Starosta Jasielski Adam Pawluś zwrócił się do parlamentarzystów oraz samorządowców o poparcie starań w sprawie budowy zbiornika wodnego na rzece Wisłoka w miejscowości Kąty – Myscowa.

Starosta argumentował, że budowa zbiornika wodnego Kąty – Myscowa jest jednym z najważniejszych zamierzeń inwestycyjnych planowanych na terenie powiatu jasielskiego. Za jego budową przemawia wiele aspektów. Istnienie zbiornika pozwoliłoby na zmniejszenie kulminacyjnej fali powodziowej na obszarze 7,5 tys. hektarów. Ponadto projektowany zbiornik stanowiłby rezerwuar wysokiej jakości wody pitnej dla zaopatrzenia aglomeracji miejskich: Jasła, Dębicy i Mielca. Dla mieszkańców byłby szansą na stworzenie lepszych warunków życia. Rozwój turystyki i rekreacji stanowiłoby dla wielu stałe źródło dochodu, a stworzenie nowych miejsc pracy, związanych z budową i eksploatacją obiektu, miałby niebagatelne znaczenie dla regionu zagrożonego bezrobociem.

W odpowiedzi na apel Starosty poparcie dla tej inwestycji wyraziła Ewa Leniart, Wojewoda Podkarpacki. Swoje stanowisko przedstawiła w piśmie skierowanym do Jerzego Materny, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Treść pisma Wojewody Podkarpackiego

 

 

 

 

 

 

Rodzinie i Najbliższym

Ś. P. 
Lesława Kornaka

Dyrektora Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
wyrazy głębokiego współczucia
składają
Przewodniczący Rady Powiatu i Starosta Jasielski wraz z Zarządem

 

 

kondolencje
kondolencje

 

 

 

 

Na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2018 r. radni Rady Powiatu w Jaśle przyjęli stanowisko w sprawie przekształcenia linii kolejowych nr 107 i 108 na linie kolejowe o znaczeniu państwowym.

Bardzo proszę o przyjęcie tego stanowiska. Wpisanie linii kolejowych nr 107 i 108 do sieci linii kolejowych o znaczeniu państwowym nie tylko przyczyni się do podniesienia ich rangi, ale przede wszystkim spowoduje lepsze ich utrzymanie i wykorzystanie, co z pewnością znacznie ożywi transport kolejowy w południowej części województwa podkarpackiego – apelował do radnych Starosta Jasielski Adam Pawluś.

Radni jednogłośnie uchwalili „Stanowisko Rady Powiatu w Jaśle w sprawie przekształcenia linii kolejowych nr: 107, 108 na linie kolejowe o znaczeniu państwowym”.

(treść stanowiska 1)

Przypomnijmy, że nie są to jedyne działania władz Powiatu Jasielskiego w sprawie kolei. 1 lutego Zarząd Powiatu przyjął stanowisko w sprawie realizacji przewozów kolejowych w południowej części Województwa Podkarpackiego na liniach nr 106, 107 i 108. Treść poniżej.

(treść stanowiska 2)

 

18.02.22 - SRP (31)
18.02.22 - SRP (31)
18.02.22 - SRP (28)
18.02.22 - SRP (28)
2017_03_22_mapa_polski_ogolna_EN_RW_WWW
2017_03_22_mapa_polski_ogolna_EN_RW_WWW
mapa
mapa

 

 

Coraz mniej czasu pozostało mikroprzedsiębiorcom na przesłanie pierwszego JPK_VAT (do 26 lutego). Aby mieć pewność skutecznej realizacji tego obowiązku, warto jak najszybciej założyć Profil Zaufany, a dzięki niemu szybko i bezpiecznie wysłać dokumenty do systemu skarbowego.

Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r.po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT).

JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie. Do podpisania JPK_VAT potrzebny jest bezpłatny Profil Zaufany (eGO) lub certyfikat kwalifikowany (płatny, komercyjny sposób autoryzacji danych).

Z Profilem Zaufanym na pewno się uda

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej.

Profil Zaufany można założyć przez internet, na dwa sposoby – za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub potwierdzając go w Punkcie Potwierdzającym.

Ważne: udając się do Punktu Potwierdzającego pamiętaj o zabraniu dowodu osobistego. Już teraz sprawdź jego ważność!

Wszystkie informacje oraz odpowiedzi na pytania jak założyć Profil Zaufany znajdziesz na stronie www.pz.gov.pl

Załóż Profil Zaufany – krok po kroku– zobacz film.

Dodatkowo, aby zapewnić płynny proces przesyłania JPK_VAT, Ministerstwo Finansów zdecydowało o czasowym uruchomieniu możliwości uwierzytelniania pliku tak zwanymi danymi autoryzującymi. Podobne rozwiązanie funkcjonuje przy podpisywaniu rocznego zeznania podatkowego.

Jak złożyć JPK_VAT?

Plik JPK można wygenerować i wysłać:

  • Samodzielnie i bezpłatnie przy użyciu narzędzi Ministerstwa Finansów (np. aplikacji e-mikrofirma). Więcej informacji TUTAJ,
  • Samodzielnie przez swój program księgowy,
  • Może to zrobić księgowy zatrudniony przez firmę,
  • Może to zrobić biuro rachunkowe przez swój program.

Ministerstwo Finansów udostępnia bezpłatne i bezpieczne narzędzie do utworzenia i wysłania JPK_VAT –  wejdź na www.jpk.mf.gov.pl i dowiedz się więcej.

Jak przygotować plik JPK_VAT i jak go podpisać Profilem Zaufanym?

Aby ułatwić przesyłanie JPK_VAT wszystkim tym, którzy wykorzystują programy księgowe, a chcą wykorzystać Profil Zaufany, Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło dedykowaną im usługę do podpisu pliku metadanych JPK_VAT.

Tutaj znajdziesz jej szczegóły: https://obywatel.gov.pl/podatki/podpisz-jpk_vat-profilem-zaufanym

Jeśli korzystasz z programu księgowego, wygenerowany w programie plik metadanych JPK_VAT przed wysłaniem możesz podpisać przy pomocy ww. usługi. W tym celu wybierz przycisk „Podpisz plik” i zaloguj się do swojego Profilu Zaufanego. Dodaj prawidłowo przygotowany w programie księgowym plik metadanych JPK_VAT, a następnie podpisz go Profilem Zaufanym z wykorzystaniem kodu autoryzacyjnego, który otrzymasz sms-em. Zapisz plik na dysku swojego komputera, a następnie prześlij za pomocą swojego programu księgowego.

Plik JPK_VAT może też przesłać za pomocą aplikacji udostępnionych przez Ministerstwo Finansów – TUTAJ.

Infolinia KIS i dyżury ekspertów w urzędach skarbowych

Informacje w zakresie zakładania Profilu Zaufanego (eGO) można uzyskać korzystając z infolinii Krajowej Informacji Skarbowej. Wystarczy, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00-18.00, zadzwonić pod numery 801 055 055 (z tel. stacjonarnych) oraz 22 330 03 30 (z tel. komórkowych). Po wybraniu w systemie zapowiedzi numeru 7 nastąpi przekierowanie do konsultantów w Ministerstwie Cyfryzacji, którzy odpowiedzą na wszelkie pytania związane z zakładaniem i potwierdzaniem bezpłatnego Profilu Zaufanego (eGO).  

Infolinia KIS czynna będzie także w soboty 17 i 24 lutego (w godzinach od 9 do 13).

Zachęcamy również do kontaktu z ekspertami w urzędach skarbowych.

W każdym urzędzie skarbowym w Polsce wyznaczeni są specjalni koordynatorzy do obsługi w zakresie JPK_VAT. Oni również będą pełnili dyżury 17 i 24 lutego (soboty).

Wydział Komunikacji

Ministerstwo Cyfryzacji