Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle wydłuża rekrutację uczestników do udziału w "Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2018". Zgłoszenia do programu przyjmowane będą do dnia 31 sierpnia 2018 r.

Informacja dotycząca planowanej realizacji "Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2018"

Ochotnicza Straż Pożarna w Bączalu Dolnym świętowała 90-lecie powstania jednostki. Uroczyste obchody odbyły się 8 lipca br. Jubileusz był okazją do poświęcenia i przekazania nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w Kościele Parafialnym w Bączalu Dolnym. Następnie wszyscy udali się pod budynek remizy OSP, gdzie miało miejsce złożenie meldunku, odegranie hymnu związkowego oraz wciągnięcie flagi na maszt. Prezes OSP w Bączalu Dolnym, druh Krzysztof Sarnecki,  przywitał licznie przybyłych gości wśród których znaleźli się parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, strażacy. Naczelnik OSP, druh Kamil Witkoś, przypomniał historię powstania jednostki.

 Ochotnicza Straż Pożarna w Bączalu Dolnym powstała w roku 1928 z inicjatywy Jana Dybki, który zorganizował festyn ludowy, a za zebrane datki zakupił sikawkę ręczną na podwoziu konnym wraz z niezbędnym osprzętem. Do alarmowania jednostki służył dzwon kościelny oraz trąbka ustna tzw. sygnałówka. Sprzęt zakupiony przez gospodarzy przechowywany był w prywatnej szopie jednego z druhów. Po wielu trudach, w latach 50-tych, wybudowano niewielką remizę na działce jednego z druhów. W roku 1975 podczas zebrania strażackiego podjęto starania o budowę nowej remizy wraz ze świetlicą. Jej uroczyste otwarcie miało miejsce 10.09.1978 r., a w  1982 jednostka otrzymała swój pierwszy sztandar z okazji 55 rocznicy działalności. Obecnie jednostka liczy 36 czynnych oraz 8 honorowych członków. Powołana została jednostka operacyjno- techniczna  4 kategorii,  która liczy w chwili obecnej 13 ratowników z aktualnymi badaniami i odpowiednim przeszkoleniem.

W obchodach wzięli udział parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, strażacy oraz mieszkańcy wsi. Podczas uroczystości wręczono odznaki i odznaczenia zasłużonym dla służby strażakom. Wspaniałym prezentem z okazji jubileuszu 90-lecia było przekazanie na potrzeby  jednostki samochodu ratowniczo-gaśniczego.

IMG_7992
IMG_7992
IMG_8215
IMG_8215
IMG_8222
IMG_8222
IMG_8223
IMG_8223
IMG_8235
IMG_8235
IMG_8236
IMG_8236

Uprzejmie informujemy, że wykonawca robót związanych z przebudową drogi powiatowej Nr 1907R Kąty – Myscowa – Krempna w km 1+300 – 2+225 w Kątach (przysiółek Zagrody) wraz z odbudową mostów w km 3+116 i 4+162 w Myscowej, z dniem 16.07.2018 r., tj. poniedziałek, wprowadzi czasową zmianę organizacji ruchu na czas trwania robót budowlanych. Roboty na przysiółku Zagrody będą prowadzone odcinkowo przy połówkowym zajęciu jezdni. Utrudnienia będą polegać na zawężeniu odcinka przebudowywanej drogi i wprowadzeniu ruchu wahadłowego. Mosty w km 3+116 i 4+162 zostaną zamknięte, a ruch przekierowany na objazdy, zgodnie z załączonymi schematami.

Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywać do końca października br.

Za utrudnienia na rozbudowywanej drodze przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Schemat oznakowania obiektu mostowego w km 3+116

Schemat oznakowania obiektu mostowego w km 4+162

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" realizuje projekt "Szlak Kultury Wołoskiej", w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska  - Słowacja 2014-2020 dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu z Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany jest na obszarze pogranicza polsko - słowackiego (województwo śląskie, małopolskie, podkarpackie, Kraj Żyliński, Kraj Preszowski) w partnerstwie 10 instytucji. Szlak ma prezentować dorobek kultury Wołochów - tradycję i obyczaje  wypasu, budownictwo, rzemiosło, szlak migracyjny.

Celem projektu jest stworzenie nowej oferty produktowej pogranicza polsko - słowackiego, prezentującej w równowadze z wartościami naturalnymi - dziedzictwo kulturowe osadników wołoskich, jednych z "Ojców Europy", depozytariuszy i emisariuszy kultury gór, których wędrówki miały bardzo duże znaczenie dla kształtowania krajobrazu oraz kultury Karpat.

W ramach projektu Stowarzyszenie "Pro Carpathia" organizuje konkurs na inicjatywy oddolne związane z tematem projektu "Szlak Kultury Wołoskiej", w szczególności lokalnej imprezy lub wydarzenia nawiązującego do idei dziedzictwa kultury wołoskiej. Zgłoszone inicjatywy zostaną ocenione przez Komisję Konkursową. Najciekawsze inicjatywy zostaną sfinansowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia", w ramach projektu SZlak Kultury Wołoskiej finansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska  - Słowacja 2014-202.

Termin nadsyłania fiszek zgłoszeniowych to 20 lipca 2018 r. Ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 10 dni od zakończenia naboru. Nagrodzone inicjatywy mogą być realizowane do 10 października 2018 r.

Więcej informacji o konkursie oraz Regulamin konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej www.procarpathia.pl

plakat a3 www

 

 

W dniu 30 czerwca 2018 r. Adam Pawluś, Starosta Jasielski, uczestniczył w spotkaniu z Premierem Mateuszem Morawieckim w łańcuckim Zamku.

W spotkaniu, które dotyczyło działań rządu związanych z rozwojem województwa podkarpackiego, uczestniczyli parlamentarzyści, władze województwa, samorządowcy i przedstawiciele świata nauki.

 

7C7D3144-128E-4D5C-835D-C5969049D066
7C7D3144-128E-4D5C-835D-C5969049D066
08FB387C-1AA0-494E-B536-2061811BD77E
08FB387C-1AA0-494E-B536-2061811BD77E
761B8050-6808-477D-B19A-78117429621E
761B8050-6808-477D-B19A-78117429621E
1923B7773-D161-475A-8BD8-7FD3CAC3497F
1923B7773-D161-475A-8BD8-7FD3CAC3497F
095318D8-13C1-4695-9FA3-18A8D4D6E5E1
095318D8-13C1-4695-9FA3-18A8D4D6E5E1
01729878-CEFF-41D4-BE77-68D8714160B2
01729878-CEFF-41D4-BE77-68D8714160B2
CA7BAF90-10F6-4CA3-83C0-BFE1DD3CF84B
CA7BAF90-10F6-4CA3-83C0-BFE1DD3CF84B
DEA17E48-B333-40DC-8879-ABBCF31A3CC4
DEA17E48-B333-40DC-8879-ABBCF31A3CC4