r., Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk gościł w Jaśle. Podczas spotkania w Starostwie Powiatowym w Jaśle mówił o infrastrukturze komunikacyjnej w województwie podkarpackim. „Podkarpacie to jeden wielki plac budowy” – podkreślał Minister.

Minister Adamczyk mówił o podpisaniu umowy na  połączenie polskiej drogi ekspresowej S19 ze słowacką R4 oraz budowie mostu granicznego między obu krajami przez potok Jeleśna. Podkreślał, że Polska i Słowacja ściśle współpracują przy modernizacji infrastruktury wspólnych połączeń transgranicznych. Celem tych działań jest utworzenie dogodnej i konkurencyjnej oferty przewozowej, zarówno w transporcie drogowym, jak i na kolei.

Połączenie dróg ekspresowych S19 i R4 planowane jest w pobliżu miejscowości Barwinek i Vysny Komarnik. Będzie to element szlaku drogowego Via Carpatia.

Zdaniem Ministra Adamczyka droga ta będzie generatorem rozwoju gospodarczego i społecznego nie tylko naszego regionu, ale państw UE i zewnętrznych ich sąsiadów. Podkreślał również, że dzięki tej inwestycji powstaną tutaj nowe stanowiska pracy.

Droga ekspresowa S19 przebiegać będzie przez wschodnią Polskę. Trasa ta, poza odcinkiem Kuźnica Białostocka-Białystok, w całości jest fragmentem Via Carpatia. Z kolei projektowana R4 poprowadzi od granicy z Polską do granicy z Węgrami przez Preszów i Koszyce.

Via Carpatia to planowany szlak międzynarodowy, który ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji, a poprzez odgałęzienia w Rumunii i Bułgarii - do Morza Czarnego.

Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), wskazuje budowę szlaku jako priorytet inwestycyjny.

Wczoraj podpisano także umowę na budowę mostu granicznego przez potok Jeleśnia w ciągu drogi E77 między Chyżnem a Trsteną. Inwestycja ta ma usprawnić mobilność na jednym z najważniejszych przejść ze Słowacją. Nowy most zastąpi obecnie funkcjonujący. Jego ukończenie planowane jest w 2021 r.

Minister podkreślał konieczność współpracy pomiędzy samorządem miejskim i powiatowym, co pozwoli na sięganie po środki z Funduszu Dróg Samorządowych ( w 2019 r. budżet tego funduszu wyniesie ok. 5 mld zł). „Dla lokalnej społeczności ważne są również małe projekty, które są generatorem rozwoju” – mówił Minister.

Starosta Jasielski Adam Pawluś złożył na ręce Ministra Adamczyka podziękowania dla rządu PiS za realizację tych inwestycji. Zwrócił również uwagę na potrzebę budowy lokalnych połączeń komunikacyjnych.

Krzysztof Pec, radny Rady Miejskiej Jasła, podkreślał konieczność budowy nowych mostów i współpracy między samorządami, co pozwoli na zrównoważony rozwój.

Tadeusz Gorgosz, Wicestarosta Jasielski, podziękował za przekazanie środków z subwencji ogólnej na przebudowę drogi Trzcinica – Jareniówka, mostu na Młynówce i połączenia z drogą 28.

Stanisław Zając, Członek Zarządu Powiatu, zgłosił postulat przekształcenia linii kolejowej 107 i 108 do kategorii linii o znaczeniu państwowym i o poparcie starań o przedłużenie linii kolejowej 25 z Dębicy do Jasła.

Minister stwierdził, że „Trzeba  mieć odwagę, żeby sięgać i myśleć wysoko”. Dodał, że czynione są zabiegi mające na celu wpisanie linii kolejowej Jasło – Dębica do najbliższej perspektywy finansowej. Zdaniem Ministra sprawa zjazdu z A4 nie jest również sprawą zamkniętą.

P102000
P102000
P1020180
P1020180
P1020199
P1020199
P1020209
P1020209
P1020219
P1020219
P1020271
P1020271
P1020298
P1020298
P1020307
P1020307
P1020324
P1020324
P1020357
P1020357
P1020396
P1020396
P1020414
P1020414