Absencja Radnych na dzisiejszej nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Jasielskiego spowodowała, że nie doszło do podjęcia uchwały w sprawie zwiększenia środków o kwotę 144 tys. zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1829R Jareniówka - Jabłonica - gr. wojew.- Czermna w km  6+000 - 7+930 wraz z przebudową skrzyżowania dróg powiatowych nr 1829R z drogą nr 1833R Lipnica Górna - Wróblowa w miejscowości Bączal Górny.

Inwestycja z dofinansowaniem w kwocie 587 543,00 zł realizowana jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (operacja pn. "Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego - część II"). 

Moje zdziwienie budzi fakt, że w dzisiejszej sesji Rady Powiatu Jasielskiego nie wzięli udziału Radni, będący również mieszkańcami gminy Skołyszyn” - stwierdził Starosta Jasielski Adam Pawluś.

 

droga
droga

 

 

W artykule pt. „Inwestycja za 20 mln zł w mieście Jasło ?” z dnia 15 marca 2018 roku zamieszczone zostały nieprecyzyjne informacje dotyczące przedmiotu obrad Rady Powiatu
w Jaśle. Starosta Jasielski Adam Pawluś w wypowiedzi z dnia 16 marca 2018 roku udzielił wyjaśnienia, że „przedmiotem obrad nie było procedowanie nad powołanymi
w przedmiotowym artykule uchwałami, ponieważ projekty tych uchwał wniesione przez Zarząd Powiatu w dniu obrad Rady Powiatu, tj. 15 marca 2018 roku nie zostały przez nią uwzględnione w porządku obrad”.

„Przepraszam jeżeli kogokolwiek uraziłem tak sformułowaną w artykule informacją” – dodał Starosta.    

 

 

W artykule pt. „Inwestycja za 20 mln zł w mieście Jasło ?” z dnia 15 marca 2018 roku zamieszczone zostały nieprecyzyjne informacje dotyczące przedmiotu obrad Rady Powiatu
w Jaśle. Starosta Jasielski Adam Pawluś w wypowiedzi z dnia 16 marca 2018 roku udzielił wyjaśnienia, że „przedmiotem obrad nie było procedowanie nad powołanymi
w przedmiotowym artykule uchwałami, ponieważ projekty tych uchwał wniesione przez Zarząd Powiatu w dniu obrad Rady Powiatu, tj. 15 marca 2018 roku nie zostały przez nią uwzględnione w porządku obrad”.
„Przepraszam jeżeli kogokolwiek uraziłem tak sformułowaną w artykule informacją” – dodał Starosta.

 

Do dnia 6 kwietnia 2018 r. został przedłużony termin naboru kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego. 

Poniżej publikujemy informację o liczbie urzędników wyborczych oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego:

Informacja o liczbie urzędników wyborczych oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

 

Podczas dzisiejszej sesji Rada Powiatu w Jaśle nie podjęła dwóch uchwał w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla Województwa Podkarpackiego na realizację jasielskiego docinka drogi krajowej 992 - inwestycji o wartości około 20 mln zł oraz o utworzeniu w Ożennej Ośrodka Edukacji Ekologicznej. Zdecydowali natomiast o przystąpieniu do nowej inwestycji pn. „Przebudowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego”.

Radni na sesji w dniu 15 marca 2018 r. nie wyrazili zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło”.

We wrześniu 2017 r. Powiat Jasielski udzielił Województwu Podkarpackiemu dotacji celowej na realizację tej inwestycji w kwocie 700 000 zł. Na prośbę Pana Władysława Ortyla, Marszałka Województwa Podkarpackiego, w związku czasowym zmniejszeniem dofinansowania z programu Interreg Polska – Słowacja, Zarząd Powiatu wystąpił do Rady Powiatu o zwiększenie deklarowanej uprzednio pomocy do kwoty 1,5 mln zł.

Na dzisiejszej sesji radni przesądzili o odstąpieniu od realizacji inwestycji pn. „Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej”. Projekt ten został wpisany na 6 miejscu na listę rankingową wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków NFOŚiGW, w ramach projektu priorytetowego „Edukacja ekologiczna” dla III naboru wniosków w 2017 r., dotyczącego wyposażenia i doposażenia oraz adaptacji, remontu i rozbudowy obiektów infrastruktury służącej edukacji ekologicznej.

- Zakres projektu obejmował przebudowę budynku po byłej strażnicy straży granicznej w  Ożennej wraz z wyposażeniem i doposażeniem mającym wpływ na unowocześnienie i uatrakcyjnienie oferty programowej planowanego przez nas obiektu oraz dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku mieścić się miały pomieszczenia edukacyjne oraz pomieszczenia mieszkalne dla osób korzystających z zajęć tj. młodzieży szkolnej i ich opiekunów. Ośrodek ten miał dysponować salami dydaktycznymi, zapleczem sanitarnym, pomieszczeniem do przygotowywania posiłków własnych, jadalnią oraz 42 miejscami noclegowymi. Aby Ośrodek mógł funkcjonować całą dobę niezbędna jest baza noclegowa wraz z zapleczem sanitarnym, dlatego takie zdanie również zostało wpisane do projektu. – wyjaśnił Starosta.

Całkowity koszt projektu wynosi 3.236.021,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2.912.419,00 zł (tj.90%). Wkład własny Powiatu Jasielskiego wynosi 323.602,00 zł.

- Niestety radni nie wyrazili zgody na realizację tego projektu – dodał Starosta.

Rada wyraziła zgodę na aplikowanie po środki z Ministerstwa Sportu na boiska sportowe.

W ramach zadania „Przebudowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego” przebudowanych zostanie sześć boisk przy jasielskich szkołach średnich.

W I Liceum Ogólnokształcącym, w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych oraz w Zespole Szkół Nr 3 powstaną boiska wielofunkcyjne – do siatkówki, koszykówki oraz piłki ręcznej. Przy Zespole Szkół Technicznych wybudowane zostanie boisko wielofunkcyjne zawierające dwa boiska do siatkówki i dwa boiska do koszykówki. Przy Zespole Szkół Budowlanych powstanie boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą, a w ZS Nr 4 ścianka wspinaczkowa.

Nabór wniosków do programu Ministerstwa Sportu trwa do końca marca br.

 

IMG_1553
IMG_1553
IMG_1572
IMG_1572