W dniu 10 maja br. odbyły się uroczyste obchody „Dnia Strażaka”. W uroczystości udział wzięli samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, kapelani, strażacy i pracownicy cywilni zawodowych i ochotniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz emerytowani strażacy i byli pracownicy komendy.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji strażaków w Kościele p. w. Św. Stanisława. Następnie uczestnicy udali się  do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej gdzie odbył się uroczysty apel. Obchody były okazją do złożenia wszystkim strażakom podziękowań za ciężką i odpowiedzialną służbę oraz do wręczenia medali dla wyróżniających się strażaków i awansów na wyższe stopnie służbowe. 

Wzorem lat ubiegłych Starosta Jasielski Adam Pawluś wręczył nagrodę rzeczową dla wyróżniającego się strażaka. W tym roku nagrodę tą otrzymał st. ogn. Wiesław Fiałkiewicz, pracujący w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej KPP SP w Jaśle. Starosta w swoim przemówieniu podziękował wszystkim strażakom i pracownikom cywilnym zawodowych i ochotniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej za codzienną ciężką pracę, zaangażowanie, gotowość do niesienia pomocy oraz poświęcenie w ochronie życia i mienia mieszkańców. Starosta przekazał również życzenia: Szanowni strażacy przekazuję Wam podziękowania oraz życzenia bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, mimo coraz trudniejszych zadań ratowniczych. Niech Św. Florian otacza Was swoją opieką w wypełnianiu obowiązków i będzie dla Was źródłem natchnienia do dalszej ofiarnej służby pożarniczej, niezależnie czy pełniona jest ochotniczo czy zawodowo.

Ze względu na liczne obowiązki związane z pełnieniem mandatu posła na uroczystości nie mógł być obecny Bogdan Rzońca, Poseł RP. Gratulacje i życzenia dla strażaków przekazał w formie listownej. 

Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Jaśle st. bryg. mgr inż. Marek Górniak podziękował wszystkim przybyłym za udział w uroczystości oraz za współpracę.  

IMG_3810
IMG_3810
IMG_3831
IMG_3831
IMG_3835
IMG_3835
IMG_3837
IMG_3837
IMG_3850
IMG_3850
IMG_3880
IMG_3880
IMG_3895
IMG_3895
IMG_3910
IMG_3910
IMG_3917
IMG_3917
IMG_3920
IMG_3920
IMG_3932
IMG_3932
IMG_3967
IMG_3967

Każdy z nas czekał na te kilka dni wolnego w ramach majówki. Wyjątkowo piękną pogodą przywitał nas maj i mogliśmy wędrować po  lasach, górach, podziwiając piękną  przyrodę i malownicze krajobrazy, wdychając zapachy wiosny. Tłumy turystów odwiedziły Bieszczady, Tatry oraz najbliższy nam Beskid Niski. Szczególnie tłumnie odwiedzany był nasz Folusz, miejscowość niezwykle malownicza, która jest atrakcją turystyczną zarówno Beskidu Niskiego jak i powiatu jasielskiego ze względu na niepowtarzalny klimat, mnogość szlaków turystycznych prowadzących przez Magurski Park Narodowy, z Diablim Kamieniem, wodospadem magurskim, Kornutami, Magurą i wieloma innymi pięknymi zakątkami tego miejsca.

                Od wielu lat niezmiennie dużą popularnością cieszy się Park Rekreacji i Edukacji Ekologicznej im. Senatora Stanisława Zająca w Foluszu. Wolny czas zarówno w weekendy jak i słoneczne popołudnia spędzają tam całe rodziny zarówno z powiatu jasielskiego, jak i okolicznych Gorlic czy nawet Krosna. Obiekt służy zarówno rekreacji, jak i edukacji ekologicznej, ze względu na ścieżkę przyrodniczą ze stanowiskami roślinnymi, oczkiem wodnym, ciekawymi okazami fauny zamieszkującej ten piękny teren. Bardzo często z Parku korzystają szkoły, które organizują dla uczniów jednodniowe wycieczki, podczas których uczniowie wraz z nauczycielami odwiedzają leśne szlaki turystyczne, obserwują przyrodę, korzystają z placu zabaw, boiska do siatkówki oraz mają możliwość skorzystać z grilla oraz miejsca przystosowanego pod ognisko, aby upiec kiełbasę. Jest to miejsce doceniane przez nauczycieli nie tylko z Jasła i powiatu jasielskiego, ale i z Małopolski, ponieważ do MDK jako administratora zgłaszane są wycieczki i prowadzona jest ewidencja zorganizowanych grup odwiedzających. Na życzenie korzystających przygotowujemy drewno na ognisko, dbamy o czystość Parku, zabezpieczamy sanitariaty. Warunkiem jest przebywanie dzieci pod opieką dorosłych oraz zakaz spożywania alkoholu na terenie Parku. Park jest miejscem otwartym- dosłownie- dla korzystających i doceniających ten fakt, że można tu miło spędzić czas, odpocząć, posłuchać śpiewu ptaków i obserwować bawiące się bezpiecznie dzieci.

                Ale komuś to przeszkadzało, że była tu jeszcze wiata drewniana, kryta gontem, stanowiąca obiekt charakterystyczny dla Parku ze względu na architekturę, bo na zakończenie długiego majowego weekendu obiekt ten prawie spłonął. To miejsce trudno było ominąć, wchodząc  do Parku. To tu  przygotowywane były poczęstunki w ramach wycieczek, rajdów turystycznych, zarówno przez indywidualnych odwiedzających, jak i rodziny, to tu ogrzewaliśmy się z młodzieżą po zimowym ptakoliczeniu, to tu wydawaliśmy napoje dla zawodników startujących w Biegu Beskidnika.

                Ktoś miał inny pomysł na korzystanie z wiaty i zrobił to umyślnie albo całkowicie nieodpowiedzialnie, ponieważ spłonęła znaczna część obiektu, a odbudowanie go będzie stanowiło duży wydatek.

                To bardzo przykre, że niektórzy nie chcą, bądź nie umieją korzystać z czegoś, co dostają za darmo. Czy to jest gorsze?

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                       MDK w Jaśle

 

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6

 

Podczas LIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu  w dniu 25 kwietnia br. radni zdecydowali o przystąpieniu do realizacji inwestycji pn. „Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej”. Radni wyrazili również zgodę na przeznaczenie kwoty 4 mln zł. na przebudowę dróg powiatowych oraz zabezpieczenie dotacji dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na zakup sprzętu i wyposażenia w  wysokości 1.790.000,00 złotych.

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej to inwestycja obejmująca przebudowę budynku po byłej strażnicy granicznej. Zakres robót obejmuje przebudowę całego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem budynku, wykonaniem ogrodzenia oraz małego parkingu. Wokół budynku powstaną ścieżki edukacyjne składające się z kilkunastu przystanków, na których nasadzone będą rośliny. W budynku mieścić się będą pomieszczenia edukacyjne oraz mieszkalne dla osób korzystających z zajęć tj. młodzieży szkolnej i ich opiekunów. Osoby, które będą korzystać z oferty ośrodka będą poznawać zagadnienia z zakresu ekologii poprzez zabawę, prace manualne, prace fizyczne oraz zajęcia w plenerze – spacery, wycieczki, konkursy fotograficzne. Planowane są zajęcia organizowane cyklicznie, jak również zamawiane, co sprawi, że oferta ośrodka będzie atrakcyjna i skoncentrowana na uczestniku zajęć.

Całkowity koszt projektu wynosi 3 236 021,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to kwota 2 912 419,00 zł (tj. 90%). Wkład własny Powiatu Jasielskiego wynosi 290 152,00 zł.

Przebudowa dróg powiatowych obejmuje odnowę nawierzchni oraz budowę chodników. Jak podkreślił Wicestarosta jasielski Tadeusz Gorgosz w pierwszej kolejności prowadzone będą prace w miejscowościach leżących na terenie gmin, które będą współuczestniczyć w kosztach przedsięwzięcia.

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok została przyjęta czternastoma głosami za. Przeciwko przyjęciu uchwały głosowali radni: Janusz Przetacznik, Mariusz Sepioł i Józef Rosół.

Wicestarosta jasielski Tadeusz Gorgosz podziękował radnym za poparcie dla realizacji  projektów. Podkreślił, że wokół Osrodka w Ożennej pojawiło się wiele kontrowersji, które udało się wyjaśnić. Był to ostatni moment na podjęcie uchwały o zabezpieczenie wkładu własnego, ponieważ do końca kwietnia samorząd powiatu musi przedłożyć  uchwałę do NFOŚiGW w Warszawie.

 

IMG_3687
IMG_3687
IMG_3688
IMG_3688
IMG_3700
IMG_3700
IMG_3716
IMG_3716
IMG_3720
IMG_3720
IMG_3743
IMG_3743
IMG_3748
IMG_3748
IMG_3764
IMG_3764
IMG_3767
IMG_3767
IMG_3771
IMG_3771
IMG_3772
IMG_3772

 

 

 

W dniu 19 kwietnia br. w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie podpisano umowę partnerską na budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w Jaśle oraz remont dwóch dróg po stronie słowackiej. Stronę polską reprezentował Piotr Miąso, Dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich,  natomiast samorząd słowacki - Peter Kočiško, Dyrektor Zarządu i Utrzymania Dróg Regionalnych Kraju Preszowskiego.

W ramach zadania „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło”  powstanie około dwukilometrowy odcinek drogi od ronda im. A. Lazarowicza w Jaśle-Sobniowie do ronda im. ks. K. Wojciechowskiego w Jaśle-Żółkowie. W ramach prac przewidziano przebudowę  i budowę skrzyżowań  z innymi drogami publicznymi, budowę ścieżki rowerowej, budowę i przebudowę chodników, przepustów, odwodnień, oświetlenia ulicznego, przebudowę i budowę zjazdów.

Odcinek ten stanowi niezwykle ważny element systemu transportowego Miasta Jasła i Powiatu Jasielskiego. Inwestycja ta pozwoli usprawnić komunikację wewnątrz regionu i w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy funkcjonowania transportu publicznego. Głównym atutem będzie skrócenie czasu przejazdu przez Jasło w kierunku Nowego Żmigrodu i dalej do granicy ze Słowacją.  Planowana wartość inwestycji, której projekt budowlany jest już gotowy, po stronie polskiej wynosi ponad 19 mln zł. Inwestycja wsparta będzie środkami unijnymi z programu Interreg V-A Polska Słowacja.

 zdj. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

01
01
04
04